הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

לא להגיד את המובן מאליו

עריכה

אחת הטעויות שעושים אנשים בויכוחים היא, שהם אומרים טענות רבות שהן מובנות מאליהן ומוסכמות על כולם, ובסוף סדרת הטענות מכניסים את המסקנה שלהם, שאינה נובעת כלל מהטענות, בסגנון "צריך להיות צודק, צריך להיות חכם, צריך להיות מוסרי, ולכן צריך לקבל את התוכנית שלי לשלום וביטחון במזרח התיכון". טענה דומה הפנה איוב אל בלדד השוחי:

(איוב כו ד): "את מי הגדת מלין? ונשמת מי יצאה ממך?"

במענה הקודם תיאר בלדד תיאר את גדולת ה', השולט בכל היקום, ומכאן הגיע למסקנה שהאדם לא יכול לצדק בריבו עם ה'. על כך ענה לו איוב:

את מי הגדת מילין? = למי אתה מספר את זה? וכי אנחנו טיפשים ואיננו יודעים שה' שולט ביקום? והרי זה מובן מאליו!

נשמה = החלק האלהי שבאדם , החכמה האלהית;   ונשמת מי יצאה ממך? = אילו דברי חכמה אלהיים מופלאים יצאו מפיך! מאיפה קיבלת אותם? (בלעג).

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

את מי הגדת מילין?

עריכה

1. פירשנו שאיוב אומר בדרך לעג "והרי זה מובן מאליו", וכך פירשו רוב המפרשים, למשל " "מי לא ידע זאת?" " ( רש"י ) , " "אל מי הגדת דברים כאלה? כאומר: וכי ימצא מי שאינו יודעם מעצמו, עד שיצטרך לדבריך?!" " (מצודות, וכך כנראה הבין גם שד"ל על דברים פרק כ ) .

2. ויש שפירשו שאיוב אומר בדרך לעג "והרי אתה מחזק את הדעה שלי", " "את מי הגדת מילין? הלא אתה מדבר עמי... ונשמת שיטתך לקוחה ממני, שהמערכה שולטת בעולם..." " (מלבי"ם) .

ונשמת מי יצאה ממך?

עריכה

1. פירשנו שהנשמה מציינת חכמה אלהית. בלדד השוחי דיבר על גדולת ה', ולכן איוב אמר לו בלעג "איזו נשמה אלהית נשגבה משתקפת בדבריך".

2. ויש שפירשו שהנשמה היא רוח, והיא מציינת דיבור: " "ונשמת - מלשון נשימה ונשיבת רוח, כמו מנשמת אלוה יאבדו, וענינו הדבור הבאה בהפחת רוח, וכאשר יאמר ויפיח לקץ" " ( מצודת ציון ) , ולפי זה פירוש הפסוק הוא " "נשיבת הרוח של מי יצאה ממך? רוצה לומר: ממי שמעת הדברים האלה? ובדרך לעג אמר" " (מצודת דוד, ודומה לזה רש"י ) . אתה אומר דברים כל-כך חכמים ומבריקים, בטח שמעת אותם מאדם מאד חכם, מעניין ממי שמעת אותם? (ע"פ דעת מקרא) .

  • אולם, לפי זה היה ראוי לכתוב "ורוח מי יצאה ממך" - המילה רוח היא המילה המקובלת לציין משב אויר וגם דיבור.

3. ואפשר גם לפרש שיציאת הנשמה היא משל לתדהמה, כמו ב (דניאל י יז): "והיך יוכל עבד אדני זה לדבר עם אדני זה, ואני מעתה לא יעמד בי כח, ונשמה לא נשארה בי". הנשמה של מי מאיתנו יצאה מגופו כתוצאה מהדברים שלך? מי "מת" מרוב תדהמה כששמע את החידושים המופלאים שלך? והרי אתה אומר את המובן מאליו!

  • אולם, לפי זה היה ראוי לכתוב "ונפש מי יצאה ממך", כמו ב (שיר השירים ה ו): "פתחתי אני לדודי, ודודי חמק עבר, נפשי יצאה בדברו...". המילה נפש היא המילה המקובלת לציין חיים.

ויש שפירשו שדבריו של איוב לא נאמרו בלעג אלא בתוכחה קשה:

4. " "למי אתה מדבר? ואיך היא הנשמה בקרבך המרשה לך לדבר דברים מסולפים כאלה?" " ( אהרן קמינקא ) . בהמשך הנאום שלו אומר איוב (איוב כז ג): "כי כל עוד נשמתי בי, ורוח אלוה באפי, אם תדברנה שפתי עולה, ולשוני אם יהגה רמיה": בניגוד אליכם, שהנשמה המעוותת שלכם גורמת לכם לדבר על ה' דברים לא נכונים, בי עדיין יש נשמה טהורה, ואני לא אדבר דברי שקר. " "הרעיון הנשגב בנאום איוב והא, כי הנשמה באדם, השכל והרגש שניתנו לו, הם למרות כל אכזבותיו העירבון היותר חזק והראיה היותר ניצחת לשלטון חסד שאינו פוסק מאת אלהים... והרי רק מטעם זה אינו מבין את העוול שנעשה לו ולכל המקופחים" " (שם) .

רמזים

עריכה

חגי הופר מצא בפסוק שלנו כמה רמזים, ונאמר אותם כאן בשם אומרם:

  • לפי הפירוש האומר ש"נשמת מי יצאה ממך" משמעו " "ממי שמעת הדברים האלה?" " (מצודת דוד) , ניתן ללמוד, " "כאילו הנשמה של בעל המאמר יוצאת בשעת אמירת מילותיו, כמו שאומרים, ששפתות צדיקים דובבות בקברם כאשר מצטטים אותם" ", וכדברי חז"ל " "האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם" " (וראו גם לא לדבר בגאוה ) .
  • ו" "אפשר אולי לראות, למי שמחפש את זה, כרמז היחיד בתנ"ך לאפשרות של גלגול נשמות. ביהדות בקבלה מדברים על כך, אם כי רס"ג בספרו "אמונות ודעות" שולל אפשרות זו." "

לא לדבר בגאוה

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

עריכה
  • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_11650_25.pdf kllֲ»r>B.".J'�1� שם] : את מי הגדת מלין י י. י במקום אל והראה את הכהן־ ־. ואת בית יי. דגש דוד את העם!�, ישאל להם לשלום ג€¢. ובמקום למד. יאגי הולך ג€¢ י והמישגי את העמודים ־ י ... ( cache )
  • פרק כו : את מי הגדת מלין ... ונשמת מי _? צאה (... שעניינן אחד, ולכולן מתבקשת תשובה שלילית. בשאלות אלה מבטל איוב ביטול גמור ומוחלט את טענות בלדד ושאר הרעים שהושמעו ... ( cache )
  • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_40229_33.pdf יו נשמת חיים ויהי האדם ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם פי, רס�ג על...] : ונשמת מי יצאה ממך ,. חלקים א�, ובענין אלו הכהות טעה מי ששמה ב. מהם בלב והאחר בשאר הגוף אך השלשה לנפש. אחת, וחברה הלשון לזה שני שמות אחרים חיה ... ( cache )
  • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_33853_94.pdf ר� לוי [אין לך] כל מזל ומזל שהוא קודם לחברו בעלייתו, ואין לך מעין...] : 4 את מי הנדת מלין ונשמת מי יצאה ממך . אמר הראיני איזה אדם נתוספה בו. נשמה וחכמה מדברך כלום אמרת לנו דבר הדש בשבחו של מקום הנה ידועות הן ... ( cache )
  • האמונות והדעות : ונשמת שדי תבינם72 ונשמת מי יצאה ממך 73. ובכוחות הללו טעה מי שעשאה שני חלקים, אחד מהם בלב והשני בשאר הגוף, אלא השלושה לנפש לבדה74. ... ( cache )
  • 'ניו אייג NRG - גם האלוהות העליונה נושמת : 7 דצמבר 2005 ... נפש, רוח (בניגוד לחומר), השׂכל שפועל באדם, ככתוב: " ונשמת מי יצאה ממך (איוב כו, ד)"; ד. נפש כל חי, ככתוב: "לא נותר כל נשמה (יהושע יא, יא)". ... ( cache )


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-09-29.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:לא להגיד את המובן מאליו

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/eyov/yv-26-04