ביאור:עץ החיים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


השאלותעריכה

1. " " "ויצמח ה' א-להים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל, ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע" " ": מדוע מוזכר בתיאור הגן גם "עץ החיים"?

2. " " "ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם" " ": אם אדם היה אוכל מעץ החיים – הייתכן שהיה זוכה לחיי נצח?

התשובותעריכה

(מתוך הדיון " חטא האדם הראשון?! ")עריכה

1.

 • לפיתשובה 2א] : עץ החיים הוא התרופה, הוא מאפשר לאדם לחזור למצב שלפני החטא -- למצב של חיי נצח. ה' רצה 'להקדים תרופה למכה', להראות לנו עוד לפני שמתחילות הצרות שיש אפשרות לתקן את החטא ולחזור לחיי נצח.
 • הפסוק בא להבדיל בין שאר העצים שבגן לבין עץ החיים ועץ הדטו"ר:
 • שאר העצים היו "נחמדים למראה וטובים למאכל", ושני העצים האלה לא היו "נחמדים למראה" . [נורית]
 • { א. עץ החיים לא היה נחמד למראה -- לכן אדם לא אכל ממנו לפני שחטא -- ע'תשובה 2א] .
 • ב. עץ הדטו"ר היה רק "תאוה לעיניים ונחמד להשכיל" אבל לא "נחמד למראה": הוא "נחמד להשכיל" כי הוא נותן שכל, ו"תאווה לעיניים" כי הוא אסור -- והאיסור מעורר תאווה... }
 • שאר העצים נטעו ע"י ה', ושני העצים האלה היו שם כבר קודם -- הארץ הצמיחה אותם. ע"פ הסיפור על הבריאה ביום השלישי -- ה' רצה שהארץ תצמיח " " "עץ פרי עושה פרי" " " (כלומר העץ עצמו -- הגזע -- הוא פרי טעים ואכיל) והאדמה הצמיחה רק " " "עץ עושה פרי" " " (כלומר הגזע הוא יבש ולא אכיל). לפי זה -- בכל העצים שבגן עדן הגזעים היו טעימים (כמו שרצה ה'), חוץ משני העצים האלה, שבהם הגזעים לא היו טעימים. [אראל]
 • את שאר העצים שם ה' בגן כדי שאדם יאכל אותם, ואת שני העצים האלה שם ה' בגן רק כדי לנסות את האדם. [נורית]
 • שני העצים האלה היו " " "בתוך הגן" " " – באזור הפנימי של הגן. [עמליה]
 • עץ החיים ועץ הדטו"ר מסמלים שני צרכים שיש לאדם -- הצורך החומרי (חיים) והצורך הרוחני (דעת). בתחום החומרי -- לא היו מגבלות; אדם יכל לאכול הכל כדי לחיות את גופו. אבל בתחום הרוחני -- ה' שם לאדם סייגים ומגבלות. כשאדם פרץ את הסייגים האלה -- גם החיים החומריים שלו נפגמו. [נורית]

2א. כן! מי שאוכל מעץ החיים פעם אחת מקבל חיי נצח.

 • ואכן מלשון הכתוב " "פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים..." "" " נראה שאדם לא הספיק לטעום מעץ החיים לפני שגורש מהגן ולכן לא זכה לחיי נצח.
 • אפשרות אחת : לעץ החיים לא היתה משמעות לפני החטא, כי לפני החטא אדם היה ממילא אמור לחיות לנצח. רק אחרי החטא קיבל העץ משמעות -- להחזיר לאדם את חיי הנצח שאבדו לו.
 • אפשרות שניה : אדם כן אכל מעץ החיים, וזכה לחיי נצח, ואז איבד אותם בגלל החטא.

2ב. לא! עץ החיים הוא עץ שמונע את ההזדקנות, כלומר רק מי שאוכל ממנו באופן קבוע מקבל חיי נצח.

 • ייתכן שאדם אכל מעץ החיים לפני החטא (לא כתוב על זה שום דבר). אם אדם היה נשאר בגן עדן -- הוא היה יכול להמשיך לאכול מעץ החיים ואז היה חי לעולם.
 • רס"ג תרגם: חיים=מרפא, לעולם=המון זמן (אבל לא אינסוף).

2ג. " " "וחי לעולם" " " -- לעולם מלשון העלם, הסתר. פרי עץ החיים הוא כמו סם ממריץ: מצד אחד הוא נותן לאדם חיים ברמה יותר גבוהה ('היפראקטיביים'), אבל מצד שני הוא עלול לגרום לו לשקוע באשליות, לא לראות את המציאות כמו שהיא, 'להתעלם' מהקשיים. [נורית]

2ד. 'עץ החיים' הוא כינוי לתורה, ואכן גם במקדש היו שני כרובים ששומרים על התורה (לוחות הברית שבארון הברית) -- כמו שני הכרובים שהושמו " " "לשמור את דרך עץ החיים" " " [רש"ר הירש].

2ה. זו שאלה היפותטית ואין טעם להשקיע בה יותר מדי מאמץ [אריאל]. אין משמעות לשאלה, כי הכל היה מתוכנן מראש -- ה' מראש תכנן שאדם לא יאכל מעץ החיים, כן יאכל מעץ הדטו"ר ויגורש מהגן. המצב של חיי נצח מנוגד לכל הרעיון של התורה ושל קיום מצוות -- כי הדבר העיקרי שגורם לאדם לשמור מצוות הוא הפחד מיום המוות וממה שיקרה אחריו [ציפורה].

עוד שאלות ותשובותעריכה

שאלה: למה ה' רצה לחסום לאדם את עץ החיים? תשובות:

 • (ע"פתשובה 2ג] ): " " "וחי לעולם" " " = "וחי בהעלם". אם אדם יאכל מעץ החיים הוא לא יראה את המציאות כמו שהיא; הוא יחשוב שהוא עדיין בגן עדן, שהכל נחמד ונעים -- ולא יראה את המציאות שבה צריך לעבוד קשה כדי לאכול.
 • חיי נצח הם לא בהכרח דבר טוב! המוות נועד להציל את האדם מצער ומסבל. אם האדם היה חי לעולם הוא היה סובל כל ימיו מיסורי מצפון על החטא והמוות הציל אותו מזה.
 • (ע"פתשובה 2ד] ): עץ החיים מבטא קרבה לה'; אסור לאכול ממנו סתם -- צריך הכנה; צריך להגיע לדרגה מספיק גבוהה לפני כן (כמו שאסור להיכנס למקדש בלי הכנה). אחרי החטא -- אדם לא ברמה מספיק גבוהה.
 • (ע"פתשובה 2א] ): עץ החיים לא מתקן את החטא אלא רק את העונש. אם אדם יאכל מהעץ -- הוא יחשוב שהוא כבר תיקן הכל אבל בעצם הוא עוד לא תיקן -- זו רק אשליה.
 • (ע"פתשובה 2ד] ) אפשר לפרש שבדברי ה' " " "פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים" " " הכוונה היא "כדי שישלח ידו..."! ה' רוצה שאדם ישלח ידו ויאכל מהעץ כדי שיתקרב אליו ואל תורתו. הוא שם את הכרובים ואת 'להט החרב המתהפכת' כדי " " "לשמור את דרך עץ החיים" " " עבור האדם; כדי להדריך את האדם להגיע לעץ החיים. הכרובים הם המלאכים, "השכלים הנבדלים" בלשון הרמב"ם, שעוזרים לאדם ללמוד תורה. ו" " "להט החרב המתהפכת" " " -- החרב המבריקה -- היא משל ל'הברקות' שיש לאדם כשהוא לומד תורה. היא "מתהפכת" כי כשאדם לומד תורה ההבנה שלו מתהפכת מצד לצד, הוא רואה את הדברים מזוויות חדשות כל פעם [נורית].
 • 'דרך עץ החיים' -- תיקון לחטא: לא להחליט לבד מה טוב ומה רע אלא לקבל את מה שה' קובע כטוב ורע.
 • ה' לא רצה שהאדם יהיה יותר מדי דומה לו. החטא הוכיח שהאדם הוא עצמאי ולא תלוי בה', הוא מחליט בעצמו מה טוב לעשות ומה רע לעשות, ואם האדם יהיה בן אלמוות זה יסכן את הבלעדיות של ה' בהנהגת העולם. כן נראה מלשון הכתוב: "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, ועתה פן ישלח ידו... וחי לעולם". [אראל]

שאלה: מה זה " " "הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" " " -- האם ההבדל היחיד בין האדם לבין ה' הוא חיי נצח?! תשובות:

 • כן! (כנ"ל).
 • לא: 'ממנו' זה לשון רבים, והכוונה למלאכים.
 • לא: 'ממנו' זה נסתר, והכוונה לנחש!
 • לא: 'ממנו' זה נסתר, והכוונה לאדם -- לאחת משתי האפשרויות שהיו לו [ע' רש"ר הירש].

שאלה: למה ה' לא חשש שחווה תאכל מעץ החיים? תשובות:

 • הוא כן חשש -- כשכתוב "האדם" זה כולל גם את האישה.
 • ???

מקורותעריכה

על-פי מאמר של מחברים שונים שפורסם לראשונה בנח"ת שבת אדר נ"ט וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 1999-03-01.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/brejit/ec_hxyim