ביאור:פרשת חיי שרה - זוג משמיים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

לפרשת חיי-שרה

בראשית, כד', 14: "והיה הנער אשר אמר אליה הטי-נא כדך ואשתה ואמרה שתה וגם-גמליך אשקה אתה הכחת לעבדך ליצחק ובה אדע כי-עשית חסד עם-אדני".

האם יש אהבה ממבט ראשון?

כאן עבד אברהם עושה מבחן למציאת בת-זוג הולמת ליצחק בלי שיצטרכו לראות אחד את השני. גם כשהוא מבקש את ידה בשם יצחק הוא מפנה את דבריו לאביה בתואל ולאחיה לבן ולא לה. אולי בימים ההם כך נקבעה החתונה, כמו שמקובל אף בימינו במקומות מסוימים, שלפחות שואלים את פי ההורים. ובכל-אופן אין זה לגמרי כך, שהרי נאמר - שם, 57: "ויאמרו נקרא לנער ונשאלה את-פיה". ואף על פי שזה מדובר על האם תשאר רבקה בביתה ימים (רש"י מפרש - שנה) או עשור (רש"י מפרש - י' חודשים), או שתלך מיד. ואולי בתוך זמן זה היה על הנערה להחליט האם היא מעוניינת בכך אם לאו. בכל מקרה אין זה מפגש של דרך הטבע, כמו שכתוב - שם, 50: "ויען לבן ובתואל ויאמרו מיהוה יצא הדבר לא נוכל דבר אליך רע או-טוב". הכול אם כך נקבע מראש, אז האם כשאלתנו הראשונה נשאר משהו אנושי, של בחירה חופשית, של רגש אישי בכל זה?

התשובה - שם, 64: "ותשא רבקה את-עיניה ותרא את-יצחק ותפל מעל הגמל". הנה אהבה ממבט ראשון. ומתברר שאין היא סותרת את תוכניתו של האל וידיעתו מראש, אלא אף משתלבת איתה. כלומר - ה' יודע מה טוב בשבילך. ואם כך - כזה הוא 'זוג משמיים'.


מקורותעריכה

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-11-14.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t0124_3