פתיחת התפריט הראשי

ביאור:עשה לך שרף ושמת אותו על נס... וראה אותו וחי

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

הרב אליהו בהלכות חנוכה אומר רמז בפסוק זה:

כתוב בבמדבר כא ח: "ויאמר ה' אל משה: עשה לך שרף, ושמת אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו וחי".

בפסוק הזה נרמזו 3 הברכות שמברכים על נר ראשון של חנוכה:

  • "עשה לך שרף" – שריפה – "להדליק נר של חנוכה"
  • "ושמת אותו על נס" – "שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה"
  • "וראה אותו וחי" – "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".

מקורותעריכה

פורסם לראשונה בפירושים וסימנים 9 וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2000-09-01.

קיצור דרך: tnk1/tora/bmdbr/bm-21-08