ביאור:למה התורה נפתחת באות ב ולא באות א

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, ולא מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

בירושלמי חגיגה אומרים חז"ל שהתורה פתחה בבי"ת, לשון ברכה, ולא באל"ף, לשון ארורה.

הראשונים תמהו שהרי יש גם לשונות קללה בבי"ת (ראה בהקדמת הראב"ע לתורה)?

כידוע יש שני תיאורים של בריאת העולם: "בראשית" ו"אלה תולדות" (ב, ד). מדרש אבכיר כותב "אלה תולדות השמים והארץ - זה ראש התורה", ולמה שינה את הסדר (יש מוקדם ומאוחר בתורה)? בפרשה השניה נאמר "ארורה האדמה בעבורך" ובפרשה הראשונה נאמר "ויברך אותם אלוקים".

מקורותעריכה

  • ר' עמוס גאולה, מעלה אדומים