ביאור:מ"ג שמות יד ו


וַיֶּאְסֹר אֶת רִכְבּוֹעריכה


וְאֶת עַמּוֹ לָקַח עִמּוֹ:עריכה