ביאור:פרשת נח - מדוע הפרשה נקראה על שם נח?

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


פרשת נח,מדוע הפרשה נקראה-על שם נח?

כבר בתחילת הפרשה תמהים אנו מדוע נקראת הפרשה על שם נח?

הפרשה פותחת במילים: "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו את האלוקים התהלך נח ויולד נח שלושה בנים: את שם ואת חם ואת יפת..."

תוך כדי התבוננות בפסוק הראשון נשאלות כמה קושיות:

א] מדוע הפרשה קרואה על שם נח?

מה המשמעות של השם נח?

ב] מדוע השם נח – מוזכר שלוש פעמים בפסוק אחד?

ג]פרשת נח היא המשך – ל בראשית בכך ששם מוזכר: "ונח מצא חן בעיני ה'"

מדוע פרשת נח אינה ממשיכה ברצף - את תיאורו של נח? אלא כביכול יש הפסק וכתוב: "אלה תולדות נח"?

ד] מדוע התורה מדגישה: "נח איש צדיק תמים היה בדורותיו "?

מדוע יש צורך להזכיר את המילה: "בדורותיו" ולא: "בדורו- בלשון יחיד?

א] התשובה לשאלה הראשונה: הפרשה קרואה על שמו של נח, מאדם עד נח – עברו עשרה דורות [מסכת אבות,ה.] דורות אלה חטאו חטאים חמורים

ובסוף תקופה זו נגזרה כליה על האנושות כולה, אך לא על נח, עליו הוטל תפקיד מיוחד-

להמשיך את שרשרת הדורות- את כל המין האנושי - כי נח היה צדיק והוא מצא חן בעיני ה'.

ר' יוחנן מסביר: [במסכת סנהדרין ק"ח, ע'א] "דור המבול עברו על הכול[על כל העברות שבעולמנו, אבל דינם הוכרע למיתה כאשר עסקו בגזל- גזלו מחבריהם את רכושם, כאן הקב"ה אינו מוותר!

על עבירות שבן אדם למקום לפעמים אינו יורד לעומק מיצוי הדין עם החוטאים והכתוב מציין כי: "מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ" [בראשית ו', י"ג] הרעיון הזה מודגש במסכת אבות:

"כל שרוח הבריות נוחה הימנו- רוח המקום נוחה הימנו וכל שרוח הבריות אינה נוחה הימנו- אין רוח המקום נוחה הימנו"

משמעות השם: נח – מנוחה ונחמה. נאמר על נח: "ונח מצא חן בעיני ה'. המילה חן = חוכמה נסתרת.

מתברר שנח היה הצדיק וגם המקובל הראשון, הוא נולד נימול וכל ימיו שמר על ברית הקודש.

לפי דברי הזוהר הקדוש: מתוך שנח הקפיד על שמירת הברית כפי ששומרים על החיים כדי להיות כארון ברית שבתוכו שורה השכינה והרי השכינה שואפת לשרות במקום קדושה. מסיבה זו גם התיבה – בתורה מתוארת בכל מידותיה המדויקות כפי שארון הברית מתואר בכל מידותיו.

ב] לפי בעלי התוספות[ ב"הדר זקנים] נח מוזכר שלוש פעמים – כנגד שלוש מידות שהיו בנח:

1] צדיק. 2] תמים 3] התהלך את האלוקים.

מעניין שהמספר שלוש מככב אצל נח כמה פעמים.שלושה בנים היו לו: שם, חם ויפת.

הוא ראה גם שלושה עולמות: 1] העולם לפני המבול.2] העולם בזמן המבול. 3] העולם אחרי המבול.

הנביא יחזקאל מזכיר שלושה צדיקים: נח, דניאל, איוב. [יחזקאל י"ד, י"ד] שלושתם ראו שלושה עולמות:דניאל ראה: בית ראשון, חורבן בית ראשון, ובית שני. איוב ראה את ביתו לפני שנחרב אחר כך – בזמן שחרב ולבסוף ראה את ביתו הבנוי מחדש.

ג] התשובה לשאלה: מדוע פרשת נח אינה ממשיכה בתיאור כפי שנאמר בפרשת בראשית: "ונח מצא חן..." רש"י טוען: היות והכתוב ציין את נח בתחילת הפרשה, מייד גם שיבח אותו, כמו שאומרים: זכר צדיק לברכה. לפי פירוש שני של רש"י: למדנו שתולדותיהם של צדיקים - הם מעשיהם הטובים.

ד] התורה מוכיחה שנח היה צדיק "בדורותיו". לפי רש"י: יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח- שאם היה חי בתקופת הצדיקים בהשוואה אליהם היה אפילו צדיק יותר. ויש הדורשים אותו לגנאי- שאם היה חי בתקופתו של אברהם אבינו לא היה נחשב לצדיק כלל

,אלא רק בדורו נחשב לצדיק.

יש גם דעה שאומרת כי למרות שהתורה מציינת בפירוש שהיה צדיק תמים, הרי היו שהפיצו לשון הרע ודברו בגנותו.

לסכום ניתן להסיק שנח היה,אכן צדיק ומצא חן בעיני ה' הוא היה המקובל הראשון שחקר בחוכמת הנסתר.עליו הוטל תפקיד חשוב ביותר להמשיך את חיי המין האנושי.

הוא בנה את התיבה, בחילופי אותיות= הבית.


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אהובה קליין שפורסם לראשונה בAhuvak @ bezeqint.net וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-10-19.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/forums_33