ביאור:מ"ג בראשית מו כג


וּבְנֵי דָן חֻשִׁים:

עריכה