ביאור:מגיד דבריו ליעקב

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

גרסאות נוספותעריכה

הספר 'מגיד דבריו ליעקב' בלא ביאור

דף השערעריכה

מקור: נוסח השער בדפוס ראשון, קארעץ שנת "מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל" (תקמ"א) לפ"ק

ספר מגיד דבריו ליעקב מוסתרים כאן גם מגיד דב כלומר המגיד ממזריטש, ואילו בגימטריה מוסתר שמו של העורך המחבר המגיד מלוצק עם האות י' (שלמה פלאם), או עם שמונה האותיות, שתי התיבות (המלים) והכולל (כלומר תוספת אחד עבור הביטוי כולו)

והוא ליקוטי אמרים אמרי נועם וצוף דבש רמז כפול לרב דב, שכן דובים "אוכלים דבש", ואותיות ד' ו-ב' נמצאים בדבש
מתק שפתיו ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, פה קדוש יאמר אמרות טהורות:
טהור גברא על פי הדיון (פרק מאימתי)) על הפסוק "ובא השמש וטהר" - וממאי דהאי ובא השמש ביאת השמש, והאי וטהר טהר יומא? דילמא ביאת אורו הוא, ומאי וטהר טהר גברא? בגבורה של תורה אור תורתו של רבי ומאיר נמצא כתוב בתורתו של רבי מאיר נמצא כתוב 'והנה טוב מות'. התנא רבי מאיר היה הופך את משמעויות הכתובים ומבין אותם לעומקם. רובד נוסף של משמעות היא רמיזה של העורך (המגיד מלוצק) על דברי רבו אשר מאירים
הדור שגדולים נשמעים, - שמעו דבר המלך דב בר המלך!
מלכא אמר אמרא יאי, ויפה בעתו מדי חודש בחדשו ומידי שבת בשבתו,
ה"ה הלא הוא הרב הגדול החריף ובקי... בנגלה ובנסתר, גאון תפארת ישראל האלקי,
חסידא ופרישא בוצינא קדישא
גולה עמוקים שמו הטוב נודע למרחקים
כבוד מורנו דוב בער זללה"ה זכרונו לברכה לחיי העולם הבא
שהיה מ"מ דק"ק מעזירטש ושארי קהלות תהילות בישראל
וגודל מעלת תהלות בעל המחבר
ומהות החיבור הטהור והקדוש הזה
יתבאר הכל באר היטב המגיד מלוצק מדגיש את חשיבות ההקדמה אי"ה אם ירצה השם בהקדמות הספר הזה
ומוטל על כל מעיין בספר הזה
לקרוא ההקדמה מתחלה ועד סוף
וימצא מרגוע לנפשו.
הובא לבית הדפוס בשימת עינא פקיחא על ענין סידור הספר הק' הזה
ה"ה הרבני המופלג בתורה וביראה ובחסידות מו' שלמה במו' אברהם מלויצק
ישלם ד' פעלו ו' מ' ש' 'ומשכורתו מן שמיא - ושוב רמז לשם העורך בחילוף אותיות. כמו כן ישלם ד נקרא ישלם השם אותיות שלמה, ואולי במקור היה ה' ולא ד'.

תוכן ענייניםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה

  מגיד דבריו ליעקב, הוצאת קה"ת   באתר היברובוקס   מגיד דבריו ליעקב, הוצאה ישנה (ה'תרכ"ג 1863)   באתר היברובוקס ספר זה הודפס בכתב רש"י