ביאור:ישעיהו מז ב

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


(ב) קְחִי רֵחַיִם וְטַחֲנִי קָמַח גַּלִּי צַמָּתֵךְ חֶשְׂפִּי שֹׁבֶל גַּלִּי שׁוֹק עִבְרִי נְהָרוֹת:

פירוש לעם: הנביא ממשיך את דימוי הכשדים לבת בבל המתאבלת על נפילת מלכותה. מאחר שקרוב יום גלותך כשפחה שתצטרכי לעבוד קשה לפרנסתך וללכת במקומות קשים, לכן-

  1. השתמשי ברחיים להכין קמח ללחם.
  2. התירי את חוטי בגדיך ההדוקים על מנת שתוכלי לעבוד ולעבור את הנהרות.

דברים אלו, מבטאים בזיון לאישה. ואף זה בא ליצור ניגוד בין הכשדים לתפארת ישראל שבפרק הקודם.

הרחבהעריכה

"קְחִי רֵחַיִם"

רש"י וכן מצודות – שעבוד למלכי מדי ועבודה קשה –"היא עבודה קשה, כלומר השתעבדי מעתה למלכי מדי ופרס". {אם מחברים את הפסוק לפסוק הקודם העוסק בנפילת השלטון הבבלי, נפילת שלטון זה גוררת עבודה רבה לדאוג לעצמם, שאין לבבל עוד עבדים שישרתו אותם עוד.}

"וְטַחֲנִי קָמַח"

רש"י וכן אלשיך - עשו צידה לדרך שאתה עתידים לגלות- "ד"א: וטחני קמח לצדה לדרך גלותך". {אם מחברים את הפסוק לפסוק הקודם העוסק בשעבוד, אז התיאור הוא על גלות למקומות אחרים- כדרך המשועבדים.}
אבן עזרא וכן הרד"ק, מלבי"ם – דרך השפחות בשבי ללכת עם רחים "כי כן מנהג השפחות, והטעם שתלך בשביה".


"גַּלִּי צַמָּתֵךְ"

רש"י – גלי את הדברים שדרכם להיות מכוסים- "זרועיך ושוקיך, דברים המצומת וקשור ומכוסה".
מצודת דוד – "דרך הנשים המכובדות לכסות פניהם במסוה, והוא מכסה דק. ולזה אמר כשתלכי גולה תגלי המכסה ההוא מעל פניך, כדרך השפחות הבזויות:
אבן עזרא וכן הרד"ק –את השער, דרך בזיון לגולה- "הוא השיער שהוא לפנים בראש".
מלבי"ם- התירי את הקשר ההדוק על בגדיך – "מה שבגדיך קשורים בקשורים הרבה, התירי נא אותם. כי לא יעשה מלאכה בבגדים מקושרים כאלה".

"חֶשְׂפִּי שֹׁבֶל"

רד"ק מצודות- "חשפי כמו גלי".
רד"ק, מצודות ו מלבי"ם–"והרגל יקרא שובל מענין שביל שהוא הדרך"
רש"י-1- לנקות את השבילים ממים, כי אתם עתידים לצעוד עליהם בדרך לגלות –"גלי השבילים מן המים שעליהם, כי דרך שם תצאי בגולה. { "הגילוי צמתך" ו"החשפי שבל" הינם 2 דברים שונים: 1. הרמת שולי הבגדים לשם המעבר בנהרות. 2. סילוק המים בשבילים.}
רש"י-2- וכן הרד"ק וכן מצודות- הרימי את שולי גלימתך בכדי שתעברי את הנהרות- "או גלי שוקך ועברי נהרות". { "הגילוי צמתך" ו"החשפי שבל" דבר אחד הוא, המורה הרמת שולי הבגדים, לשם העברת הנהרות.}

אבן עזרא (ר' משה הכהן) - שובל-הוא השיער היורד על הלחיים.

גַּלִּי שׁוֹק

מצודת דוד, מלבי"ם –"כאשר תעבור הנהרות תגלי גם השוק (=כן יקרא גובה הרגל ממעל) "