ביאור:מ"ג דברים לג יט


עַמִּים הַר יִקְרָאוּ שָׁם יִזְבְּחוּ זִבְחֵי צֶדֶקעריכה


כִּי שֶׁפַע יַמִּים יִינָקוּעריכה


וּשְׂפוּנֵי טְמוּנֵי חוֹל:עריכה