ביאור:מבנה ויקרא ה

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בספר ויקרא, פרק ה עוסק בשני סוגים של קרבנות שבאים לכפר על עבירות:

 • (פסוקים 1-13) קרבן עולה ויורד , קרבן שערכו משתנה לפי מצבו הכלכלי של המקריב;
 • (פסוקים 14-26) קרבן אשם , קרבן שערכו קבוע.

כל קרבן מכפר על שלוש עבירות שונות.

קרבן עולה ויורד מכפר על:

 •  (פסוק א) שבועת העדות - אדם שהיה עד לאירוע משפטי כלשהו, השביעו אותו שיבוא להעיד, והוא סירב במזיד.
 • (פסוקים 2-3) טומאת מקדש וקדשיו - אדם שנכנס למקדש או אכל בשר-קודש כאשר הוא טמא, ועשה זאת בשוגג - שכח שהוא טמא או שכח שהוא במקדש.
 • (פסוק ד) שבועת ביטוי - אדם שנשבע שיעשה משהו והפר את שבועתו בשוגג, או נשבע שעשה משהו והתברר שזו היתה טעות.

קרבן אשם מכפר על:

 • (פסוקים 14-16) מעילה בקודשי ה' - אדם שהשתמש בשוגג בחפץ כלשהו שהוקדש לה'.
 • (פסוקים 17-19) אשם תלוי - אדם שעשה מעשה שיש חשש סביר שמהווה עבירה, אך אינו יודע בוודאות אם עבר או לא.
 • (פסוקים 20-26) מעילה ברכוש הזולת - אדם שהכחיש חוב שהוא חייב לזולת ונשבע על-כך לשקר במזיד ( פירוט ).

ניתן לראות שהפרשות מסודרות במבנה מסודר: כל קרבן בא על שלוש עבירות, שהראשונה והאחרונה דומות (שבועת עדות - שבועת ביטוי, מעילה בקדשי ה' - מעילה ברכוש הזולת), והאמצעית שונה.

הפרק כולו בנוי במבנה כיאסטי: העבירה הראשונה (שבועת העדות) והאחרונה (מעילה ברכוש הזולת) הן עבירות שאדם עושה במזיד , ושאר העבירות הן עבירות שאדם עושה בשוגג ; וכך נראה מבנה הפרק כולו:

 • שבועה - מזיד - עולה ויורד
 • טומאה - שוגג - עולה ויורד
 • שבועה - שוגג - עולה ויורד
 • מעילה - שוגג - אשם
 • חטא - שוגג - אשם
 • מעילה - מזיד - אשם

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-02-09.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/wyqra/wy-05