פתיחת התפריט הראשי

ביאור:עמודי הנחושת יכין ובועז

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


תגובה ל: עמד שנכתבה ב18:25:26  17.02.2005 "{{{1}}}"

דברי הימים ב ג יז: "ויקם את העמודים על פני ההיכל אחד מימין ואחד מהשמאול ויקרא שם הימיני יכין ושם השמאלי בעז "

הסבר חדש על משמעות אפשרית של שמות העמודים יכין ובועז

יכין = נכון

בועז = יציב ( מאוזן , חזק , איתן )    

יציב (מאוזן , בועז) מקביל לנכון (יכין) העמודים נקרא בשמות נרדפים , כנראה הם היו עמודי תווך – תמיכה בבנין

שופטים טז כו : "ויאמר שמשון אל הנער המחזיק בידו הניחה אותי והימשני את העמדים אשר הבית נכון עליהם ואשען עליהם"

" אמת ויציב ונכוןוקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד"

-

בועז בעלה של רות מזוהה על פי המסורת ולפי דעתי עם השופט אבצן מבית לחם

הקשר בין השמות הוא כזה :

אבצן הוא צורה של אצבן / אזני    (אוזן - מאוזן – יציב – נכון)

בראשית מו טז:    " ובני גד צפיון וחגי שוני ו אצבן ערי וארודי ואראלי"

במדבר כו טו-יז: " בני גד למשפחתם לצפון משפחת הצפוני לחגי משפחת החגי לשוני משפחת השוני :

                          לאזני משפחת האזני לערי משפחת הערי : לארוד משפחת הארודי לאראלי משפחת האראלי "

ירח האיתנים = תשרי = מזל מאזנים

--

אם אצבן הוא הגרסא הנכונה , ניתן להסביר זאת במובן צב - יציב

(האות א' היא אמת קריאה , והאות ן' היא סיומת נפוצה לשמות בתנך)

ואם אבצן הוא הגרסה הנכונה , ניתן להסביר זאת כך אבץ – בדיל – בדל אוזן – אוזן

בדל אוזן = תנוך – אנך (אנכו = בדיל באכדית)

שמות כט כ : "ושחטת את האיל ולקחת מדמו ונתתה על תנוך אזן אהרן ועל תנוך אזן בניו הימנית ..."

עמוס ג יב : "כה אמר ה' כאשר יציל הרעה מפי הארי שתי כרעים או בדל אזן .."

אנך – חוט עם משקולת בדיל / אבץ (ולפעמים עופרת)

האנך שימש כפלס בנאים (לפלס יש גם משמעות של מאזנים – אוזן)

עמוס ז ז : "כה הראני והנה אדני נצב על חומת אנך ובידו אנך "

זכריה ד י : "כי מי בז ליום קטנות ושמחו וראו את האבן ה בדיל ביד זרבבל שבעה אלה עיני ה' המה משוטטים בכל הארץ "

אונקלוס מתרגם   בדיל = אבצא (אבץ)

--

הסבר ישן / קודם

יכין ובועז היו השמות של שני "{{{1}}}" שבנה שלמה המלך , מה מקור שמם "?"

 נראה לי שאפשר למצוא את מקור שמם של העמודים על פי מקור הנחושת שמהם היו עשוים

 דוד הביא את ה "{{{1}}}" מארם "צובא" (מהדדעזר) ומ "כון" ו "טבח"

 כך שלדעתי "יכין" נקרא על שם "כון" , ו "בועז" על שם "בוז" (משבטי ארם)

 מלכים א ז טו: "ויצר את שני העמודים "{{{1}}}" שמנה עשרה אמה קומת העמוד האחד ..."

 מלכים א ז כא:"ויקם את-העמדים לאלם ההיכל

 ויקם את-העמוד הימני ויקרא את-שמו "יכין" ויקם את-העמוד השמאלי ויקרא את-שמו "בעז" "

 בראשית כב כ: "ויהי אחרי הדברים האלה ויגד לאברהם לאמר הנה ילדה מלכה גם הוא בנים לנחור אחיך:

 את עוץ בכרו ואת "ב ו ז" אחיו ואת קמואל אבי "א ר ם" : ואת כשד ואת חזו ואת פלדש ואת ידלף ואת בתואל:

 ובתואל ילד את רבקה שמנה אלה ילדה מלכה לנחור אחי אברהם

 ופילגשו ושמה ראומה ותלד גם הוא את "ט ב ח" ואת גחם ואת תחש ואת מעכה"

 (לפי ספר הישר תרח (אבי נחור) התחתן גם עם פלילה היא ילדה לו את "צ ו ב א)"

 דברי הימים א יח ז: "ויקח דויד את שלטי הזהב אשר היו על עבדי הדדעזר ויביאם ירושלם:

 ומ "טבח" ת ומ "כון" ערי הדדעזר לקח דויד "{{{1}}}"

 בה עשה שלמה את-ים הנחשת ואת- "העמודים" ואת כלי ה נחשת "

 (ב ספר שמואל "טבח" נכתב בשיכול אותיות "בטח" (ת) , ובמקום "כון" כתוב "ברתי" )

[נכתב ב: 19:27:00  17.02.2005]
[נכתב ב: 01:29:43  18.02.2005]
[נכתב ב: 09:07:42  01.03.2005]

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אביתר כהן שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-02-24.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/messages/ljon_jorj_emd_0