ביאור:פרשת שמיני - במה ברכו משה ואהרון את ישראל?

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.פרשת שמיני- במה ברכו משה ואהרון- את ישראל ,מה מקור עוצמת הברכות?

מאת:אהובה קליין.

בפרשת שמיני פוגשים אנו בברכתם של משה ואהרון את עם ישראל

וכך התורה מתארת את המאורע:

"ויישא אהרון את ידו אל העם ויברכם ,.... ויבוא משה ואהרון אל אוהל מועד ויצאו ויברכו את העם,וירא כבוד ה' אל- כל העם"

השאלות המתעוררות הן:

א] באיזו ברכה ברך אהרון את ישראל?

ב] באיזו ברכה ברכו אהרון ומשה- יחדיו את העם?

ב] מה מקור העוצמה של הברכה?

ד] היכן מצאנו דוגמאות לברכות במקרא?

התשובה לשאלה א]

לפי רש"י:הכוונה לברכת כוהנים:"יברכך ה' וישמרך.."

לפי הרמב"ן:"פרשת דבר אל אהרון ואל בניו לאמור: כה תברכו את בני ישראל אמור להם יברכך.." - הפסוק מופיע בחומש במדבר והדבר נאמר בסמוך לסיום הקמת המשכן, לפיכך סמיכות הנושאים- "נשיאת כפיים" ו"הקמת המשכן" שבפרשת נשא מוכיחה את הקשר ביניהם, מכאן, שברכת אהרון בפרשת שמיני- היא הברכה המופיע בפרשת נשא[חומש במדבר]כלומר- ברכת כוהנים.

התשובה לשאלה ב]

לפי דברי רש"י : הברכה שברכו משה ואהרון יחדיו היא:

"ויהי נועם ה' אלוקינו עלינו ומעשה ידנו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו"[תהילים צ,י"ז]

מטרת ברכה זו הייתה : להשרות על עם ישראל את השכינה במעשה ידיהם מהסיבה :שבכל שמונת ימי המילואים שהעמיד משה את המשכן והיה גם מפרק אותו – לא שרתה בו השכינה, ובני ישראל היו מתביישים ומתלוננים בפני משה: משה בשביל מה טרחנו כל כך הרבה למען המשכן, הרי עשינו זאת כדי שיתכפר לנו- חטא העגל, לפיכך אמר להם :עליכם לבצע את מה שה' ציווה אתכם וכבוד ה' יראה לכם, אהרון חשוב ממני ועל ידי עבודת הקורבנות שבו יעסוק במשכן- תשרה השכינה עליכם ותדעו כי ה' בחר בו .

לפי פירוש אור החיים: היו צריכים משה ואהרון לברך יחדיו את עם ישראל:כי טובים השניים מן האחד, כמו כן יש כאן שתי מדרגות: כהונה ולוויה- שהם חסד וגבורה.

התשובה לשאלה ג]

מקור העוצמה של הברכה - באה מכוון הקב"ה ויש קשר בינה ובין ברכת הצדיק, כמו שנאמר:"צדיק גוזר והקב"ה מקיים"

פסוק זה מקורו בספר איוב:"ותיגזר אומר ויקם לך ועל דרכיך נגה אור"- הכוונה שבכל דור יש צדיקים שה' שומע לתפילתם.

כלומר כדי שהברכה תתקיים חייב להיות קשר בין המברך - שהוא אדם בעל מידות ובין הקב"ה .

ואכן אהרון ומשה היו מנהיגי העם , אישים בעלי שיעור קומה:

משה גדול הנביאים , הרמב"ם אומר :"שאין הנבואה שורה אלא על חכם גיבור עשיר ועניו " ולהגדרה זו ראוי משה.

משה היה בעל מידות רוחניות גבוהות:בעל אמונה באלוקים, יושר, אמיץ לב- הוא הציל את האיש העברי מיד הנוגש המצרי והציל את בנות יתרו מיד הרועים.

שירת את עם ישראל בנאמנות ובמסירות נפש ,היה עומד לפני פרעה- מלך מצרים פעמים רבות כדי לשכנעו בהוצאת עם ישראל -ממצרים.אהרון אחיו היה לו לעזר בדיבור- לפי שמשה היה כבד פה וכבד לשון.

אהרון הראשון בכוהנים והאח הבכור של משה ומרים- כל הכוהנים הם צאצאיו, מעולם לא קינא במשה, חז"ל מציינים זאת בפירוש:"וראך ושמח ליבו" [שמות רבה, ג,י"ז]

במסכת אבות נאמר עליו:"הלל אומר: הווי מתלמידיו של אהרון אוהב

שלום ורודף שלום , אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"[אבות א, י"ב]

במלאכי[ב ה-ז]:"בשלום ובמישור הלך איתי"

לכן מיד בתום ברכתם של משה ואהרון- הכתוב מציין:"וירא כבוד ה' אל העם" [ויקרא ט, כ"ג]

התשובה לשאלה ד]

אנו מוצאים דוגמאות לברכות במקרא, הנה כמה מהן:

יעקב בפגישתו עם עשו, כאשר בא לקראתו עם צבא שלם אומר לו:"קח נא את ברכתי אשר הובאתי לך כי חנני אלוקים וכי יש לי כל ויפצר בו ויקח" [בראשית ל"ג, י"א]

כאן הברכה היא במשמעות מתנה.

יצחק מברך את עשו ויעקב- בניו.

יעקב מברך את נכדיו[ בראשית כ"ז],

יעקב מברך את בניו טרם מותו.

דוד מברך את העם:"ויכל דוד מהעלות העולה והשלמים ויברך את העם בשם ה' צבאות" [שמואל-ב,ר,י"ח]

משה מברך את העם טרם מותו:"וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני- ישראל לפני מותו.." [דברים ל"ג]

שלמה מברך את העם:"ויהי ככלות שלמה להתפלל אל ה' את כל התפילה והתחינה הזאת קם מלפני מזבח ה' מכרוע על ברכיו וכפיו פרושות השמים ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל קול גדול לאמור: ברוך ה' אשר נתן מנוחה לעמו ישראל...."[מלכים-א ח, נ"ה- ס"ב]

לסכום, מתוך כל האמור לעיל לומדים אנו מה ערכה של הברכה.

יהי רצון והברכה תשרה על עם ישראל תמיד ובע"ה נצפה לגאולה קרובה במהרה, אמן ואמן.

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אהובה קליין שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-03-27.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/forums_267