ביאור:פגישת אברהם עם המלאכים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

"וישא עיניו וירא והנה שלושה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האוהל וישתחו ארצה" (בראשית, יח', 2).

הפרק ממשיך המעבר מפניה לרבים לפניה ליחיד - "ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך", (שם, 3). וכן אחר-כך נאמר מפורש - "ויאמר ה' אל אברהם וגו'" (שם, 13). וכן נכתב - "ויפנו משם האנשים וילכו סדמה ואברהם עודנו עמד לפני ה'" (שם, 22). ומפרשים פרק זה ואומרים, כי אין מלאך עושה שתי שליחויות, כך שרק שני מלאכים הלכו מאברהם, כי זה שבישר את לידת יצחק סיים תפקידו.

עתה, הרמב"ם ב-"מורה נבוכים", חלק שני, פרק מא', אומר, כי יש ארבעה סוגים של דיבור ה' עם אנשים וכולם הכוונה בהם במחזה, בחלום, וזהו הסוג השלישי. כלומר, שגם כאן כל זה הוא רק חלום. בפרק הבא, מב', הוא אומר, שלמשל גם התגלות המלאך למנוח ולאשתו היא ממין זה ואין זו נבואה. אלא שהמלאך עלה בלהבה השמימה "ומנוח ואשתו רואים" (שופטים יג', 19, 20). גם אין המדובר פה בבן-אדם אחד אלא בשניים. על-כן מאוד קשה לקבל את דברי הרמב"ם האלה וגם אין בזה צורך.

די אם נדע, כי ביהדות העתיקה כן יתכנו דברים כאלו וגם זה חלק מן האמונה. וכך גם אצלנו, אין נראה כי מדובר בחלום, כפי שמפרש רש"י וכן הרמב"ם את ברית בין הבתרים, למשל, ושם הוא אף מוסיף השערות אסטרולוגיות.

מלבד זה, יש לשים לב פה, כי אברהם לוקח "חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם" (שם, 8), בניגוד להלכה התלמודית של האיסור לאכול בשר עם חלב, שנלמדת מהפסוק - "לא תבשל גדי בחלב אמו" (שמות, כג, 19; שמות, לד', 26; דברים, יד', 21). אך זה הרי כדי להבדל מן המנהג האלילי הדומה. וכן בדוד אנו מוצאים שאוכל צאן ו-"שפות בקר" (שמואל ב', יז', 29), שזו הגבינה.

מלבד זאת, כדאי להזכיר, כי הנוצרים מסתמכים על כתוב זה להוכיח כי אלוהים יכול להגיע בדמות אדם. אך אין זו הדרך לתרצם. אלא, שמלאך ה' יכול להקרא אף ה', שהרי 'שליחו של אדם כמותו', וכן שליחו של האל, כביכול. וכך הוא בכל הכתובים ממין זה.

מקורותעריכה

על-פי מאמר של חגי הופר שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-02-09.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/prqim_t0118_2