ביאור:דברים לג א

דברים לג א: "וְזֹאת הַבְּרָכָה אֲשֶׁר בֵּרַךְ מֹשֶׁה אִישׁ הָאֱלֹהִים אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְנֵי מוֹתוֹ"בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:דברים לג א.


להיפרד בברכהעריכה

מה הדבר האחרון שצריך מנהיג לעשות, לפני שהוא נפטר מן העולם?

- הדבר האחרון שעשה משה היה לברך את בני ישראל.

אמנם, במהלך הנאום הארוך שלו בספר דברים, הוא הוכיח את בני ישראל פעמים רבות על החטאים שלהם, שהכעיסו את ה' ופגעו גם בו אישית.

אולם, לאחר כל התוכחות, ברגע האחרון לפני שהוא נפרד מהם לנצח, הוא בירך אותם: "סמוך למיתתו, שאם לא עכשיו, אימתי?" ( רש"י ) .

ולא הסתפק משה בברכה כללית לכל עם ישראל, אלא בירך כל שבט ושבט בפני עצמו.

כך עשה גם יעקב אבינו:

(בראשית מט כח): "כָּל אֵלֶּה שִׁבְטֵי יִשְׂרָאֵל שְׁנֵים עָשָׂר, וְזֹאת אֲשֶׁר דִּבֶּר לָהֶם אֲבִיהֶם, וַיְבָרֶךְ אוֹתָם, אִישׁ אֲשֶׁר כְּבִרְכָתוֹ בֵּרַךְ אֹתָם"

אמנם, היו ליעקב הרבה סיבות לכעוס על בניו - על ראובן בגלל מעשה בלהה, על שמעון ולוי בגלל מעשה שכם, על יהודה ושאר האחים בגלל מכירת יוסף, ועל יוסף עצמו בגלל שלא הודיע לו שהוא חי. והוא אף הוכיח חלק מבניו בנאומו (בראשית מט).

אולם, לאחר כל התוכחות, ברגע האחרון לפני שהוא נפרד מהם לנצח, הוא בירך אותם: "יכול שלא ברך לראובן שמעון ולוי? ת"ל ויברך אותם, כולם במשמע" (רש"י) .

וגם הוא לא הסתפק בברכה כללית, אלא בירך כל בן ובן, כל שבט ושבט: "לא היה לו לומר אלא איש אשר כברכתו ברך אותו, מה ת"ל ברך אותם? - לפי שנתן ליהודה גבורת ארי, ולבנימין חטיפתו של זאב, ולנפתלי קלותו של איל; יכול שלא כללן כולם בכל הברכות? ת"ל ברך אותם" (רש"י) .

כך צריך לעשות מנהיג, לפני שהוא נפרד מעם ישראל - לברך כל שבט ושבט, כל מגזר ומגזר, בכל הברכות; להיפרד מתוך ברכה של אחדות.

מקורות ופירושים נוספיםעריכה

פרשת וזאת הברכה - במה קשורה לשמחת תורה? / אהובה קליין .

פרשת וזאת הברכה - השלמת התורה גורמת לברכה ולשמחה / חגי רפי .

משה איש האלהים - האדם וצלם האלוהים / חגי רפי .

 ""איש האלהים" - להגיד כי ברכתו מקויימת כי איש האלהים היה ותפלת ישרים רצונו והנה יקרא הכתוב למשה רבינו "איש האלהים" וכן שאר הנביאים ואליהו וזולתם ולא יאמר הכתוב "איש ה'" אבל יאמר משה עבד ה' (להלן לד ה) והטעם ידוע לכל משכיל וכן על דרך האמת וזאת היא הברכה כי מאת ה' היתה זאת (תהלים קיח כג) וכן ביעקב נאמר (בראשית מט כח) וזאת אשר דבר להם אביהם זאת הברכה הוא שאמר דוד (תהלים קיט נו) זאת היתה לי כי פקודיך נצרתי ירמוז לציון עיר דוד כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם והמשכיל יבין ולזה הסוד נתכוונו רבותינו במדרש שאמרו בבראשית רבה (ק יג) וזאת אשר דבר להם אביהם עתיד אדם כיוצא בי לברך אתכם וממקום שפסקתי אני משם הוא מתחיל כיון שעמד משה רבינו פתח להם בוזאת הברכה מאותו מקום שפסק להם אביהם הוי וזאת אשר דבר להם אביהם אמר להם הברכות הללו אימתי מגיעות אתכם משעה שתקבלו את התורה שכתוב בה וזאת התורה וגו' כי המלה הזאת תרמוז לברכה שהיא התורה והיא הברית דכתיב (בראשית יז י) זאת בריתי וכבר הזכרתי זה (ויקרא טז ג)" ( רמב"ן )

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגלעריכה

 • וזאת הברכה אשר ברך משה : פרשת וזאת-הברכה הרב אמנון בזק. "וזאת הברכה אשר ברך משה"א. פתיחה. פרשת "וזאת הברכה" פותחת בדברי הפרידה של משה מבני ישראל ובברכותיו לשבטים. לדברים מובאת הקדמה  ... ( cache )
 • וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו : ערוץ מאיר - המרכז ללימודי היהדות בישראל. אתם מוזמנים לצפות בשיעורים המועברים אצלנו במכון מאיר באהבה ובאמונה. ( cache )
 • הברכה אשר ברך משה : עדות לכך היא הפתיחה (דברים ל"ג, א`): "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים". האבן עזרא מפרש: "להודיע כי בנבואה בירך אותם". הברכות שהיו בפי משה רבינו היו חלק מנבואתו. ( cache )
 • מדרש תנחומא / פרשת וזאת הברכה : ואומר: וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל. דבר אחר: אמר רבי אבא: אשר ברך משה, זה משה. איש האלהים, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר בו: ה' איש מלחמה (שמ' טו ג). ( cache )
 • ‫פרשת וזאת הברכה - דברים פרק לג הרב‬‎ - YouTube : 2 יולי 2012 ... דברים פרק לג א וזאת הברכה, אשר ברך משה איש האלהים--את-בני ישראל: לפני, מותו. ב ויאמר, יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו--הופיע מהר פארן, ואתה מרבבת קדש;  ... ( cache )
 • בית אורות - וזאת הברכה : "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו" (לג, א). התואר הראשון שפרשתנו מתארת את משה הוא "איש אלוקים". בסוף הפרשה נקרא משה "עבד ה'", "וימת שם  ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - וזאת הברכה : וזאת הברכה אשר ברך משה. לפי שאמר להם משה לישראל דברים קשים תחלה מזי רעב ולחומי רשף מחוץ תשכל חרב, ובחרב הקצפתם, ממרים הייתם עם ה', חזר ואמר להם דברי נחומים  ... ( cache )
 • שמחת תורה - גוטליב : פסוק הפתיחה של פרשתנו: "וזאת הברכה אשר ברך משה איש הא-להים את בני ישראל לפני מותו", דורש התייחסות מיוחדת. מבחינת פשוטו של מקרא, יש לפנינו ארבעה נתונים: א. ( cache )
 • פרשת וזאת הברכה- במה קשורה לשמחת תורה? | הבמה שלכן | משפחה : 29 ספטמבר 2010 ... הפרשה פותחת במילים: "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו... תורה ציווה לנו משה.." תוך כדי עיון בפרשה מתעוררות כמה שאלות:. ( cache )
 • וזאת הברכה : וזאת הברכה אשר ברך משה, מה זה ו`זאת הברכה? אומר להם משה רבנו, אם אתם רוצים ברכה כל השנה, תלמדו תורה, שאין וזאת אלא וזאת התורה אשר שם משה לבני ישראל. ( cache )
 • מתימן יבוא פורטל יהדות תימן - פרשת וזאת הברכה : "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו" (לג – א) הפרשה הקודמת מסתיימת במילים: ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני ישראל – ודבר זה הלא נגרם  ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- פרשת וזאת הברכה : [לג] (א) וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו: (ב) ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת (אש דת) למו: (ג) אף  ... ( cache )
 • התבוננות "שאלה ופשטה" לפרשות האזינו, וזאת הברכה : 1 ספטמבר 2013 ... (1) לג,א: וזאת הברכה אשר ברך משה... לפני מותו: ש: מתי ברך משה את העם? ת: נראה שמשה ברך את העם בין סיום דבריו אל העם את 'שירת האזינו' (לב,מה) ובין  ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - פרשת וזאת הברכה - ברכת משה : "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו" (לג, א). בפסוק זה מרומז גודל ההשארה שהצדיקים משאירים בעולם גם אחרי הסתלקותם. הצדיקים מכונים חיים  ... ( cache )
 • משה ברכתו : תא חזי, מה כתוב, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים, (פירושו) אדון הבית, אדון המטרוניתא, כמו שכתוב אישה יקימנו ואישה יפרנו, כי כלת משה כתוב, (שהשכינה נקראת כלת משה,  ... ( cache )
 • להמשך : וזאת הברכה - סגולה מהפרשה לשנה טובה. וזאת הברכה אשר ברך משה, מה זה ו`זאת הברכה? אומר להם משה רבנו, אם אתם רוצים ברכה כל השנה, תלמדו תורה, שאין וזאת אלא וזאת  ... ( cache )
 • פרשת וזאת הברכה : משה רבנו נפרד מעמו כיאה לו, מתוך ברכה: "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו". אכן סיום נאה למנהיג אשר חייו הציבוריים החלו ביום בו עזב את מנעמי  ... ( cache )
 • קבלה-מאמרים- פרשת וזאת הברכה-משה רבנו : לגבי משה רבינו כתוב בפרשת השבוע כך: "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו". משה רבינו נקרא רעיא מהימנא, והרבי זצ"ל ה"ברכת שלום" מסביר בכמה  ... ( cache )
 • בס"ד "פרשת- וזאת הברכה" דברים פרק לג פסוק כד : וזאת הברכה אשר ברך משה. מלת וזאת מיותרת כולה גם וי"ו העיטוף של וזאת צריכה יישוב. ונראה שקאי על מ"ש פר' דברים (א י, יא) ה' אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב,  ... ( cache )
 • פרשת וזאת הברכה : וזאת הברכה אשר ברך משה (לג,א). במדרש מבואר שמשה פתח במה שסיים יעקב – בסוף ברכתו של יעקב לבניו נאמר (ויחי מט) "וזאת אשר דיבר להם אביהם", ומשה פתח את ברכתו ב" וזאת  ... ( cache )
 • עוד יוסף חי - דברי תורה לפרשת זאת הברכה : "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו". בכל יהודי יש ניצוץ של משה רבינו ע"ה (תניא פמ"ב), וניצוץ זה מאיר בכל רמח אבריו ו-שסה גידיו, כמנין מצות תורתנו  ... ( cache )
 • ישיבת הר עציון : וזאת הברכה אשר ברך משה מאת הרב אמנון בזק. מדוע ברכותיהם של שבטי לוי ויוסף ארוכות במידה ניכרת מברכותיהם של שאר השבטים? מדוע משה לא ברך את שמעון? אם הסיבה לכך  ... ( cache )
 • פרשת השבוע - פרשת וזאת הברכה - ספרים, מידע ומה שביניהם - תפוז בלוגים : 7 אוקטובר 2012 ... " וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו" (דברים ל"ג; א'). הפרשה הקודמת מסתיימת במילים: "ושמה לא תבוא אל הארץ אשר אני נותן לבני  ... ( cache )
 • מאמרים | פרשת וזאת הברכה/שמחת תורה : 2 אוקטובר 2012 ... " וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו" (לג א). לאחר שברך את השבטים, כל שבט בנפרד, מסיים משה בברכה משותפת לכולם: "אשריך  ... ( cache )
 • יהדות - משה איש האלקים : 19 דצמבר 2002 ... בתחילת פרשתנו ניתן למשה תואר אשר לא הוזכר בתורה כולה: (לג א) וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו. יש מפרשים, כי התואר "איש  ... ( cache )
 • News1 | שמיני עצרת שמחת תורה : לפני 3 ימים ... (בראשית מט' / א'): וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל. כך נוהג אב עם ילדיו על ערש דוי, לפני הַמַּוֶת כאשר הוא עדיין יכול לברך עושה זאת בדעה  ... ( cache )
 • אתר פרפראות לפרשת השבוע | תורה : נכתב על ידי: הרב גרשון שטיינברג וזאת הברכה אשר ברך משה. עצם הדבר שמשה רבינו מברך, זה בעצמו הברכה. תורה צוה לנו משה מורשה. שתי פעמים כתוב מורשה בתורה, אחד בפ' וארא  ... ( cache )
 • דברי נבואה של הרב``י או היכן נמצא משיח : בהתחלת הפרשה נאמר `` וזאת הברכה אשר ברך משה גו' לפני מותו``. - האמת היא ש``משה לא מת`` (סוטה יג,ב) ו``מה להלן עומד ומשמש במרום אף כאן עומד ומשמש במרום``, ולא רק  ... ( cache )
 • [פרשת השבוע | Facebook‬] : א וזאת הברכה, אשר ברך משה איש האלהים--את-בני ישראל: לפני, מותו. ב ויאמר, יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו--הופיע מהר פארן, ואתה מרבבת קדש; מימינו, אשדת (אש דת) למו. ( cache )
 • וזאת הברכה – פרשת השבוע | יהודית, דמוקרטית, ישירה : 7 אוקטובר 2009 ... וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלהים, את בני-ישׂראל לפני מותו (דברים לג א). תמונה: wayupnorthtonowhere. המון דברים יפים יש בתורה, ואחד היפים שבהם  ... ( cache )
 • ספר שערי אורה : ומרע"ה על ידיה גמר ובירך את ישראל, שנאמר: וזאת הברכה אשר ברך משה וגו' את בני ישראל (דברים לג, א), והיא המידה המיוחדת למלכות אשר לה זכה יהודה, שנאמר: וזאת ליהודה ויאמר  ... ( cache )
 • העומר : ענין התגלות ה' על הר סיני חוזר כמה פעמים בספרי המקרא: "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו; ויאמר ה' מסיני בא וזרח משיר למו הופיע מהר פארן. ( cache )
 • הברכה כמתנה : 3 אוגוסט 2009 ... " וזאת הברכה אשר ברך משה את בני ישראל לפני מותו". כיעקב אבינו, שקבע ברכה [ירושה] לבניו, כן משה רבנו קבע ברכה [ירושה] לשבטי ישראל, ומה שלא בואר בפרשת  ... ( cache )
 • ארץ מקרא / זאב ח' ארליך | מוסף "שבת" - לתורה, הגות ספרות ואמנות : "וזאת הברכה אשר ברך משה איש הא-להים את בני ישראל, לפני מותו… ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני יריחו, ויראהו ה' את כל הארץ… וימת שם משה עבד ה'   ... ( cache )
 • עיונים בסגנון הכתוב / הרב יעקב קאפל רייניץ : ... וחתם יעקב כשברכן בזאת, שנאמר (שם פס' כח) וזאת אשר דבר, ואף משה כשעמד לברך את השבטים ממקום שפסק יעקב משם התחיל, שנאמר (דברים לג, א) וזאת הברכה אשר ברך משה  ... ( cache )
 • [יצחק פנגר בוידאו | Facebook‬] : א וזאת הברכה, אשר ברך משה איש האלהים--את-בני ישראל: לפני, מותו. ב ויאמר, יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו--הופיע מהר פארן, ואתה מרבבת קדש; מימינו, אשדת (אש דת) למו. ( cache )
 • פרשן - איש האלוקים : 21 ספטמבר 2010 ... " וזאת הברכה אשר ברך משה, איש האלוקים, את בני ישראל, לפני מותו" (דברים ל"ג/א'). הפסוק הראשון בפרשת "וזאת הברכה" מגדיר את משה כ"איש האלוקים". ( cache )
 • השתקפות הברכות באמנות היהודית - TheMarker Cafe : 9 ספטמבר 2013 ... אלא ברך את בני ישראל – " וזאת הברכה אשר ברך משה". לפיכך, נקרא משה כאן "איש האלוקים ",. משום שעל ידי דבקותו במידתו של ה' יתברך עצמו,. שהוא עובר על פשע  ... ( cache )
 • more "וזאת הברכה אשר ברך " :
 • תנחומא - וזאת הברכה : ואומר, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל. דבר אחר, אמר רבי אבא, אשר ברך משה, זה משה. איש האלהים, זה הקדוש ברוך הוא, שנאמר בו, ה' איש מלחמה (שמ' טו ג). ( cache )
 • Yeshiva.org.il- השלמת ברכותיו של יעקב אצל משה : וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו. שונה ברכתו של משה רבינו לישראל מברכתו של יעקב אבינו. יעקב בירך את בניו והודיעם את אשר יקרה אותם באחרית  ... ( cache )
 • ילדותו ובחירתו של משה : ... בעיני עבדי פרעה ובעיני העם." במדבר יג, ג: "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה." דברים לג, א: "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו". ( cache )
 • פסוקי המסגרת של ברכת משה : (א) וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו: (ב1) ויאמר. (ב2) ה' מסיני בא וזרח משעיר למו. הופיע מהר פארן ואתה מרִבבֹת קֹדש. מימינו אֵשדָּת למו:. ( cache )
 • דף מקורות: משה רבנו כדגם מופתי/יוספה אנטלר : דברים לג, א: "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו." מנהיגות פירושה לבצע דברים באמצעות בני אדם. הדבר קורה כאשר ישנה מטרה שיש להשיגה,. או משימה   ... ( cache )
 • פרשת נצבים-וילך - מצות התשובה בראשית שלבי גאולתינו : ובפרשת וזאת הברכה נאמר: "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו" (דברים, ל"ג, א'). כלומר, משה רע"ה כינס את כלל ישראל לפני מותו לומר להם את פרשת  ... ( cache )
 • לח ע"א : ממי אתה למד, מאחימעץ וכו', עד: תדע לך שהוא כן, שכל ימיו של משה לא נקרא "איש האלהים" עד שברכן, שנאמר "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל" וגו'. וכן אמרו  ... ( cache )
 • לידה : א וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את -בני ישראל לפני מותו: ב ויאמר ידוד מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למו: ג אף חבב עמים  ... ( cache )
 • ברוך שפיר – ויקיפדיה : הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו, קינה אלי קשר האדם הגדול סיר משה די יוסף אליהו מונטיפיורי... עם... קינה על מות הוד רודאלף בן מלך יורש עצר בעברית  ... ( cache )
 • פרשת וזאת הברכה - "ה' מסיני בא... אש דת למו" - גיליונות נחמה ליבוביץ : הלא ראו כי לא החל בתחלה כי אם לברך ישראל לבדם וכן כתוב: "אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל". ואמר וזרח משעיר למו - שפירושו - להם, כמו "ואין למו מכשול" (תהלים קי"ט,  ... ( cache )
 • ברסלב breslau - תפוז בלוגים : ... מקור: http://cafe.mouse.co.il/post/2740106 בעזרת השם יתברך נבאר כמה פסוקים מפרשת השבוע כתוב בפרשת השבועוזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל   ... ( cache )
 • לג : לג,א וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו. לג,ב ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת למו. לג,ג אף חבב  ... ( cache )
 • מעריב nrg - תורה אורה - אור זוהר - 'ניו אייג : 3 אוקטובר 2007 ... על כן, סודו של הצירוף "ו-זאת-ה-ברכה", אותה ברכה שבירך משה איש האלהים את בני ישראל לפני מותו הוא – בכל רגע ורגע אנו יוצרים את עולמנו מבראשית. הקונקרטי  ... ( cache )
 • ynet יש סליחות מסוכנות - יהדות : 25 ספטמבר 2009 ... משה איש האלהים את בני ישראל - לפני מותו. בליניק ‏(03.10.09). משה איש האלוקים? מה פתאום! מישהו ‏(04.10.09). מישהו,תן להם צ'אנס,אולי הם יוצאים לדרך  ... ( cache )
 • שבר ותיקון : 'וזאת הברכה אשר ברך משה [איש האלהים את בני ישראל לפני מותו]' (דברים לג,א) - לפי שאמר משה לישראל דברים קשים תחילה [---] חזר ואמר להם דברי ניחומים [---]. וממנו למדו כל  ... ( cache )
 • more "משה איש האלהים את " :
 • מבחן / ברזילי שני : 6. מדוע מוכיח משה את בני ישראל לפני מותו ולא מספר שנים לפני כן? ... 6. מדוע מוכיח משה את בני ישראל לפני מותו ולא מספר שנים לפני כן? ( cache )
 • קיבוץ גלויות – ויקיפדיה : קיבוץ גלויות בתנ"ך הוא ההבטחה שמשה מוסר ל בני ישראל לפני מותו, בטרם הכניסה לארץ ישראל. הוא טוען שעם ישראל יחטא בארץ מולדתו ויגלה ממנה. משה, שהנהיג את העם בעת יציאת  ... ( cache )
 • תורה : הספר הוא נאום הפרידה של משה בפני בני ישראל לפני מותו ולפני כניסתם לארץ ישראל. מסופרות בו בקיצור תולדות העם מאז יצא מארץ מצריים, ויש בו חזרה על מצוות רבות שכבר הובאו  ... ( cache )
 • יחד שבטי ישראל - יהדות - ערוץ 7 : לפני 4 ימים ... לא רק יעקב אבינו מצווה את עם ישראל לפני מותו על האחדות, המסר הזה נאמר לעם ישראל מפי המנהיג נוסף לפני פטירתו, בברכת משה את בני ישראל לפני מותו, וגם  ... ( cache )
 • מאמר: פרשת וזאת הברכה - במה קשורה לשמחת תורה? : פרשת וזאת הברכה- במה קשורה לשמחת תורה? מאת: אהובה קליין. הפרשה פותחת במילים: "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו... תורה ציווה לנו משה.." ( cache )
 • rotter - בסד זמני כניסת ויציאת שבת נצבים וילך תשעג+תקציר הפרשה : 30 אוגוסט 2013 ... משה מכנס את כל בני ישראל לפני מותו - ראשי השבטים ופשוטי עם, זקנים, נשים וטף, לכרות ברית בינם לבין הקב"ה. הברית כוללת גם את כל הדורות העתידים לקום לעם  ... ( cache )
 • ערוץ מאיר - שיעורים מבית המדרש התורה, פתיחתה וסיומה בברכה., הרב חנוך... : מה פשר האריכות "אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו "? בספרי (דברים שמב) "וזאת הברכה - מוסיף על ברכה ראשונה שבירכם יעקב אביהם. וזאת אשר דבר להם אביהם  ... ( cache )
 • פרשת ניצבים לילדים : משה מכנס את כל בני ישראל לפני מותו - ראשי השבטים ופשוטי עם, זקנים, נשים וטף, לכרות ברית בינם לבין הקב"ה. הברית כוללת גם את כל הדורות העתידים לקום לעם ישראל. ( cache )
 • 331 : בפרשתנו, בברכו את בני ישראל לפני מותו, משה משבח את בני לוי על שמילאו אחר הציווי "להרוג את אבי אמו... או את אחיו מאמו, או את בן בתו"2, שמרו אמרתו של הקב"ה ונצרו בריתו  ... ( cache )
 • קישור : אף בברכה שבירך יעקב את בני ישראל לפני מותו זכו הם לברכה. משותפת, ובעצם נטמעה ברכת יששכר בתוך ברכת זבולון. כך אמר להם משה: '. ולזבולֻן. אמר שמח זבולֻן בצאתך ויששכר  ... ( cache )
 • מטות מסעי התשס"ז : יהושע היה מודע לאי קיום הצו האלוקי: "והורשת את כל יושבי הארץ", ולכן הוא הזהיר את בני ישראל לפני מותו: "והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדיכם ולצנינים בעיניכם עד אבדכם מעל האדמה  ... ( cache )
 • פרשת השבוע : "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו ". הפסוק הראשון מתמצת את הפרשה כולה: תחילה משה מברך את שבטי ישראל, ולבסוף מופיעים 12 פסוקים שחותמים  ... ( cache )
 • more "בני ישראל לפני מותו " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:להיפרד בברכה


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2013-10-21.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/dvrim/dm-33-01