הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


כלכל = סיפק לזולת אוכל או צרכים אחרים

עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: כלכל

השורש כלכל מתייחס למי שמספק מזון לאדם אחר, למשל:

 • בראשית מה-נ: "וכלכלתי אתך שם כי עוד חמש שנים רעב פן תורש אתה וביתך וכל אשר לך ... ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו ואת כל בית אביו לחם לפי הטף ... ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם ואת טפכם וינחם אותם וידבר על לבם" יוסף סיפק מזון למשפחתו.
 • (שמואל ב יט לג): "וברזלי זקן מאד בן שמנים שנה והוא כלכל את המלך בשיבתו במחנים כי איש גדול הוא מאד . ויאמר המלך אל ברזלי אתה עבר אתי וכלכלתי אתך עמדי בירושלם"ברזילי סיפק מזון לדוד, ודוד הציע לו לגמול לו באותו אופן.
 • (שמואל ב כ ג): "ויבא דוד אל ביתו ירושלם ויקח המלך את עשר נשים פלגשים אשר הניח לשמר הבית ויתנם בית משמרת ויכלכלם ואליהם לא בא ותהיינה צררות עד יום מתן אלמנות חיות"דוד סיפק מזונות לנשים שנאלץ לנטוש.
 • מלכים א ד-ה: "ולשלמה שנים עשר נצבים על כל ישראל וכלכלו את המלך ואת ביתו חדש בשנה יהיה על אחד לכלכל ... וכלכלו הנצבים האלה את המלך שלמה ואת כל הקרב אל שלחן המלך שלמה איש חדשו לא יעדרו דבר" ניצבי שלמה סיפקו מזון לארמון המלוכה.
 • מלכים א יז: "והיה מהנחל תשתה ואת הערבים צויתי לכלכלך שם... קום לך צרפתה אשר לצידון וישבת שם הנה צויתי שם אשה אלמנה לכלכלך" העורבים והאלמנה מצידון סיפקו מזון לאליהו.
 • מלכים א יח: "ויהי בהכרית איזבל את נביאי ה' ויקח עבדיהו מאה נבאים ויחביאם חמשים איש במערה וכלכלם לחם ומים ... הלא הגד לאדני את אשר עשיתי בהרג איזבל את נביאי ה' ואחבא מנביאי ה' מאה איש חמשים חמשים איש במערה ואכלכלם לחם ומים" עובדיה סיפק מזון לנביאי ה'.

בהשאלה משתמשים בפועל הזה למי שמספק צרכים נוספים של הזולת, מעבר למזון:

 • (נחמיה ט כא): "וארבעים שנה כלכלתם במדבר לא חסרו שלמתיהם לא בלו ורגליהם לא בצקו"- ה' סיפק לבני ישראל מזון במדבר, וגם דאג ללבושם ובריאותם.
 • (תהלים נה כג): "השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך , לא יתן לעולם מוט לצדיק"
 • (רות ד טו): "והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך, כי כלתך אשר אהבתך ילדתו, אשר היא טובה לך משבעה בנים"
 • (מלכים א כ כז): "ובני ישראל התפקדו וכלכלו וילכו לקראתם, ויחנו בני ישראל נגדם כשני חשפי עזים וארם מלאו את הארץ"- בני ישראל הצטיידו לקראת המלחמה בארם, במזון ובציוד נוסף.
 • (זכריה יא טז): "כי הנה אנכי מקים רעה בארץ: הנכחדות לא יפקד, הנער לא יבקש, והנשברת לא ירפא, הנצבה לא יכלכל , ובשר הבריאה יאכל, ופרסיהן יפרק"- הרועה הרע לא דואג לצרכיהן של הכבשים.
 • (תהלים קיב ה): "טוב איש חונן ומלוה, יכלכל דבריו במשפט"= יספק מזון וכסף לאנשים שהבטיח בדבריו להלוות להם, בצורה מסודרת ותקינה על-פי המשפט ( פירוט ).

נראה שהשורש כלכל נגזר מהשורש אכל : האות א נשמטה והפועל נטה בבניין פיעל, שאחת מהוראותיו היא גרימת פעולה. אם כך, כלכל = עזר לאחרים לאכול .

אולם ישנם פסוקים שקשה לפרש במשמעות זו, ונראה שבפסוקים אלה משמעות הפועל כלכל היא כמו הכיל , כלומר החזיק או החזיק מעמד ב-:

 • (מלכים א ח כז): "כי האמנם ישב אלהים על הארץ? הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך , אף כי הבית הזה אשר בניתי!"(ודומה לזה דברי הימים ב ב ה, דברי הימים ב ו יח - אפשר לפרש "השמים ושמים אינם יכולים לספק לך מזון", אך ה' כמובן אינו אוכל, וגם בית אינו מספק אוכל, ולכן נראה מתאים יותר לפרש "השמים ושמי השמים אינם יכולים להכיל אותך מפני גדולתך".
 • (מלאכי ג ב): "ומי מכלכל את יום בואו, ומי העמד בהראותו? כי הוא כאש מצרף וכברית מכבסים"- אפשר לפרש "מי יוכל לספק את צרכי עצמו ביום שה' יבוא", אך נראה מתאים יותר לפרש "מי יוכל להכיל את היום שה' יבוא, לסבול אותו ולהישאר בחיים?" (כמו ביואל ב: "ומי יכילנו?"; מצודות, דעת מקרא ).
 • (ירמיהו כ ט): "ואמרתי לא אזכרנו ולא אדבר עוד בשמו, והיה בלבי כאש בערת עצר בעצמתי, ונלאיתי כלכל ולא אוכל"- אפשר לפרש "אינני יכול להאכיל את עצמי מרוב שהאש בוערת בעצמותיי", אך נראה מתאים יותר לפרש "אינני יכול להכיל ולסבול את האש הבוערת בעצמותיי" ( פירוט ),
 • (משלי יח יד): "רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נכאה מי ישאנה"- אפשר לפרש "המחשבות יכולות לספק לאדם 'מזון' רוחני שיעזור לו לעבור את המחלה", אך נראה מתאים יותר לפרש "המחשבות יכולות להכיל את המחלה" ( פירוט ).

כלכלה

עריכה

המילה " כלכלה " מתאימה למשמעות התנ"כית של השורש "כלכל", שהרי מדע הכלכלה עוסק בדרכים שבהן אנשים מספקים את צרכיהם החומריים של אנשים אחרים - מוכרים וקונים, עובדים ומעסיקים, יצרנים וצרכנים, ממשלה ואזרחים.

מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-04-17.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כלכל - סיפק לזולת אוכל או צרכים אחרים

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/klkl