ביאור:מ"ג במדבר כו יא


וּבְנֵי קֹרַח לֹא מֵתוּ:עריכה