פתיחת התפריט הראשי

ביאור:פרשת חיי שרה - על פי מה נבחרה רבקה לאשת יצחק?

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


פרשת חיי שרה- על פי מה נבחרה רבקה לאשת יצחק?/ אהובה קליין

פרשת חיי שרה גדושה נושאים רבים, אחד מהם: בחירת רבקה לאשת יצחק על ידי אליעזר- עבד אברהם.

אברהם משביע את אליעזר- עבדו: "ואשביעך בה' אלוקי השמים ואלוקי הארץ אשר לא- תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו כי אל ארצי ואל מולדתי תלך

ולקחת לבני יצחק" [בראשית כ"ד,ד]

השאלות המתעוררות כאן: א] מדוע אברהם הטיל דווקא על אליעזר עבדו את בחירה האישה המיועדת ליצחק בנו?

ב] מדוע אליעזר המשיך לבחון את רבקה גם לאחר שקיבל סימן שהיא ראויה ליצחק- לפי שהמים עלו לקראת רבקה [ דברי רש"י]?

ג] מאין לנו כי לאליעזר קפצה הדרך?

ד]מה סימלו התכשיטים שאליעזר הביא לרבקה?

התשובה לשאלה א] אליעזר נבחר למלא את תפקידו היות והוא לא היה עבד פשוט במלוא מובן המילה, אלא היה: "זקן ביתו"- של אברהם וחז"ל אמרו שהכוונה שהיה יושב בישיבה ומושל בתורת רבו ונאמר גם על אליעזר שהוא דולה ומשקה מתורת רבו לאחרים [בראשית ט"ו,ב] [גמרא יומא כ"ח] ויש מדרש שאומר על אליעזר שהוא נכנס חי לגן העדן.

אליעזר היה חכם הוא הבין עניין מתוך עניין וידע כי עליו להתאים את האישה ליצחק.

התשובה לשאלה ב] למרות שאליעזר הבחין שרבקה היא נערה מיוחדת שהמים עלו לקראתה, הוא החליט לבחון אותה בהתנהגותה – לפי שידע כי אברהם ושרה הם אנשים עושי חסדים באופן מיוחד ואפילו חריג, זאת אנו לומדים עוד מהפרשה הקודמת: לפי שאברהם הטריח עצמו במיוחד ביום השלישי למילתו והקב"ה הוציא חמה מנרתיקה כדי שלא יסתובבו עוברי אורח בחוץ, אך אברהם רץ לקבל את המלאכים ואף השתחווה להם וכיבד אותם בסעודה כיד המלך ומסופר במדרש: [אדר"נ ז,א] שאיוב מספר על חסדיו לפני ה' ומתפאר כיצד קיבל הוא אורחים, אמר לו ה': שלא הגיע לחצי שיעורו של אברהם- כי הוא האכיל את האורחים כל אחד לפי הרגלו, זה שרגיל לאכול חיטים- נתן לן פת חיטים, זה שרגיל לאכול בשר הביא לו בשר.

לעומתו אברהם- היה מאכיל את אורחיו אפילו לאוכל שאינם רגילים, כגון זה שאינו רגיל לאכול בשר- אברהם נתן לו לאכול בשר.

מסיבה זו אליעזר נשא תפילה לפני שהלך למלא את בקשת אדונו, לפי שיודע שהוא זקוק לסייעתא דשמיא מיוחדת לבחירת בת זוג אשר תתאים במיוחד ליצחק ממשפחת עושי החסדים, לכן גם בחן את רבקה באופן התייחסותה אליו וגם לגמלים.

התשובה לשאלה ג] לאליעזר קפצה הדרך והוא הגיע לחרן עוד באותו יום ורש"י לומד זאת מהמשפט: "ואבוא היום" – היום יצאתי והיום באתי" אורך הדרך מקריית ארבע עד חרן היא שבע עשרה ימים ואילו אליעזר הגיע בשלוש שעות בלבד.

ויש הוכחות לדבר: 1] על הנאמר: "ותלד שרה אשת אדוני בן לאדוני וייתן לו את כל אשר לו" [בראשית כ"ד, ל"ו] מעיר רש"י: שאליעזר הראה לבני משפחת רבקה שטר מתנה שנאמר שם כי אברהם העניק את כל רכושו ליצחק וכשהנוכחים עיינו בשטר הגיעו למסקנה שאכן השטר נכתב באותו היום ומכאן הסיקו שאכן לאליעזר קפצה הדרך.

2] נאמר שאליעזר נתן גם מגדנות- על כך אומר רש"י שהכוונה למגדים= פרי מגדים= פירות מתוקים- אילו פירות ארץ ישראל, הפירות היו טריים ולא נרקבו בדרך מכאן שהם נקטפו עוד באותו יום.

תשובה הרבעית על שאלה ד] התכשיטים שהוענקו לרבקה על ידי אליעזר- היו בהם סמלים רוחניים.

נאמר: "וייקח האיש נזם זהב בקע משקלו..." בקע= רמז למחצית השקל שעתידים בני ישראל לתרום עבור בית המקדש.

"שני צמידים על ידיה עשרה זהב משקלם" [בראשית,כ"ד,כ"ב]רמז לשני לוחות הברית.

עשרה= עשרת הדברות.

ומדוע רצה בעצם אליעזר לרמוז על מחצית השקל?

התשובה לכך- לפי שרבקה סימלה את עמוד החסד והעולם הזה עומד על שלושה דברים: "על התורה על העבודה ועל גמילות חסדים" כאן רצה אליעזר לרמוז לרבקה שבניה עתידים להשלים לעולם החסד שאברהם ומשפחתו מייצגים כמוה - את עולם התורה והעבודה.

מי ייתן ועם ישראל יתמיד בשלושת היסודות ועל ידי כך יזכה לבוא הגאולה והקמת

בית המקדש השלישי במהרה בימנו אמן.


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אהובה קליין שפורסם לראשונה בAhuvak @ bezeqint.net וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-11-14.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/forums_42