ביאור:קהלת ב ב

שלמה מתכון לשחוק של הוללות, שאינו בא ממקום טוב. אך שמחה של מצוה היא בוודאי טובה ועוזרת.