ביאור:מ"ג שמות טז יח


וַיָּמֹדּוּ בָעֹמֶרעריכה


וְלֹא הֶעְדִּיף הַמַּרְבֶּה וְהַמַּמְעִיט לֹא הֶחְסִיר אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ לָקָטוּ:עריכה