ביאור:ישעיהו מז ג

ישעיהו פרק מז ג

תִּגָּל עֶרְוָתֵךְ גַּם תֵּרָאֶה חֶרְפָּתֵךְ נָקָם אֶקָּח וְלֹא אֶפְגַּע אָדָם:

פירוש לעם:

כהמשך לפסוק הקודם, בו נאמר כי בגלות ייחשפו איברי גופה של האישה (בת בבל-הכשדים), מסביר פסוק זה כי חשיפת הגוף של האישה ייראה לכל העולם, כי כולם ידעו שהאימפריה הגדולה-בבל - קרסה. כל זאת נובע מרצוני (אומר ה') לנקום במעשיהם הרעים של הבבלים. איש לא יעמוד בדרכי או יגרום לי לשנות את העונש הגדול שאעשה לבבלים.


להרחבה:

"תִּגָּל עֶרְוָתֵךְ"

1. רד"ק ו מצודות –כפל לשון- "שתראה לכל העולם חרפתה". 2. מלבי"ם – משמעות החרפה –"החוזה התרגש עת צפה מפלת בבל המרשעת".

"נָקָם אֶקָּח"

1. רד"ק ומצודות -"מהרעה שעשו לישראל". 2. מלבי"ם – רעות שעשו לה'– "על כל הרעות שעשית עמדי".


"וְלֹא אֶפְגַּע אָדָם"

1. רש"י – לא אבקש רשות מאיש לנקום(?) -"לא אבקש פני אדם לקחת נקמתי". 2. אבן עזרא וכן רד"ק ו מצודות- לא התפייס בשום דרך שיעשה אדם– "ולא אקבל פגיע' אדם כמו פיוס". 3. אבן עזרא - לא יעמוד איש בדרכי– "ויש אומר: נקם אקח ממך ולא אפגע אדם, כמו ויפגעו את משה ואת אהרן [שמות ה' כ'] שיעמוד לי בדרך או שיאמר לי אל תעשה ". 4. אבן עזרא – בכל אדם שאתקל ישמח במעשה זה (?) – "או לא אפגע אדם שלא אשמח". 5. רד"ק – הכה אותם בצורה יותר קשה משאר בני אדם -"פירוש כאדם, כלומר לא אפגעם כשאר אדם אלא אקח נקמה שלמה מהם". 6. אלשיך ו מלבי"ם – לא אבקש מהם אלא יעשו זאת ברצונם- "מאליהם יעשו מבלי אבקש מידם, כי זה מכלל מה שאני עושה, שאתן בלבם לעשות בך נקמות".


הפניות:

 מצודת דוד -כולם יסתכלו בגלוי ערותך".
 רד"ק- "לא אקבל בקשת אדם עליהם".
 מצודת דוד –"לא אקבל פגיעת אדם לבל עשות בהם נקם".
 מלבי"ם -"ר"ל לא אצטרך לבקש מן אדם שיעשה הנקמה".