ביאור:להישפט או לא

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בכמה מקומות מבקש דוד מה' שישפוט אותו:

  • (שמואל א כד טו): "והיה ה' לדין ושפט ביני ובינך, וירא וירב את ריבי וישפטני מידך"
  • תהלים ז ט: " ה' "ידין עמים, שפטני ה' כצדקי וכתמי עלי" "
  • (תהלים כו א): "לדוד: שפטני ה', כי אני בתמי הלכתי ובה' בטחתי לא אמעד"
  • (תהלים לה כד): "שפטני כצדקך ה' אלהי, ואל ישמחו לי"
  • (תהלים מג א): "שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועולה תפלטני"

אבל במקום אחד הוא אומר:

  • (תהלים קמג ב): "ואל תבוא במשפט את עבדך, כי לא יצדק לפניך כל חי"

אז מה רצה דוד - להישפט או לא?

1. ע"פ רש"י (פירוש תהלים כו א): " "אמר דוד: כשאתה דן את הרשעים - שפטני , כי לפי הרשעים אני צדיק; וכשאתה דן את הצדיקים - אל תביאני במשפט" ".

  • אולם, גם בפרק קמג ישנם רשעים - "כי רדף אויב נפשי... הצילני מאויבי... ובחסדך תצמית אויביי והאבדת כל צוררי נפשי...".

2. ע"פ מלבי"ם (פירוש תהלים קמג ב), הפסוק מתייחס למשפט שבו " "יבוא ה' במשפט עמו, שאז גם ה' הנושא הנשפט, רוצה לומר, שישקיפו במשפט הזה גדולת ה' ורוב הטובות שעשה למבקש, לראות אם עבד וזכה כפי מה שהיה מחוייב לפי גדולת הבורא ורוממותו, ובזה לא יצדק לפניך כל חי , כי בערך גדולתך וטובותיך אשר הם בלתי ב"ת, יחוייב שתהיה העבודה גם כן בלתי ב"ת, ואי אפשר שבעל חי, אשר הוא מוגבל, יעבוד עבודה בלי גבול..." "; הבקשה " שפטני " משמעה "היה אתה השופט ביני לבין אנשים אחרים" (בין אם זה שאול, או אויבים אחרים של דוד, או הרשעים בכלל); הבקשה " אל תבוא במשפט את עבדך " משמעה "אל תבוא להישפט יחד עמי, כי לעומתך, אין לי סיכוי לצאת זכאי".

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-08-12.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/thlim/jft