ביאור:צמח מבית דוד

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.(ע"פ מלבי"ם; כדאי לקרוא את המקור!)

שני פרקים בספר ירמיהו מתארים את המלך מבית דוד, שמלכותו תצמח באחרית הימים ( ירמיהו כג, לג).

כידוע, יש זמן קבוע שבו בוודאי תבוא הגאולה, אבל בנ"י יכולים לקרב את הגאולה אם יהיו צדיקים  ( כאמור: " " "אני ה', בעתה אחישנה" " ":זכו – " " "אחישנה" " ", לא זכו – " " "בעתה" " ". ועוד: זכו – " " "הנה מלכך יבוא לך" " ", לא זכו – " " "עני " " " "ורוכב על חמור" " "; ע"ע שלוש אפשרויות לגאולת ישראל  ) ;

  • בפרק כג מתואר מצב שבנ"י זוכים לגאולה לפני זמנה
  •  ובפרק לג מתואר מצב שה' מביא את הגאולה בזמנה למרות שבנ"י לא ראויים לה.

לכן:

1. בפרק לג מודגש שהגאולה תבוא " " "בימים ההם ובעת ההיא " " ", כלומר – בימים הידועים ובעת הידועה והמוכנה לגאולה (ידועה לה', כמובן; לא לאדם!). גם בהמשך נאמר " " "בימים ההם תיוושע יהודה" " ", כלומר בימים הידועים.

2. בפרק לג נאמר " " "אצמיח " " " "לדוד צמח צדקה " " ", כי ה' יצמיח את המשיח מהתחלה – כל הגאולה מתחילתה תהיה מעשה ה', והיא תינתן לעם ישראל במתנה, כמו 'צדקה' שנותנים לעני. אבל בפרק כג נאמר רק " " "והקימותי " " " "לדוד צמח צדיק " " ", כי המשיח יהיה צדיק מתחילתו – ה' רק יצטרך להקים, להעמיד ולחזק אותו.

3. בפרק כג נאמר על המשיח " " "ומלך מלך והשכיל" " ": אם בנ"י יזכו – למנהיג שלהם יהיה כבוד של מלך והוא "ישכיל" ויצליח להנהיג את הממלכה בצדקתו. אבל אם לא יזכו – הם יקבלו מנהיג ברמה יותר נמוכה ("עני ורוכב על חמור"), שלא יזכה לכבוד-מלכים אלא רק יעשה משפט וצדקה.

4. בפרק כג הגאולה באה בזכות המעשים הטובים של ישראל, ולכן " " "וישראל " " " "ישכון לבטח" " "; אבל בפרק לג, לבנ"י אין זכויות, ולכן הגאולה באה בזכות קדושתה של ירושלים עיה"ק: " " "וירושלים " " " "תשכון לבטח" " ". ועוד: אם בנ"י יזכו – כל עם " "ישראל" " יחזור לא"י וישכון לבטח מייד. אבל אם לא יזכו והגאולה תבוא בעתה – היא תבוא בשלבים: בהתחלה רק " "ירושלים" " תשכון לבטח ורק אז יתקבצו הגלויות לא"י.

5. בפרק כג המנהיג הוא צדיק – הוא זכה בשם טוב בזכות המעשים הטובים שלו. לכן ה' יקרא לו בשם המגיע לו: " " "וזה שמו " " " "אשר יקראו: ה' צדקנו" " ". אבל בפרק לג הגאולה באה בזכות ירושלים (כאמור בסעיף 4), ולכן ירושלים נקראת " " "ה' צדקנו" " ".

הטבלה הבאה מסכמת את ההבדלים:

"לג15 - לג16"

"כג5 - כג6"

""

" "קרא אליי, ואענך; ואגידה לך גדולות ובצורות, לא ידעתם." "

" "והקימותי עליהם רועים, ורעום; ולא ייראו עוד ולא ייחתו ולא ייפקדו, נאום ה'." "

" "בימים ההם ובעת ההיא " "

" "הנה ימים באים, נאום ה’," "

1

" "אצמיח " " " "לדויד צמח צדקה ;" "

" "והקימותי " " " "לדויד צמח צדיק " "

2

" "ועשה משפט וצדקה בארץ." "

" "ומלך מלך והשכיל " " " ", ועשה משפט וצדקה בארץ." "

3

" "בימים ההם " " " "תיוושע יהודה," "

" "בימיו תיוושע יהודה," "

1

" "וירושלים " " " "תשכון לבטח;" " " "" "

" "וישראל " " " "ישכון לבטח;" " " "" "

4

" "וזה אשר יקרא לה, ה’ צדקנו." " " "" "

" "וזה שמו אשר יקראו, ה’ צדקנו." " " "" "

5

מקורותעריכה

על-פי מאמר של ע"פ מלבי"ם שפורסם לראשונה בפירושים וסימנים ירמיהו ביטויים וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2001-01-01.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yrmyhu/cmx_mbyt_dwd