ביאור:כוס של אליהו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


בסדר ליל פסח, אחרי ששותים את הכוס השלישית של ברכת המזון ולפני שאומרים "שפוך חמתך על הגויים...", נהוג למזוג "כוס של אליהו הנביא". מה המקור למנהג זה?

ארבע הכוסות ששותים בליל הסדר הן כנגד ארבע פעולות הגאולה שנזכרו בדברי ה' למשה:

(שמות ו ו): "לכן אמר לבני ישראל: אני ה'! והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים, והצלתי אתכם מעבדתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים, וידעתם כי אני ה' אלהיכם המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אתה לאברהם ליצחק וליעקב, ונתתי אתה לכם מורשה, אני ה'!"

אולם, כפי שתוכלו לראות, בפסוק ישנן חמש פעולות של גאולה: והוצאתי , והצלתי , וגאלתי , ולקחתי , והבאתי ; אם כך, למעשה היה ראוי לשתות חמש כוסות!

אך בזמן שנתקן הנוסח הנוכחי של ההגדה, בני ישראל היו בגלות; לפיכך לא ידעו אם ראוי לשתות כוס חמישית, כנגד הביאה לארץ בימי משה ויהושע, או שראוי לחכות ולשתות את הכוס החמישית רק לאחר הגאולה האחרונה והשלמה. לפיכך קראו לכוס הזאת "כוס של אליהו" = כוס שאליהו הנביא יחליט אם לשתות אותה או לא (כמו שנאמר "תשבי יתרץ קושיות ובעיות"), או כוס שנוכל לשתות רק לאחר שיבוא אליהו הנביא בגאולה העתידית.

לפי ההלכה, מותר לשתות את הכוס החמישית (רמב"ם, הלכות חמץ ומצה ח י): " "ויש לו למזוג כוס חמישי ולומר עליו הלל הגדול, מ'הודו לה' כי טוב' עד 'על נהרות בבל'" "; אך ברוב הקהילות נהגו שלא לשתות אותה. וייתכן  שבימינו, כשזכינו שוב לקיום ההבטחה "והבאתי אתכם אל הארץ", ייתכן שראוי דווקא כן לשתות את הכוס החמישית, כדי להודות ולהלל את ה' על נס קיבוץ הגלויות.

מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-04-17.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/klli/mdrjim/kos_elyhu