ביאור:פי שניים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.מלכים ב ב ט: " "ויהי כעברם, ואליהו אמר אל אלישע 'שאל מה אעשה לך בטרם אלקח מעמך'. ויאמר אלישע 'ויהי נא פי שנים ברוחך אלי" '" . חז"ל פירשו (בברייתא של 32 המידות, מידה א) שכפילות זו התבטאה בכך שאלישע עשה פי 2 ניסים יותר מאשר אליהו. ואכן, על כל נס שעשה אליהו, ניתן למצוא לפחות 2 ניסים דומים שעשה אלישע.

"אלישע"

"אליהו"

" נושא "

7 שנים (מלכים ב ח א) – יותר מפי שניים.

3 שנים (מלכים א יז א - יח1)

רעב

לאשת בן הנביא (מלכים ב ד ה),

ול100 בני הנביאים (מלכים ב ד מד).

לצרפתית (מלכים א יז יד)

"יצירת" אוכל

בן השונמית (מלכים ב ד לה),

והאיש שנגע בעצמותיו (מלכים ב יג כא).

בן הצרפתית (מלכים א יז כג)

החייאת מתים

לאנשי יריחו (מלכים ב ב כב),

ולשלושת המלכים (מלכים ב ג יז)

בהר הכרמל (מלכים א יח מד)

'נתינת' מים

ריפוי נעמן (מל"ב ה),

ונבואה שבן-הדד ימות (מלכים ב ח י).

נבואה שאחזיהו ימות (מלכים ב א יז)

נבואה על מחלות של אח"מים

42 הנערים (מלכים ב ב כד),

והשליש של מלך ישראל (מלכים ב ז יט).

שליחי אחזיהו מלך ישראל (מל"ב א)

'הריגת' אנשים שביזו אותו

חציית הירדן (מלכים ב ב יד),

והצפת הברזל (מלכים ב ו ו)

חציית הירדן (מלכים ב ב ח)

נס נגד מי הירדן

בעליית אליהו השמיימה (מל"ב ב),

ובדותן (מלכים ב ו יז)

בעליית אליהו השמיימה (מל"ב ב)

ראיית סוסים ורכב אש (???)

נתינת בן לשונמית (מלכים ב ד טז),

ריפוי הנזיד (מלכים ב ד מא),

נבואה על האוכל בשומרון (מלכים ב ז א),

צרעת גיחזי (מלכים ב ה כז),

הזהרת מלך ישראל (מלכים ב ו י),

סנוור צבא ארם (מלכים ב ו יח).     

הורדת אש מהשמיים (מלכים א יח לח)

נסים שלא הצלחתי לקשר לשום נושא

הרב אלחנן סמט בספרו "פרקי אליהו" הביא מספר טענות נגד פירוש זה לביטוי "פי שנים":

  • [מתוך הזוהר] "וכי עלה על דעתך שעל אחד שאל שניים (- דהיינו כפליים)? ומה שלא היה ברשותו איך שאל ממנו? " - אך ייתכן שאלישע פשוט רצה שאליהו יברך אותו, שיזכה להמשיך את דרכו ולהתקדם יותר ממנו בדרכי הנבואה, כפי שאכן מוכיחים הניסים הרבים יותר שעשה אלישע.
  • אברבנאל כתב "והנה השאלה הזאת קשה ומגונה מאוד, אם מפאת אליהו, שלא יהיה בידו לתת פי שניים ממה שהיה לו, ואם מפאת אלישע שהיה עזות וזדון גדול שיבקש מרבו שיהיה גדול ומעולה ממנו. ועם היות שאמרו חז"ל שאין אדם מתקנא לא בבנו ולא בתלמידו, הנה היה זר שישאלהו אלישע לא די להיות כאליהו רבו, כי אם שיהיה פי שניים ממנו. " - אך ייתכן שאלישע למד מדבריו של משה ליהושע "המקנא אתה לי?! ומי יתן כל עם ה' נביאים..." - אצל נביאים גדולים, כמו משה ואליהו, אין כל מקום לקנאה, להיפך, הם היו רוצים שכל עם ישראל יהיו נביאים, והשמחה הגדולה ביותר שלהם היא שמישהו שואף להיות נביא כמותם ואף גדול מהם. והרי זו בדיוק גם השאיפה שלהם עצמם!
  • עוד כתב אברבנאל: " למה ישיבהו אליהו 'הקשית לשאול'? האם היה אפשר רחוק שיעשה אלישע נסים רבים מאליהו? " - אלישע "הקשה לשאול", כי קשה לאליהו להבטיח לאלישע שיגיע למדרגה גבוהה יותר ממנו, עד שיזכה לעשות ניסים רבים יותר.
  • הרב סמט עצמו כתב "
האם כמוּתם המספרית של הנסים שמחולל נביא היא עדות לרוחו הנבואית? והרי מה שביקש אלישע הוא שיהא פי שניים ברוחו של אליהו אליו. שנית, האם אלישע 'אספן של נסים' הוא? הנסים שחוללו אליהו ואלישע לא נעשו לשם עצמם, אלא היו צורך הדור, צורך השעה וצורך התפקיד הנבואי שמילאו. ממילא, קשה לתאר שהדבר שאותו מבקש אלישע מאליהו הוא ריבוי מופלג של נסים " - אך יתכן שהניסים הם רק עדות חיצונית לכך שאלישע זכה לרוח נבואית גדולה יותר מאליהו. 
  • בפסוקים האחרים שבהם נזכר הביטוי " פי שנים ב- " הכוונה לשני שלישים או שני חלקים מתוך הדבר; אך ייתכן ששני השלישים נקראו "פי שנים" כי כמותם גדולה כפליים מהשליש הנותר.


בדעת מקרא על הפסוק מוסבר שאלישע ביקש לרשת את רוח הנבואה של שמואל, יחד עם יתר בני הנביאים, אך לרשת כמו בן בכור, פי שניים מהאחרים.

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה במכתב וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2000-01-01.

קיצור דרך: tnk1/nvir/pi2