ביאור:עבודה עברית

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


ויכוח בין שאקל (= ש כחתי א יך ק וראים ל ו) לבין אראל, שבת טכניון: ""

"שאקל: אני צבּע. לדעתי זה חשוב לעודד יהודים לעסוק בעבודת כפיים -- 'עבודה עברית'!"

אראל: מעניין שבתנ"ך הערך של 'עבודה עברית' לא כל כך חשוב. דווקא בנבואה שמתארת את הגאולה (ישעיהו ס י) נאמר " " "ובנו בני נכר חומותייך" " "!

"שאקל: אבל בעזרא ד מסופר, שכאשר התחילו שבי הגולה לבנות את ביהמ"ק השני, הגויים באו וביקשו לעזור, ומנהיגי היהודים אמרו להם " " "לא לכם ולנו לבנות בית לא-להינו" " " – מכאן שאסור לתת לגויים לעבוד בשבילנו!"

אראל: זה באמת מוזר – למה הם לא הסכימו? האם הם לא הכירו את הנבואה הזאת של ישעיהו?

"שאקל: כי הגויים – גם כשהם לא עובדים ע"ז בפועל, אי אפשר לסמוך עליהם, כי ייתכן שיש להם מחשבות של ע"ז, ואם הם ישתתפו בבניין המקדש – הם יחללו את קדושתו."

אראל: ההסבר הזה מתאים רק לבניין המקדש – לא לבניין בתים רגילים. כשבונים בתים רגילים, או אפילו את חומות ירושלים – זה דווקא טוב שהגויים יעבדו בשבילנו, כמו שכתוב בדברי ישעיהו הנ"ל.

"שאקל: הנבואה הזאת שהבאת מישעיהו היא נבואה שלילית – היא נאמרה לגנותם של ישראל."

אראל:??? כל הנבואה שם היא נבואת גאולה מלאה שמחה – " " "קומי אורי כי בא אורך..." " " איך הגעת למסקנה שזו נבואה שלילית? תראה לי איפה זה נרמז בנבואה! (אראל מושיט לשאקל ספר תנ"ך מלא).

"שאקל:הספר הזה הוא ספר נוצרי! יהודים אף-פעם לא למדו מתוך תנ"ך בלי פרשנים, זה אסור!"

אראל (מזועזע עד עמקי נשמתו; לאחר כמה שניות מתאושש ומביא ספר 'מקראות גדולות'):הנה, הספר הזה הוא בוודאי ספר יהודי גם לפי דעתך! תראה לי כאן איזה פרשן אומר שהנבואה הזאת היא נבואה שלילית!

"שאקל: הנה, ראב"ע מפרש כאן " שיבנו גויים חומות ירושלים "."

אראל:???

"שאקל: "גויים " זה כינוי גנאי – ברור מכאן שהנבואה היא שלילית!"

אראל:עליך אמרו חכמים: "אין דבר העומד בפני הרצון – אפילו ספר תורה שבהיכל"!

ואתם, קוראים יקרים, עזרו לשאקל ולאראל למצוא נימוקים רציניים יותר לדעותיהם (מתוך התנ"ך, כמובן) - בעד או נגד ערך העבודה העברית!

תגובה / תמר בירעריכה

ב"מדור הויכוחים הסוערים" התפרסם ויכוח בנושא העבודה העברית. בתנ"ך יש עוד הרבה פסוקים שקשורים לנושא:


  1. נגד עבודה עברית:
  • " " "הנה אשא אל גויים ידי, ואל עמים ארים נסי, והביאו בנייך בחוצן, ובנותייך על כתף תינשאנה. היו מלכים אומנייך, ושרותיהם מניקותייך..." " " (ישעיהו מט כב). כלומר: באחרית הימים בנ"י לא יצטרכו להתאמץ בכלל -- אפילו לא ללכת!
  • " " "ועמדו זרים, ורעו צאנכם; ובני נכר -- אכריכם וכורמיכם" " " (ישעיהו סא ה).
  • נגד עבודה בכלל: " " "מה יתרון העושה באשר הוא עמל?!" " " (קהלת ג ט).
  • "בעד עבודה עברית:"
  • "בעד עבודה בכלל: " " "יגיע כפיך כי תאכל -- אשריך וטוב לך" " " (תהלים קכח ב)."
  • "" " "לך אל נמלה עצל, ראה דרכיה וחכם" " " (משלי ו ו)"
  • "" " "בזעת אפיך תאכל לחם..." " " (בראשית ג יט),"
  • "כל המצוות התלויות בארץ מוכיחות שיש ערך רוחני לעבודת האדמה של בני ישראל!"
  • "" " "והיה כי יביאך ה' א-לוהיך אל הארץ... ערים גדולות וטובות אשר לא בנית, ובתים מלאים כל טוב אשר לא מילאת, ובורות חצובים אשר לא חצבת, כרמים וזיתים אשר לא נטעת; ואכלת, ושבעת. הישמר לך פן תשכח את ה', אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים!" " "" "כלומר: כשבנ"י מקבלים הרבה רכוש בלי לעבוד -- זה עלול לגרום להם לשכוח את ה' ח"ו!" ( אראל: גם כשבני-ישראל עובדים, זה עלול לגרום להם לשכוח את ה' )ראו גם: צדיקים - מלאכתם נעשית בידי אחרים?

מקורותעריכה

על-פי מאמר של תמר ביר, שאקל, אראל שפורסם לראשונה בנ..נח..נח"ת כסלו ס' וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 1999-12-01.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim2/avoda_ivrit