ביאור:מדריך משלי לחיים - תודות

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.תנאי מקדים ללימוד תורה הוא הכרת הטוב - לזכור ולהעריך את המעשים הטובים שעשו עבורנו.

והראיה - המשפט הראשון שה' אמר לבני ישראל, עוד לפני שקיבלו את התורה, היה:

ביאור:שמות יט ד-5 : "" אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואבא אתכם אלי.

ועתה, אם שמוע תשמעו בקלי, ושמרתם את בריתי, והייתם לי סגלה מכל העמים, כי לי כל הארץ" ...".

ההנחה ביסודו של משפט זה היא, שבני ישראל יודעים להכיר טובה - הם יודעים לזכור ולהעריך את העובדה שה' היכה את אויביהם המצרים, והוציא אותם ממצרים במהירות רבה. רק אנשים שמכירים טובה יכולים ללמוד תורה מפי ה'.

גם בספר משלי, כפתיחה לקטע שמדבר על קשר עם ה', נאמר:

ביאור:משלי ג ג-4 : "" חסד ואמת אל יעזבך, קשרם על גרגרותיך, כתבם על לוח לבך" " .

ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם" " " ".

הביטוי "חסד ואמת" מופיע פעמים רבות בתנ"ך, והוא מציין מעשה טוב שמישהו עושה עבור מישהו אחר - בין אם מתוך אהבה ורצון להיטיב ללא תמורה (" חסד "), או מתוך קיום של הבטחה והתחייבות (" אמת "); ראו חסד - אמת .

חסד ואמת אל יעזבוך = אם מישהו עשה עמך חסד ואמת , אסור לך לשכוח זאת - אסור לך לתת למעשים הטובים שלו לעזוב את זכרונך;

קשרם על גרגרותיך, כתבם על לוח לבך = לא צריך לסמוך על הזיכרון, אלא להשתמש באמצעי זיכרון מוחשיים כגון קשירה וכתיבה ( אפילו ה' משתמש באמצעי זיכרון כדי לזכור דברים חשובים);

ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם = תמצא חן בעיני ה', כי ה' אוהב אנשים שיש להם מידת הכרת הטוב; וגם תמצא שכל טוב בעיני בני- אדם , כי הם יראו שיש לך ראש טוב - אתה לא כפוי טובה - אתה זוכר את מי שעושה עמך חסד ואמת.

רק לאחר שזוכרים ומעריכים את המעשים הטובים שעשו עמנו, אפשר להמשיך ולחזק את הקשר עם ה', כמו שכתוב בהמשך הקטע (משלי ג 5-12): "" בטח אל ה' בכל לבך... בכל דרכיך דעהו... ירא את ה'... כבד את ה'... מוסר ה' בני אל תמאס... כי את אשר יאהב ה' יוכיח..." ".

תודה לה', שנתן חכמה לשלמה;

תודה לשלמה, שהעביר את החכמה הזאת הלאה באמצעות ספר משלי;

תודה לכל מפרשי ספר משלי שנעזרתי בהם, וביניהם - חכמי המשנה והתלמוד, רש"י, ר' יונה גירונדי, ראב"ע, רלב"ג, בעל ה"מצודות", מלבי"ם, הגר"א ותלמידיו, פרופ' מרדכי זר-כבוד ויהודה קיל מ"דעת מקרא", הרב דוד קליר מ"אל עמי", הרב גלוסקינוס מ"כל הלשון";

תודה להוריי - דב ז"ל ודינה תבדל"א, שגידלו וחינכו אותי לאהוב תורה וחכמה;

תודה ליעל, שלימדה אותי "ללמוד על-מנת לעשות", לחפש בכל לימוד את המשמעות המעשית, וגם הגיהה את המאמרים והוסיפה רעיונות ופירושים;

ותודה לכל מי שעזר, הגיב, הגיה, תמך ועודד.


תגובותעריכה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mjly/mdrik_todot