ביאור:קמ"ל

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


קא משמע לן - משמיע לנו, מלמד אותנו.

מופיע בתחילתה או בסופה של תשובה לשאלה "מה התנא/האמורא מחדש לנו בדבריו?"

קמ"ל - ראשי תיבות קא משמע לן (או קמשמע לן).

הסבר כלליעריכה

משמעותו בעברית: משמיע לנו, או: זה משמיע לנו.

מופיע בדרך כלל בדיונים תלמודיים על ברייתא או משנה, אשר דנים בפסוקים מהתנ"ך.

הדיון הוא על סגנון הכתוב, ובדרך כלל על חזרות של מלים, מלים מיותרות שאפשר היה לוותר עליהן, או אפילו אותיות שאפשר היה להבין את הכתוב גם בלעדיהן.

בדרך כלל ישנה הנחה שאותה הדיון מנסה להוכיח או לסתור (בדיון שכותרתו: מְתִּיבֵי שואלים

להרחבה ראה כאן
או בברייתא המתחילה ב ת"ר תנו רבנן - שנו (לימדו) רבותינו

להרחבה ראה כאן
).

קא = קאי = קאים. עומד. בא לפני בינוני (הווה) לחיזוק.

מקום הביטוי קמ"ל בסוגיאעריכה

קמ"ל מופיע באופן טיפוסי במהלך הדיון, הן כהנחה, והן כמסקנה.

מאי קמ"ל?עריכה

שאלה זו מתפרשת בכמה אופנים:
א. משמעות ראשונה: מה משמיע לנו סגנון מיוחד זה של הכתובים? שאלה זו יכולה להופיע כפתיח למספר השערות.
ב. משמעות שניה, כפתיח לנסיון הוכחת השערה מרכזית: האם הסגנון המיוחד בפסוק, משמיע לנו את הרעיון המתואר להלן?


קמ"ל. - מסקנת הסוגיאעריכה

א. קמ"ל. - סיום הסוגיא במסקנה חיובית:
בשורה אחרונה של הסוגיה, המלים "קא משמע לן" - מסיימים דיון ומורים לנו שזוהי מסקנת הסוגיה.
ב. קמ"ל ד... - סיום הסוגיא בדחיית ההשערה:
קמ"ל דלא, או קמ"ל ד... ופירוט המשתמע. סיום זה בדרך כלל הוא דחיית ההשערה.
הסוגיא, יכולה להמשך בנסיונות הוכחה נוספים, ובהשערות נוספות, או להסתיים כאן.


קישורים חיצונייםעריכה