ביאור:מצוות שניתנו בהר סיני ונכתבו רק בספר דברים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
תגובה ל: ביאור:דברים שנכתבה ב23:40:07  15.02.2005 ספר דברים נכתב בשנה ה-40 ליציאת מצרים, כמו שכתוב בתחילתו (דברים א ג): "ויהי בארבעים שנה, בעשתי עשר חודש באחד לחודש; דיבר משה, אל בני ישראל, ככול אשר ציווה ה' אותו, אליהם.". מטרתו היא לבאר את ספרי התורה הקודמים, כמו שנאמר (א5) "בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה, ביאר את התורה הזאת לאמור...".

ואכן, יש מצוות רבות שנזכרו בספרים הקודמים בקיצור, וספר דברים מפרט ומסביר אותן, למשל:

 • שמות כג כד: "ולא תעשה כמעשיהם" - בספר דברים מפורט איזה מעשים בדיוק אסור לעשות (דברים יב, יח13).
 • שמות כג יג: "ושם אלהים אחרים לא תזכירו" - בספר דברים מפורט מה דינם של אנשים שמזכירים שם אלהים אחרים - נביא לאלילים, מסית, ומדיחי עיר (דברים יג); ומה דינו של עובד אלילים (דברים יז).
 • שמות כג א: "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס" - בספר דברים מפורט דינו של עד חמס (דברים יט טז).
 • שמות כג יט:"ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך" - בספר דברים מוסבר בפירוט טקס הבאת הביכורים (דברים כו).

מצד שני, ספר דברים כולל גם מצוות חדשות, שלא נזכרו בספרים קודמים, למשל:

 • שמיעה בקול נביא אמת והריגת נביא שקר (דברים יח)
 • האיסור לפחד מהאויבים, וכל שאר דיני המלחמה (דברים כ)
 • עריפת העגלה (דברים כ)
 • דיני גירושין (דברים כד)
 • ייבום וחליצה (דברים כה)

יש כמה ראיות לכך, שהמצוות הללו לא נאמרו למשה באותו זמן - כשהיה בערבות מואב, אלא הרבה קודם לכן - כשהיה בהר סיני וקיבל את כל התורה [ע"פ הרב אליהו בן אמוזג - "מבוא לתורה שבעל פה"]:

 • הפרשיות שניתנו בערבות מואב מתחילות, כמו כל שאר התורה, במילים "וידבר ה' אל משה... לאמור" (במדבר לג נ, לד1, לד16, לה1, לה9); אך בספר דברים, גם במקום שבו כתובות מצוות חדשות, לא נאמר "וידבר ה' אל משה לאמור"; מכאן שה' לא דיבר אותן אל משה באותו זמן אלא קודם לכן,   ורק עכשיו הן נכתבו.
 • בסוף ספר במדבר, לאחר דיני ההתנחלויות בארץ, נאמר (במדבר לו יג): "אלה המצוות והמשפטים, אשר ציווה ה' ביד משה--אל בני ישראל:   בערבות מואב, על ירדן ירחו", כלומר - רק המצוות האלה ניתנו בערבות מואב, ולא מצוות אחרות.
 • בספר דברים עצמו, בהקדמה לנאום שבו נזכרו רוב המצוות החדשות, נאמר, שה' אמר למשה בהר סיני (דברים ה כז-ו1): "ואתה, פה עמוד עימדי, ואדברה אליך את כל המצוה והחוקים והמשפטים, אשר תלמדם; ועשו בארץ, אשר אנוכי נותן להם לרשתה...   וזאת המצוה, החוקים והמשפטים, אשר ציווה ה' אלוהיכם, ללמד אתכם--לעשות בארץ, אשר אתם עוברים שמה לרשתה..."

מעבר לכך: יש מצוות, שהדינים שלהן מחולקים - חלק נמצאים בספר שמות וחלק בספר דברים, והחלקים משלימים זה את זה כמו תצרף ("פאזל"); ולא סביר שהן ניתנו בנפרד, למשל:

(דוגמאות נוספות ניתן למצוא במאמר " המצוות שאחרי עשרת הדיברות ").

מכאן, שהמצוות החדשות שנזכרו בספר דברים, למעשה נאמרו למשה רבנו כבר בהר סיני, והן היו "תורה שבעל-פה" במשך 40 שנה, עד שהגיע הזמן לכתבן בשנה ה-40.

דוגמאות נוספות למצוות שניתנו בעל-פה ניתן למצוא כאן . ע' גם הר גריזים והר עיבל .

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל (הגהה: עופר לביא) שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-02-16.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/tojba