פתיחת התפריט הראשי

ביאור:מדוע השבת שלפני פסח נקראת "שבת הגדול"?

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

מה "גדול"? ברור שאין הכונה לשבת שהרי "גדול" זה בלשון זכר?

הנס הגדולעריכה

רש"י בספר הפרדס ותוס' בשבת פז א אומרים שזה על שם הנס הגדול שנעשה. בשבת שלפני יציאת מצריים נצטוו ישראל לקחת שה, המצרים ראו שלוקחים את אלוהיהם ולא יכלו לעשות כלום.

ישראל לקחו את השה 5 ימים לפני, אבל אנחנו לא חוגגים משהו מיוחד בי' בניסן אלא דוקא בשבת. הסיבה שאז זה היה דוקא בשבת היתה שאם זה היה ביום חול המצרים לא היו חושבים שמדובר במשהו מיוחד, אבל אם היהודים לוקחים שה דוקא ביום המנוחה שלהם, כנראה שהולך להיות משהו מיוחד. (תשובות נוספות ראה בספר התודעה).

"לפני בא יום ה' הגדול והנורא"עריכה

ההפטרה לקוחה מהפרק האחרון בנביא האחרון - מלאכי.זה לא מיקרי שדוקא הנבואה האחרונה בתנ"ך מתארת את הגאולה העתידה. מאז גלות בבל, גלתה השכינה ונסתלקה הנבואה אך היא עתידה לחזור עם בא המשיח.

בשבת הגדול נעשה הנס הראשון לעם ישראל כעם, לאחר שעשו מעשה משותף, מצווה מה'. לכן אנו קוראים בהפטרה על הנס האחרון שיעשה לישראל "והשיב לב אבות...".

ויהי רצות שיתקיימו דברי המדרש "בניסן ניגאלו ובניסן עתידים להיגאל".

מקורותעריכה

  • טל חרמון \ הרב אבינר
  • ספר התודעה