ביאור:פרשת יתרו - עם ישראל מיטהרים - כיצד?

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.פרשת יתרו- עם ישראל מיטהרים- כיצד?

אחד הנושאים המרכזיים בפרשת יתרו הוא: מעמד הר סיני,עם ישראל מקבל את התורה הקדושה במעמד מיוחד וקדוש ומרגש כאחד.

אך, לפני כן הוא חייב להתכונן ולהתקדש כפי שהכתוב מציין את הדבר:"ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיבסו שמלתם והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני"

המעמד עצמו מתקיים ביום השלישי להערכות כפי שהתורה מתארת זאת:"ויהי ביום השלישי בהיות הבוקר ויהי קולות וברקים וענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאד ויחרד כל העם אשר במחנה ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה ויתייצבו בתחתית ההר..." [שמות י"ט,ט"ז- י"ז]

באותה שעה שעם ישראל מתייצב בתחתית ההר הם היו במעמד גבוה מאד- במדרגה רוחנית גבוהה ביותר לפי דברי חז"ל- עם ישראל שימש כעד וכשותף כאחד- למעמד הנשגב האלוקי- מעמד הר סיני, כפי שכתוב[ מסכת שבת קמ"ו..] "ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן עובדי כוכבים שלא עמדו על הר סיני לא פסקה זוהמתן" כוונת חז"ל- לזוהמה שהטיל הנחש בחווה אימנו בגן העדן בעת אכילת הפרי האסור, זוהמה זו פגעה לא רק בחווה , אלא בכל הצאצאים אחריה במשך דורות.

רק כאשר הגיע השעה המיוחדת של מתן תורה בהר סיני, עם ישראל היו עומדים מאוחדים כאיש אחד בלב אחד, הם הצליחו בסייעתא דשמיא- להיטהר מאותו פגם רוחני שנושאת האנושות כולה[ זוהר א, נ"ג]

לפי דעתם של המקובלים זכו ישראל לעלות למדרגה אחת יחדיו עם המלאכים העליונים ושמותיהם היו זוהרים במקביל לזוהר הרקיע- זה היה מעמד עילאי וקדוש [זוהר ב, צ"ד]

לפי דבריו של ירמיהו הנביא:"כה אמר ה' מצא חן במדבר עם שרידי חרב"- מתכוון הוא : למעמד הר סיני בו היו נתונים עם ישראל- גברים נשים וטף, כולל כל הנשמות גם אלו שעדיין טרם נבראו-במעלה עליונה של טהרה ונבואה.

לפי דברי הרמב"ם: במעמד הר סיני נטוע היסוד של העם היהודי באמונה בה' ובמשה עבדו:"עיננו ראו ולא זר ואוזננו שמעו ולא אחר" כיצד הקב"ה דיבר אל משה:"משה משה לך אמור להם כך וכך" [שם]

והתוצאה:"ויאמינו בה' ובמשה עבדו" [שם י"ד, ל"א]

יהי רצון ועם ישראל ישמור על ברית זו וקדושה - לנצח נצחים כפי שדרש זאת הקב"ה:"ואתם תהיו –לי ממלכת כוהנים וגוי קדוש.." [שמות י"ט, ו] ובכך בע"ה נזכה במהרה לגאולה שלמה בפרט ובכלל.


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אהובה קליין שפורסם לראשונה בAhuvak @ bezeqint.net וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2010-02-09.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/forums_82