ביאור:ישעיהו מז יג

ישעיהו פרק מז

(יג) נִלְאֵית בְּרֹב עֲצָתָיִךְ יַעַמְדוּ נָא וְיוֹשִׁיעֻךְ הברו הֹבְרֵי שָׁמַיִם הַחֹזִים בַּכּוֹכָבִים מוֹדִיעִם לֶחֳדָשִׁים מֵאֲשֶׁר יָבֹאוּ עָלָיִךְ:

פירוש לעם:

פסוק זה ממשיך את הקריאה (בזלזול) של ה' לבבל לפנות לקוסמים שיושיעו אותך, כעת הוא מוסיף: אם כבר התייגעת יותר מדי בעצות שחשבת שיעזרו לך (הקסמים, הכוח ועוד), אולי תפני לאנשים בחוץ- אנשי המזלות המגידים את העתידות באמצעות הסתכלות בכוכבים, אולי אלה יודיעו לך את הדברים החדשים שעתידים להתרחש (אויבים ויוצא בזה) ובכך יושיעו אותך.


להרחבה:

רד"ק –פירוש כללי על הפסוק - "וטעם הפסוק החוזים שמודיעים הקורות הבאות איך לא הודיעו לך זאת הרעה הבאה עליך טרם בואה עם ידעוה ועתה אם יש להם תחבולה להושיעך ממנה יושיעך". רש"י -"וכה פתרונו: יען אשר לא יוכלון הקוסמים לעמוד על דעת רגעי היום ולילה עד ברור להם השמים לטוהר... ולא יוכלו לקסום". "נִלְאֵית בְּרֹב עֲצָתָיִךְ"

רד"ק -"כי לא יועילוך עצתיך וכשפיך ונלאת ("כמו יגעת") בהם". מצודת דוד – "מאד נתייגעת בהרבות בעלי עצות וכאומר הנה כל הטורח היה בחנם". "הֹבְרֵי שָׁמַיִם"

רש"י ו אבן עזרא ו מלבי"ם-"מבררי הליכת המזלות". רד"ק ו מצודות - "פירושו עמו החוזים בכוכבים, ופי' גוזרי משפט העתידות על פי הכוכבים, וכתוב הוברו כלו' אשר חזו לך עד עתה, וקרי הוברי שחוזים עתה". "נִלְאֵית בְּרֹב עֲצָתָיִךְ יַעַמְדוּ נָא וְיוֹשִׁיעֻךְ הברו הֹבְרֵי שָׁמַיִם"

"הַחֹזִים"

מצודת ציון –"הרואים"


"מוֹדִיעִם לֶחֳדָשִׁים מֵאֲשֶׁר יָבֹאוּ עָלָיִךְ"

רש"י ו אבן עזרא דומה רד"ק ו מצודות- "כי בהתחדש הלבנה רואים בשעת מולדתה מקצת ממה שעתיד לבא ואין יודעין כל הבירור לכך נאמר מאשר". מלבי"ם –"לכל הפחות יושיעו נא אותך הוברי שמים אלה, מן הרעות אשר מוכנים לבא עליך בעתיד, אחר שהם הוברי שמים חוזים בכוכבים ומודיעים על ידי חזיונות לחדשים, רצה לומר כל התחדשות הימים, והלא עוד רעות רבות מוכנים עליך, מדוע לא יושיעוך עכ"פ מן העתיד (מוסב על יושיעוך)".

הפניות:

 מצודת ציון -"הצופים על השמים לדעת רגעי היום והלילה ועל כי לא יכלו לעמוד על דעת הרגעים עד ברור להם השמים לטוהר לכן קרויים הוברי שמים מלשון ברור ומטוהר".
 אבן עזרא- "הם חכמי המזלות"
 מלבי"ם –"י"ל מענין מבררי, או מענין הברו החצים, הנושאים אבר לעוף לשמים ולחזות בכוכבים ולהודיע החדשות".
 מצודת דוד – "עתה יעמדו ויושיעך הצופים אל השמים הרואים בכוכבים".
 אבן עזרא -"כי לא יסתכלו לדעת כל התולדות באויר ובמדינות, רק מעת התחברות המאורות, כי הם עיקר אומנותם".
 רד"ק -"וכתב החכם רבי אברהם אבן עזרא מודיעים העתידו' בחכמת'"
 מצודת דוד – "המודיעים לעת חידוש הלבנה בתולדתה מה מהדברים אשר יבואו עליך כי כן דרך חוזי כוכבים יודעים מה מהעתידות בעת חידוש הלבנה".