ביאור:ראיה לאמונה בחיי העולם הבא בתנ"ך

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


נראה שזו דעה מוסכמת בין החוקרים שרעיון העולם הבא לא מופיע בתנ"ך, אלא הוא המצאה מאוחרת יותר. 

לדעתי במקום אחד לפחות ניתן למצוא ההפך מכך: תהילים מט' מספר על עשירים שעושרם לא עומד להם והם, כבהמות, יורדים לקבר.

ואז בא משפט המפתח:

תהלים מט טז: "אך אלהים יפדה נפשי מיד שאול כי יקחני סלה"  

 לדעתי ניתן לראות בפסוק זה ראייה ודאית לאמונה בחיים אחר המוות. 

אמנם אפשר לפרש שאול מטאפורי, כברבים ממזמורי תהילים, אך דווקא מזמור זה מדבר לכל אורכו על שאול ממשי. 

וכן פירש מצודת דוד: 

כי יקחני סלה - את נפשי יקח להיות גנוזה עמו למעלה עד עולם

מיד שאול - לבל תכלה נפשי עם הגוף בקבר.

מיד שאול - לבל תכלה נפשי עם הגוף בקבר.

כמו כן, בשלושה מזמורי תהילים מופיע המושג "יום אחרון" שצריך לספר ולכתוב, להעביר מסורת עד אליו, ונראה שהכוונה לימות המשיח ולתחיית המתים (על אף שרש"י מפרש: לדור שאחריכם. ועל כן אין זו ראיה ממש):

תהלים מח יד: "שיתו לבכם לחילה פסגו ארמנותיה למען תספרו לדור אחרון"

תהלים עח ד: "לא נכחד מבניהם לדור אחרון מספרים תהלות ה' ועזוזו ונפלאותיו אשר עשה"

תהלים עח ו: "למען ידעו דור אחרון בנים יולדו יקמו ויספרו לבניהם"

תהלים קב יט: "תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל יה".תגובותעריכה

ספר תהילות פרק פט כתוב:

(מט) מִי גֶבֶר יִחְיֶה וְלֹא יִרְאֶה מָּוֶת יְמַלֵּט נַפְשׁוֹ מִיַּד שְׁאוֹל סֶלָה:

-- daian moshe, 2013-04-28 19:55:46

מצודת דוד:

מי גבר יחיה - מי הוא האדם אשר ישאר חי ולא יראה המיתה וימלט נפשו לעולם מן השאול

מי? אף אחד, כולם מתים בסוף. מה זה אומר לענייננו? הכתוב הזה לכל הפחות לא חד משמעי.

-- hagai hoffer, 2013-04-29 19:02:04

מקורותעריכה

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה בhagaihof @ gmail.com וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-05-10.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t2649_0