ביאור:מן בספר שמות ובספר במדבר

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


זהו מאמר לא גמור. קחו אותו כאתגר - להשלים אותו!

שתי פרשיות בתורה מתארות את המן, ובכל פרשיה הוא מתואר בצורה שונה:

במדבר יא

שמות טז

"וברדת הטל על המחנה לילה, יירד המן עליו." ""

"ובבוקר היתה שכבת הטל סביב למחנה, ותעל שכבת הטל והנה על פני המדבר דק מחוספס -- דק ככפור על הארץ."

"והמן כזרע גד הוא, ועינו כעין הבדולח."

"והוא כזרע גד לבן, וטעמו כצפיחית בדבש."

"שטו העם ולקטו וטחנו בריחיים, או דכו במדוכה ובישלו בפרור, ועשו אותו עוגות; והיה טעמו כטעם לשד השמן."

"וילקטו אותו בבוקר בבוקר, איש כפי אוכלו"

לפי המלבי"ם, הסיבה להבדלים היא שבספר שמות מתוארים הימים הראשונים של המן, שבהם הוא הגיע יחד עם השליו (כמו שכתוב "ויהי בערב ותעל השליו ותכס את המחנה, ובבוקר היתה שכבת הטל סביב למחנה..."). אבל בספר במדבר (יא 4) מסופר שבנ"י מתלוננים "מי יאכילנו בשר?" ומכאן נראה שהשליו היה רק זמני – לאחר כמה ימים הוא הפסיק להגיע ונשאר רק מן. ולכן בספר במדבר מתואר המצב שבו המן מגיע לבד (בלי שליו). לפי זה:

  1. בספר שמות כתוב שהמן ירד "סביב למחנה" ובספר במדבר כתוב שהמן היה "על המחנה" – כי בספר שמות כל המחנה היה מכוסה בשליו, ולמן לא היה מקום לרדת על המחנה, ולכן הוא ירד מבחוץ.
  2. בספר שמות כתוב שהמן היה מכוסה בטל, ובספר במדבר כתוב שהמן היה מעל הטל – כי בספר שמות המן ירד מבחוץ וה' רצה לכסות אותו בטל (כדי שלא יאכלו אותו החרקים שבמדבר), אבל בספר במדבר המן ירד בתוך המחנה ולכן לא היה צריך לכסות אותו.

את שאר ההבדלים לא הצלחתי להבין.

מקורותעריכה

על-פי מאמר של ע"פ מלבי"ם שפורסם לראשונה בלא גמור וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2001-01-01.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/hvdlim2/mn