ביאור:ערי מקלט ג - 6 - 9

ערי המקלט הובדלו בקבוצות של שלוש:

  • קודם-כל הבדיל משה בעצמו שלוש ערים בעבר הירדן המזרחי - השטח שאותו כבשו ישראל בימיו (דברים ד מא): "אז יבדיל משה שלש ערים בעבר הירדן מזרחה שמש".
  • אחר-כך ציווה משה על בני ישראל להבדיל עוד שלוש ערים בעבר הירדן המערבי (דברים יט ב): "שלוש ערים תבדיל לך בתוך ארצך אשר ה' אלהיך נתן לך לרשתה", בסה"כ 6.
  • ואחר-כך ציווה, שכאשר ה' ירחיב את גבולם וייתן להם את כל הארץ שנשבע לאבותיהם (כלומר, בין הגבול הצפוני שנזכר בפרשת מסעי, לבין נהר פרת), יבדילו עוד שלוש ערים (דברים יט ט): "כי תשמר את כל המצוה הזאת לעשתה אשר אנכי מצוך היום לאהבה את ה' אלהיך וללכת בדרכיו כל הימים - ויספת לך עוד שלש ערים על השלש האלה"- בסה"כ, כשנזכה ונירש את כל הארץ שה' נשבע לאבותינו, יהיו לנו 9 ערי מקלט.

ע"ע: ארץ או תורה - מה קודם?

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-02-14 16:34:51.

תגובות עריכה

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/mqlt