ביאור:פרשת תרומה - מדוע ה' זקוק למקדש בזמן שהעולם כולו בחזקתו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


פרשת תרומה- מדוע ה' זקוק למקדש בזמן שהעולם בחזקתו?

מאת: אהובה קליין.

בפרשה זו, בה כל בני ישראל מביאים תרומה-להקמת המשכן:זהב,כסף,נחושת,עורות תחשים,אבני שוהם..נאמר:

"ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"

[שמות כ"ה,ח]

השאלות הן:

א] מדוע נקרא המשכן בשם מקדש?

ב] מדוע הקב"ה זקוק למקדש,בזמן שהשמים והארץ הם בחזקתו?

ג] מתי ייבנה בית המקדש השלישי?

התשובה לשאלה א]

לפי דברי רבינו בחיי:המשכן נקרא מקדש,מפני שהוא מקודש על ידי שריית השכינה,ואפשר לומר כי הוא כתבנית בית המקדש של מעלה.

רבינו בחיי מביא מדרש יפה אשר לפיו:אמר ה' לעם ישראל:אתם צאני ואני הרועה שלכם,ומדוע דווקא הדימוי של הצאן?

התשובה לכך כי: יחזקאל הנביא אומר: "ואתנה צאני ואני רועה"[יחזקאל ל"ד] ובתהלים[פ]נאמר: "רועה ישראל האזינה"-הכוונה שיעשו דיר לרועה והוא יבוא לבקרם.

ישעיהו הנביא אומר: "כי כרם ה' צבאות בית ישראל ואני שומר"[ישעיה,ה]

בני ישראל ככרם וה' שומר עליהם וההוכחה: "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל"[תהלים קכ"א]

עם ישראל הם כבנים וה' כאביהם,כפי שנאמר: "בנים אתם לה' אלוקיכם ואני אביכם "[דברים י"ד]

ובמשלי נאמר: "עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם"[משלי י"ז]

לפי מדרש זה:אלוקים משרה את שכינתו בתוך עם ישראל.

ומוסיף רבינו בחיי:יש במילה: "ושכנתי" רמז למספר השנים שעמד בית ראשון ובית שני.

רבי יוסף יעקב אומר:שכל אחד יעשה מקדש בליבו ויכין שם מקום להשראת השכינה וכאשר ה' ישכון בליבו של כל יהודי-אזי יתגשם הפסוק: "..ושכנתי בתוכם"

ויש פירוש שאומר: שהתורה קוראת למשכן בשם: "מקדש"-על שם ייעודו בעתיד-לקדש את עם ישראל.

לפי רש"י: בית שממנו תצא קדושה לאומה.

רשב"ם והחיזקוני מסבירים: כי המשכן הוא מקום המיועד לפגישת בין ה' לבני האדם.

התשובה לשאלה ב]

שלמה המלך בכבודו ובעצמו תמה על כך באומרו: "הנה השמים ושמי השמים לא יכלכולך,אף כי הבית הזה אשר בניתי"[מלכים א,ח]

גם הנביא ישעיהו משתומם באומרו: "כה אמר ה' השמים והארץ הדום רגליי,אי זה בית אשר תבנו לי,ואי זה מקום מנוחתי".

לפי ההסבר של מדרש רבה[שמות ל"ד]: "אתה מוצא כשנתן הקב"ה את התורה לישראל,אילו בא עליהם בחוזק כוחו לא היו יכולים לעמוד,שנאמר:אם יוספים אנו לשמוע את קול ה' אלוקינו ומתנו"-לכן ה' בא אל עמו בהתאם לכוחו,וההוכחה לכך,שנאמר: "קול ה' בכוח "- בכוחו ולא נאמר,אלא בכוח-לפי כוחו של כל אחד ואחד."אצל האדם ישנה הגבלה לגבי דברים -מופשטים,והתורה מתייחסת לעניין זה בהתחשבות,וצווי זה חייב שייקלט אצלנו באמצעות חמשת החושים שלנו.לכן הקב"ה מדבר בלשון ומושג של בני האדם,באמצעות משהו מוחשי.

הקב"ה מתאים את הערכים העל אנושיים לכלי קיבול-האנושיים.

התשובה לשאלה ג.

לבניין הבית השלישי כל ישראל מצפה:

לפי דברי הנביא ישעיהו: בית המקדש השלישי עתיד,בע"ה להיבנות באחרית הימים: "והיה באחרית הימים נכון יהיה בית הר ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים:והלכו עמים רבים ואמרו לכו:ונעלה אל הר ה' אל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו-כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים"[ישעיה ב,ב-ג]

לפי דברי מיכה: "והיה באחרית הימים יהיה הר בית ה' נכון בראש ההרים ונישא הוא מגבעות ונהרו אליו עמים:והלכו גויים רבים ואמרו: לכו ונעלה אל הר ה' ואל בית אלוקי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון..."

לגבי הזמן, מתי ייבנה המקדש השלישי,רבו הדעות,יש הסוברים: כי עתיד להיבנות אחרי בוא המשיח,ויש הסוברים כי המשיח בעצמו יבנה את המקדש.

ויש אומרים כי סמוך לבואו.

באשר לאופן בנייתו,גם רבו הסברות. יש כאלה הטוענים: כי המקדש יבנה על ידי ה',כמו שנאמר: "מקדש ה' כוננו ידיך"[שמות ט"ו,י"ז]

יש דעה האומרת: כי המקדש יבנה על ידי אדם,אלא שמהשמים ירד לתוכו בית מקדש רוחני-ממש כירידת הנשמה לתוך הגוף הגשמי-כירידת האש של מעלה אל תוך האש של מטה.

באשר למיקומו של המקדש,גם כאן ישנן דעות שונות.

יש הסוברים:כי המקדש השלישי עתיד להיבנות במקום אשר בו נבנה בית המקדש השני,ויש האומרים: כי מיקומו יהיה רחוק מהעיר ארבעים מיל לצד צפון.

לסכום,

לאור האמור לעיל,המסקנה היא: למרות שאלוקים שולט על כל העולם,הוא שואף להקמת המקדש בתוך עם ישראל הנחשבים לבניו,היות והם זקוקים למשהו מוחשי-בו ידעו כי השכינה שורה,

מתי יבנה המקדש? רק לאחר שיבנה נדע כולנו את התשובה. בכל אופן אנו מאמינים ומצפים:כי הדבר יכול להתרחש במהרה,בכל רגע-כמו שאנו מייחלים ומבטאים זאת בתפילתנו היום יומית: "יהי רצון מלפניך,ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו,שיבנה המקדש במהרה בימינו..." אמן ואמן.

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אהובה קליין שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-02-12.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/forums_475