ביאור:למה עושים ברית מילה לאחר שמונה ימים

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


"וביום השמיני ימול בשר עורלתו" - למה דוקא ביום השמיני?

  • מדרש רבה (אמור כ"ז) משוה בין 8 ימים למילה ל-8 ימים שהבהמה ראויה לקורבן, ומכאן אומר ר' בחיי (פ' לך י"ז) שהמילה היא כקרבן ודם המילה מכפר (על מה? הרי עדיין התינוק לא חטא? להקדים רפואה למכה). לכן נוהגים לעשות סעודה במקביל ל"ואכלו אותם אשר כיפר בהם" (בקורבנות).
  • בפרקי דרבי אליעזר לומדים מ"ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק" (הגמל - ה+ג=8 מל) ואבני שהם מסביר שזה סעודת הודיה ליולדת שיצאה מכלל סכנה. הרמב"ם במו"נ מסביר שעד היום ה-8 הילד חלש ואולי נפל, ולכן מלים רק ב-8. (למה בפדיון בן מחכים ליום ה-30? מסביר הרב ברוך אפשטיין בעל "תורה תמימה" שהרוב לא נופלים כבר אחרי 8 אבל יש מיעוט שיש לחכות להם עד 30 כי פדיון זה עניין של כסף, ובממון אין הולכים אחר הרוב).
  • הגמרא (נידה לא) שואלת למה לא ב-7 (הרי זה מספר שבדר"כ מראה על שלמות)? שלא יהיו כולם שמחים ואביו ואמו עצבים (שהיא טמאה).
  • כדי שתעבור עליו שבת שתחזק אותו, שנאמר במדרש: "קודם שבא שבת היה העולם רופף ורועד, וכשבא שבת נתחזקו כוחותיו".

מקורותעריכה

  • הרב פילבר
  • י. נחשוני