ביאור:ישעיהו מ ה

בס"ד

"...וראו כל בשר יחדו כי פי ה' דיבר" העולם זה כמו "דומינו ראלי" זה משפיע על זה זה משפיע על זה, עד כה, במדע הצליחו לאחר את הכוחות לארבעה כוחות מרכזיים: כבידה, מגנטי, הגרעיני החזק והגרעיני החלש. בגאולה הקרובה בעזרת ה' "וראו כל בשר... כי פי ה' דיבר!" כל העולם יזכה לראות בגילויו של הקב"ה, שאנרגיה הראשונה של הדומינו היא האנרגיה שהקב"ה מחיה בכל רגע ורגע את העולם.