ביאור:מבנה דברים ח

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.בספר דברים ישנם מספר קבצים של ברכות. אחד הקבצים הללו נמצא בפרשת "עקב" - דברים ז-ח. מטרת המאמר היא להגדיר בקצרה את גבולותיה של הפרשה ואת המבנה שלה.

  • הפרשה מתחילה בדברים ז יב, במשפט תנאי שמתאים לפרשה של ברכות: "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה , ושמרתם ועשיתם אתם - ושמר ה' אלהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבתיך";
  • הפרשה מסתיימת בדברים ח יט-כ, במשפט-תנאי משלים, שמתאים לפרשה של קללות: "והיה אם שכח תשכח את ה ' אלהיך והלכת אחרי אלהים אחרים , ועבדתם והשתחוית להם - העדתי בכם היום כי אבד תאבדון . כגוים אשר ה ' מאביד מפניכם - כן תאבדון ; עקב לא תשמעון בקול ה' אלהיכם."
  • בין פסוקים אלה, יש שתי פרשיות, שבקריאה ראשונה לא היינו מגדירים כברכות, אלא כדברי מוסר ואזהרות. אולם, ההקבלה הברורה בין פסוק הפתיחה לבין פסוק הסיום מלמדת אותנו, שגם שתי פרשיות אלו הן בעיקרן ברכות, שבתוכן שולבו דברי-מוסר מסיבות חינוכיות שלא כאן המקום לדון בהן.

לפי זה, יש בפרשת "עקב" שלושה קטעים עיקריים של ברכות:

  • דברים ז יב-טז: שחזור החסדים שעשה ה' לאבות, ריבוי ובריאות: "ואהבך וברכך והרבך ... והסיר ה ' ממך כל חלי וכל מדוי מצרים..."
  • דברים ז יז-כו: שחזור המופתים שעשה ה' נגד מצרים, כיבוש הארץ והורשת הגויים: "המסת הגדלת אשר ראו עיניך, והאתת והמפתים והיד החזקה והזרע הנטויה, אשר הוצאך ה' אלהיך; כן יעשה ה' אלהיך לכל העמים אשר אתה ירא מפניהם.".
  • דברים ח א-יח: טוב הארץ: "כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה, ארץ נחלי מים, עינת ותהמת יצאים בבקעה ובהר. ארץ חטה ושערה, וגפן ותאנה ורמון, ארץ זית שמן ודבש.".

שני הפסוקים האחרונים של הפרשה (דברים ח יט-כ) נראים כפתיחה לפרשה של קללות, אולם הקללות לא מפורטות שם. הקללות המקבילות לברכות של פרשת "עקב" נמצאות במחצית השניה של פרשת "כי תבוא" .

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה במגדים מא וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2006-03-30.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-0708