ביאור:מ"ג שמות כא טז


וְגֹנֵב אִישׁ וּמְכָרוֹעריכה


וְנִמְצָא בְיָדוֹעריכה


מוֹת יוּמָת:עריכה