פתיחת התפריט הראשי

ביאור:מה הם הדברים המייחדים את ישראל כעם?

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

הרבה פילוסופים ומדינאים התלבטו בשאלה מה מגדיר קבוצת אנשים כעם? המסקנות שלהם פחות או יותר שוות למה שנכתב כבר בפרשת נח:

"למשפחותם (מוצא אתני) ללשנותם (שפה) בארצותם (ארץ) לגוייהם (ושילוב השלושה הופך אותם לגוי, עם)"

על שני דברים נאמר לשון מורשה (legacy) בניגוד לירושה (heritage). מורשה היא הנחלת ערכים ולא סתם נחלה גשמית (קרקע\כסף).

  1. ארץ ישראל - "ונתתי אותה לכם מורשה"
  2. תורה - "מורשה קהילת יעקב"

לעם ישראל במצריים היה רק 1 מהשלושה, מוצא משותף (יעקב). היה חסר להם שני דברים: ארץ, וכן את התורה, היא השפה המשותפת של העם (שפה זה בעצם המנהגים והאמונות המייחדים את העם אבל מהתורה גם יש לנו שפה, כפשטו, עד היום).

וזאת היתה המטרה של יציאת מצריים, כמו שה' אמר למשה עוד בסנה:

  • "וזה לך האות... תעבדון את האלוקים" - תורה
  • "אעלה אתכם... אל ארץ..." - ארץ ישראל

והחוט המשולש לא במהרה ינתק - חוט משלוש סיבים חזקים - עם ישראל בא"י על פי תורת ישראל.

מקורותעריכה

  • שיחה מאת הרב שילת, בישיבת ברכת משה