ביאור:יש תור

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


פירוש המילה תור עריכה

במגילת אסתר מתוארת התחרות שערך אחשוורוש כדי לבחור את אשתו החדשה. באחד הפסוקים (אסתר ב יב) נאמר: "ובהגיע תור נערה ונערה לבוא אל המלך אחשוורוש..." כשאנו קוראים את הפסוק אנו מבינים שהיו תורות בתחרות, כמו במכולת או בקופ"ח - כל נערה הגיעה אל המלך בתורהּ.

אבל בתנ"ך למילה "תור" יש משמעות שונה מאשר בימינו. היא נזכרת בתנ"ך רק במשמעות של 'ציפור דומה ליונה' - כמו למשל בכל פרשיות הקרבנות בתחילת ספר ויקרא.

לפי אחת ההשערות, גם בפסוק ממגילת אסתר הכוונה לתור-ציפור. לכל נערה היה 'תור' שנשא את שמה. בכל פעם שרצו להכניס נערה חדשה - היו זורקים את התורים של כל הנערות ונותנים להם לעוף, והיו רואים איזה תור הגיע ראשון לחצר. "ובהגיע תור נערה ונערה" - כשהגיע התור של נערה מסויימת לחצר, קראו לה "לבוא אל המלך אחשוורוש".

הטעמים בפסוק עריכה

"ובהגיע תר נערה ונערה" - הטעמים הם קדמא ואזלא.

"ובהגיע תר אסתר בת אביחיל..." - הטעמים הם מונח, מונח.

כל הנשים קדמו והלכו, ורק אסתר ניסתה להשמט והלכה בניחותא (עד שלקחו אותה, שנאמר "ותלקח אסתר").

מקורות עריכה

על-פי מאמר של רועי מעודה שפורסם לראשונה בפירושים וסימנים לפורים וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2000-03-01.

קיצור דרך: tnk1/ktuv/mgilot/tor