ביאור:קדושה לעומת חסד, וחטא בני אהרון

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

"בקרבתם לפני ה', וימותו" - דוקא בקורבותם? דוקא נשמע חיובי? סך הכל רצו להביא אש זרה חוץ מהאש שירדה מהשמים?

"קדושים תהיו" - כותב הרמב"ן: פרישות ממהנאות שהתורה לא אסרה. זה לא הנחיות מוגדרות כי אם כן, זה היה מצוה, אלא כל אחד באופן אישי.

זה המקבילה לחסד, שעיניינו עשיה מעבר לנדרש. אלא שקדושה זה בבין אדם למקום, וחסד בבין אדם לחבירו.

לא שייך חסד בין אדם למקום, כי עלולים לעבור על "בל תוסיף" וזה מה שקרה לבני אהרון. אם רוצים להוסיף - רק בבין אדם לחבירו.

מקורותעריכה

  • על פי שיחה של הרב חיים סבתו, תשנ"ט