פתיחת התפריט הראשי

ביאור:סיכום שמואל ב ז

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

פרק ז'.עריכה

דוד – פונה לנתן הנביא ואומר לו שאין זה ראוי שהוא עצמו ישב בבית ארזים וארון ה' יהיה באוהל, ובכך הוא מביע את רצונו לבנות בית לארון ה'.

נתן הנביא – מעודד את דוד לעשות כרצונו ולבנות בית לה' מפני שנתן רואה שה' עוזר לדוד בכל דרכיו.

התגלות ה' לנתן – בה הוא מודיע שהוא לא זקוק לבית ועדיין לא הגיע הזמן לבנות את הבית. זמן זה יגיע כאשר עם ישראל יסיים את מלחמותיו בעמים האחרים ויחיה בשלוה. ה' מבטיח לדוד שבגלל שרצה לכבד את ה' על ידי שיבנה לו בית הוא יזכה בכמה דברים:

  1. אחרי מותו המלכות תעבור לבנו.
  2. בנו שימלוך אחריו יבנה בית לשם ה'.
  3. מלכות בית דוד תמשיך מעתה ועד עולם.

נתן הנביא – מעביר את דברי ה' לדוד.

דוד – מודה לה' על הבטחותיו לו ומרגיש שאינו ראוי לכל הטוב שהובטח לו. הוא מתפלל שעם ישראל יהיה תמיד העם הנבחר בידי ה' ומבקש מה' שהבטחותיו על המשך מלכותו יתקיימו.