ביאור:ישעיהו נט כא

הרמב"ם באגרת תימן (עמוד קכט בהוצאת שילת)מסביר,שהפסוק הזה הינו ראיה לנצחיות עם ישראל.כלומר,השארות התורה בעם ישראל,מוכיחה את הברית הנצחית בין הקב"ה לעם הנבחר.