ביאור:פרשת כי תצא - מלחמה באויבים וביצר הרע

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


פרשת : כי תצא / מאת אהובה קליין.

הפרשה פותחת במילים: " "כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' אלוקיך בידך ושבית שביו" ". מתעוררות כאן כמה שאלות:

  • א] באיזו מלחמה מדובר?
  • ב] מדוע כתוב: "כי תצא למלחמה" – דווקא בלשון יחיד?
  • ג] מדוע כתוב: " על אויבך"- היה מובן יותר אם היה כתוב: נגד אויבך?

התשובה לשאלה א]: רש"י אומר שמדובר כאן במלחמת רשות, הראיה לכך מתגלה בסוף הפסוק שנאמר:" "ושבית שביו" ". מכאן שזוהי מלחמה שאפשר לקחת בשבי אויבים. לעומת זאת מלחמת מצווה – כדוגמת מלחמת יהושע שמטרתה הייתה לכבוש את ארץ ישראל, עליה נאמר: " לא תחיה כל נשמה," - כלומר אין לוקחים אויבים בשבי.

התשובה לשאלה : ב] מדוע כתוב בלשון יחיד: " "כי תצא למלחמה" "- ידוע לנו כי על מנת לנצח במלחמה - עלינו לצאת מאוחדים כנגד האויב, כאיש אחד בלב אחד, לכן נוקט כאן הכתוב בלשון יחיד.

שנית: יש לבטוח בה' ולהתפלל אליו. כך עשה משה במלחמה נגד עמלק, כאשר התפלל והרים את ידיו, עם ישראל נצח את האויב.

גם דוד בטח בה' לפני שניגש להילחם בגוליית ואמר לו:" "אתה בא בחרב ובחנית ובכידון ואנוכי בא אליך בשם ה'" " [שמואל א', י"ז]

התשובה לשאלה ג] מדוע כתוב : " "על אויבך" ". ולא נגד אויבך? – על כך, יש פירוש האומר שמדובר במלחמת האדם- נגד יצרו הרע, אז ה' ייתן לו בידיו את יצרו הרע כמו שכתוב: " "ונתנו ה' אלוקיך בידך" ".

כאשר ישנם שני גורמים: דין ורחמים יחד. כאשר שילוב זה קיים אצל האדם במלחמתו נגד יצר הרע-מובטח לו לאדם - שינצח את היצר.

כאשר האדם מעל אויבו במלוא השליטה, האדם גם יודע שהקב"ה עוזר בכך, כמו דוד המלך שאמר: [ תהילים] " "ה' צורי המלמד ידי לקרב אצבעותיי למלחמה" ".

אדם שחס ושלום נכנע ליצרו – הוא יהיה עצוב ומודאג כל היום. אדם חייב לדעת כי הוא בא לעולם להילחם – להיות מעל יצרו, המלחמה היא מטרת בואו לעולם, הניסיונות, עולם הכאבים, עולם העבודה והעמל.

לקראת ראש השנה רצוי שאדם יאסוף את כל המצוות והמעשים הטובים שעשה במשך השנה - על מנת שישמשו לו מליצי יושר כנגד המקטרגים.

רצוי שאדם יצא מהשנה החולפת נקי, ויבוא לקראת השנה החדשה בשמחה, כמו שכתוב: " "כי בשמחה תצאו ובשלום תובלון" ". [ישעיהו נ"ה, י"ב].

פרשת כי תצא – היא הפרשה המכילה הכי הרבה מצוות= ע"ד= 74- סה"כ מצוות, הדבר מרמז לנו כי בחודש אלול עלינו לשוב- עד ה' אלוקינו.


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אהובה קליין שפורסם לראשונה בAhuvak @ bezeqint.net וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-08-31.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/forums_2