ביאור:ישעיהו מג ו

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

כמה עדות יש בישראל? עריכה

הכינויים המקובלים כיום לעדות ישראל אינם משקפים את מהותן. לדוגמה, הכינוי "עדות המזרח" מתייחס משום-מה גם ליהודי מרוקו, שהם בכלל במערב. לפי הנביא ישעיהו, ישנן עדות בכל ארבע רוחות השמים:

(ישעיהו מג ה): "אַל תִּירָא כִּי אִתְּךָ אָנִי; מִמִּזְרָח אָבִיא זַרְעֶךָ, וּמִמַּעֲרָב אֲקַבְּצֶךָּ"

(ישעיהו מג ו): "אֹמַר לַצָּפוֹן תֵּנִי, וּלְתֵימָן אַל תִּכְלָאִי; הָבִיאִי בָנַי מֵרָחוֹק, וּבְנוֹתַי מִקְצֵה הָאָרֶץ"

אם כך, אפשר להבחין בכמה קבוצות של עדות:

 • עדות המזרח - כל מי שמוצאו ממזרח לארץ ישראל, מעיראק ועד הודו.
 • עדות המערב - יוצאי צפון אפריקה, ממצרים עד מרוקו.
 • עדות הצפון - יוצאי רוסיה ואירופה ("אשכנזים").
 • עדות הדרום - יוצאי אתיופיה ותימן.
 • עדות קצה הארץ - מהצד השני של כדור הארץ - יוצאי אמריקה.

מקורות ופירושים נוספים עריכה

מקראות גדולות:

" " אל תירא כי אתך אני ", לקבץ פזוריך, (ואמר שני פעמים אל תירא, כי ישראל יתיראו מצד שני דברים,

 • א) בעודם בגלותם בל יכלו ויאבדו בין עכו"ם, לכן אמר אל תירא כי תעבר במים וכו' נתתי כפרך מצרים וכו', שהטבע תכנע להם ויתן עכו"ם כופר נפשם,
 • ב) יתיראו כי יחשבו שמן הנמנע שיתקבצו פזוריהם מארבע כנפות הארץ, לכן אמר אל תירא כי ממזרח אביא זרעך וכו' ומזרה ישראל יקבצנו).

" ממזרח אביא זרעך ", כבר כתבתי למעלה (י"א) בפסוק ואסף נדחי ישראל ונפצות יהודה יקבץ, כי ישראל שגלו לארצות המזרח שהם עשרת השבטים אינם מפוזרים ואינם צריכים קיבוץ כי יושבים כולם במקום אחד רק הבאה לא"י, ועז"א " ממזרח אביא זרעך ", אבל ישראל שגלו למערב שהם שבט יהודה ובנימין נתפזרו לארבע רוחות וצריכים קיבוץ, עז"א " ממערב אקבצך ":

ביאור המילות עריכה

" אביא זרעך אקבצך ". עי' בפי', ויען שהעשרת השבטים הגלו בימי חזקיהו א"א שיביאו הם בעצמם רק זרעם, אבל שבט יהודה שהיתה גלותם מאוחר היה אפשר שיביא הם עצמם:

" ( מלבי"ם )

"

מצודת דוד עריכה

" ממזרח" - הנפוצים שמה

" ( מצודות )

"" אומר" - לרוח צפון תני הגליות שבצפון " ולתימן" - שהיא רוח חזקה אל תכלאי מלנשב בחזקה להביא גליותי וכן ( שיר השירים ד ) עורי צפון ובאי תימן מתוך שהרוח צפונית חלשה צריכה חיזוק לכך כתוב עורי " תני" - אבל דרומית שאינה צריכה חיזוק כתוב בואי כמות שהיא וכן ואל תכלאי " ( רש"י )

"

" אמר לצפון תני ", גם היהודים אשר בצפון שהם מסוגרים שם בהרים מקיפים אותם ולא יוכלו לצאת מתוכם, יאמר ה' אל החלק הזה שיתן את הסגורים בתוכו, אבל היושבים בתימן אין סגורים בין הררי עד, רק שהאומות לא יניחו אותם לצאת יאמר אל תכלאו ואל תעכבו בידם מלצאת:  

" ( מלבי"ם )

"

מצודת דוד עריכה

" אל תכלאי" - אל תמנעי מליתן את ישראל

" הביאי" - כאלו יצוה לכל אחד מרוחות השמים להביא את ישראל

" תני" - תן את ישראל הפזורים שמה

מצודת ציון עריכה

" תכלאי" - ענין מניעה כמו ויכלא העם מהביא ( שמות ל"ו )

" ( מצודות )

מאמרים מאתר ויקיטקסט:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • ישעיהו מג בעברית מדוברת : מג,ה אל-תירא, כי אתך -אני: ממזרח אביא זרעך, וממערב אקבצך. מג,ו אומר לצפון תני, ולתימן אל -תעצרי אותם; הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ. מג,ז הביאי לי את כל מי שיקרא עצמו ... ( cache )
 • מלבים - בשבילי התנ"ך : אל תירא כי אתך אני - לקבץ פזוריך, (ואמר שני פעמים אל תירא, כי ישראל יתיראו מצד שני דברים: א) בעודם בגלותם בל יכלו ויאבדו בין עכו"ם, לכן אמר אל תירא כי תעבר במים וכו' נתתי ... ( cache )
 • ישיבת ההסדר ירוחם - שיחות - יום העצמאות - אתם עדי נאום ה' : אל תירא כי אתך אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך. אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ. כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו. הוציא עם ... ( cache )
 • ספר היובלים בעריכת יהודה איזנברג : (לא) וירא אליו ה' בלילה ההוא בראש החודש הראשון ויאמר אליו: אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי אתך אנוכי, וברכתיך והרביתי את זרעך מאוד כחול הים בעבור אברהם עבדי. (לב) ויבן ... ( cache )
 • אריה "בעל גוף" / חיים נחמן ביאליק : אל תירא, כי אתך אני"! אחרי כן אוחז שנית ברעמת הסוס, מטפח על כּרֵשׂוֹ המלאה, מביט אל האבוס לראות אם נאכל המספוא ונהנה הנאה מרוּבּה בראותו את בטן הסוס שנתמלאה ... ( cache )
 • הפטרה : אל תירא כי אתך אני אל תשמע כי אני אלוהיך. אמצתיך אף עזרתיך אף תמכתיך בימין צדקך. רש" י ח: ואתה ישראל עבדי: ועלי יש לעזור לך, וסוף המקרא: " אל תירא כי אתך אני". כך נראה לי ... ( cache )
 • מורה נבוכים - החלק השלישי - פרק נ"א : הוא יתעלה אמר: אל תירא כי אתך 81 אני, אל תִּשְתָּע כי אני אלהיך, [אִמַּצְתִּיךָ אף עזרתיך, אף תמכתיך בימין צדקי] (ישעיה מ"א, 10). והוא אמר: כי תעבֹר במים אתך אני, ובנהרות ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- רעיונות לפרשת ויגש : אל תירא, כי אתך אנוכי, וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי". בדרך דומה מתגלה ה' אל יעקב: "ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה... ויאמר: אנוכי הא-ל אלוקי אביך. אל תירא ... ( cache )
 • המשיח לפי התנ"ך | משיח : אל תירא כי אתך אני; ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך. אמר לצפון - תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ. ישעיה מג ה-ו. ושבתי את שבות עמי ישראל ובנו ערים ... ( cache )
 • באורי אגדות שבועות : ... הסיבה בהיות איש מבני אדם מופקר למקרה ויהיה מזומן לאכל כבהמות הוא היותו נבדל מהאלוה; אבל מי שאלוהיו בקרבו לא יגע בו רע כל עיקר - אמר ית', " אל תירא, כי אתך אני אל תשתע, ... ( cache )
 • וקבצך מכל העמים : אל תירא כי אתך אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך. אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ. כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו (מג,ה-ז). ... ( cache )
 • פניני רלב"ג - תולדות : וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה' ויט שם אהלו ויכרו שם עבדי יצחק ... ( cache )
 • חמשה חומשי תורה : כו:כג ויעל משם באר שבע כו:כד וירא אליו יהוה בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי כו:כה ויבן שם מזבח ויקרא ...
 • יצחק ורבקה, הורים לשני בנים / שמשון נשר : אל תירא כי אתך אנכי, וברכתיך". "ויבן שם מזבח, ויקרא בשם ה'". עשו משתדל להידמות לאביו. לכן חכה עשו עד גיל ארבעים לשאת אשה. אבל הוא לא נשמר מבנות כנען. "ותהיין מורת רוח ... ( cache )
 • כשפים ועין הרע : הנה התבאר לך כי הסבה בהיות איש מבני אדם מופקר למקרה ויהיה מזומן ליאכל כבהמות, הוא היותו נבדל מהשם, אבל מי שאלהיו בקרבו לא יגע בו רע כל עקר, אמר הש"י אל תירא כי אתך ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : אל תירא כי (אתך ) [עמך} אני אל תשתע כי אני אלהיך - אמר רבי אושעיא: בשעה שאמר יצחק ליעקב: גשה נא ואמושך בני - נשפכו מים על שוקיו והיה לבו רפה כשעוה, וזימן לו הקב"ה שני ... ( cache )
 • ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה : שים לב: הנביא המנחם את עמו שבגלות בבל הבטיח להם גם הוא הבטחה מעין זו: " אל תירא, כי אתך אני. ממזרח אביא זרעך, וממערב אקבצך, אומר לצפון תני, ולתימן ג€“ אל תכלאי, הביאי בני ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - בשבילי התנ"ך : אל תירא כי אתך אני - (כתוב לעיל ברמז ס"א): אומר לצפון תני - תני רבי יוסי בשם רבי בנימין בר לוי: לפי שבעולם הזה שרוח צפונית מנשבת אין רוח דרומית מנשבת, אבל לעתיד לבא, אמר ... ( cache )
 • ביטחון במקום סכנה - מרכז הרב : ... אבל מי ש'אלוהיו בקרבו' לא יגע בו רע כל עיקר - אמר ית', ' אל תירא, כי אתך אני אל תשתע, כי אני אלוהיך וגו, ואמר, 'כי תעבור במים אתך אני ובנהרות לא ישטפוך וגו (ופרושו, 'כי תעבור ... ( cache )
 • בין אברהם ליצחק בבניית המזבח - על פשר בניית - בית המדרש הוירטואלי : כך מתארת התורה את התגלות ה' ליצחק בעלותו לבאר שבע לאחר פרשת הבארות: "וירא אליו ה ' בלילה ההוא ויאמר אנוכי א-להי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנוכי וברכתיך והרביתי את ... ( cache )
 • בס"ד כ"ט בחשון התש"ס : "ויעל משם באר שבע: וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי: ". יצחק זוכה פעמים להתחייבות של ... ( cache )
 • השגחה : הנה התבאר לך כי הסבה בהיות איש מבני אדם מופקר למקרה ויהיה מזומן ליאכל כבהמות, הוא היותו נבדל מהשם, אבל מי שאלהיו בקרבו לא יגע בו רע כל עקר, אמר הש"י אל תירא כי אתך ... ( cache )
 • פרשת לך לך - התגלות ה' לאברהם - גיליונות נחמה ליבוביץ : וכן אמר הכתוב (להלן כ"ו כ"ד) ביצחק כאשר הלך אל נחל גרר והובטח אל תירא כי אתך אנכי, שבנה מזבח "ויקרא בשם ה'". כי בא במקום חדש אשר לא שמעו את שמעו ולא ראו את כבודו והגיד ... ( cache )
 • קטיף.נט:: בארות יצחק : 25 ספטמבר 2011 ... אז נגלה אליו הקב"ה ומבטיח לו: " אל תירא, כי אתך אנוכי" ג€“ שלא יוכלו עוד לגרשך (נצי"ב). סדר הבנייה של היישוב החדש ג€“ מחושב לפרטיו. "ויבן שם מזבח, ויקרא בשם ה', ... ( cache )
 • פרשת לך לך : וכן אמר הכתוב ביצחק כאשר הלך אל נחל גרר והובטח ' אל תירא כי אתך אנכי' (בראשית כ"ו, כד), שבנה מזבח 'ויקרא בשם ה (שם, כה), כי בא במקום חדש אשר לא שמעו את שמעו ולא ראו ... ( cache )
 • פרשת לך לך - הפטרת לך-לך - גיליונות נחמה ליבוביץ : ד"ה ואתה ישראל עבדי: ועלי יש לעזור לך, וסוף המקרא: " אל תירא כי אתך אני", כך נראה לי חיבור הענין לפי פשוטו. ד"ה מקצות הארץ: משאר האומות. רד"ק: ד"ה ואתה ישראל עבדי: אינך כגויי ... ( cache )
 • קולך - פורום נשים דתיות - פרשת תולדות : בבואו לבאר שבע, שוב מתגלה ה' אל יצחק ושוב חוזרת הברכה "אנכי אלוקי אברהם אביך, אל תירא, כי אתך אנכי וברכתיך והרבתי את זרעך בעבור אברהם עבדי" (כ"ו;כ"ד). מי דלאחר מכן ... ( cache )
 • אברהם הוליד את יצחק : גם את הברכה השניה שמקבל יצחק הוא מקבל בזכותו של אברהם אביו: "וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור ... ( cache )
 • קרא - Listen to the Shiur - Keren Yishai - Parashat : אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי". ואז מה הוא עושה? "ויבן שם מזבח ויקרא בשם ה' ויט שם אהלו". עכשיו מובן למה הוא חופר באר, אחרת זה לא ... ( cache )
 • גליון 6, פרשת וארא | רוח צעירה בשיתוף מורשת- עלון בוגרי ישיבות ההסדר... : אל תירא כי אתך אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך. אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ (ישעיהו מג, ה-ו) גם אומות העולם מכירות במסירות הנפש, ... ( cache )
 • פרשת תולדות - חיים בשני עולמות : ... כ"ו, ב'-ה'), וגם בהתגלות השניה נאמר: "וירא אליו ה' בלילה ההוא ויאמר אנכי אלהי אברהם אביך אל תירא כי אתך אנכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי (בראשית, כ"ו, כ"ד). ... ( cache )
 • משה או שלושת הנביאים / בן-אביגדור : המקונן מלא השתוממות ותימהון. " אל תירא כי אתך אני ג€“ יוסיף הקול להשמיע ג€“ ממזרח אביא " זרעך וממערב אקבצך, אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני "מרחוק ובנותי מקצה הארץ". ... ( cache )
 • Dieu appelle Ses enfants ישעיהו פרק מג Isaֳ¯e chapitre 43 : אל תירא כי אתך אני. ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך.:) ו(. אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ.:) ז(. כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף ... ( cache )
 • חוק לישראל השלם - פרשת לך לך : ועלי יש לעזור לך סוף המקרא אל תירא כי אתך אני כך נראה לי חבור הענין לפי פשוטו ומא בבראשית רבה דורש כל הענין במלכי צדק ואברה' (ה) ראו איים אותה מלחמ' וייראו שם נתיירא ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - האמת והשלום אהבו : ואיך לא אמר לו (ה'): אל תירא כי אתך אני... כמו שאמר לירמיהו, ונתן לשמואל תחבולה: עגלת בקר תקח בידך ואמרת...". בעל "חובות הלבבות" בשער הבטחון פרק ד עונה לשאלה זו: "הממית ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - האזינו : ... למען נראה, וכשהמקום מביא פורענות על ישראל (אין ממתין להם) [הן מתונים] הא כיצד מוסרן לארבע מלכיות שיהיו משעבדים בהן, וכן הוא אומר אל תירא כי אתך אני, לושיעך ולהצילך: ... ( cache )
 • more "אל תירא כי אתך " :
 • קטגוריה:הפטרת בראשית ג€“ ויקיטקסט : 31 יולי 2007 ... אל תירא כי אתך אני ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך. אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ. כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו ... ( cache )
 • ישיבה חגיגית - Knesset : 24 מאי 1983 ... ויתקיימו בנו דברי הנביא ישעיה: "שאי סביב עיניך וראי כלם נקבצו באו לך"; אל תירא, כי אתך אני, ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך, אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי, ... ( cache )
 • more "אני ממזרח אביא זרעך " :
 • קיבוץ גלויות | משיח : הדבר מרומז בפסוק (ישעיה מג,ה-ו): "ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך , אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי". רואים כאן הבדלים ברורים: על מזרח ומערב אומר הקב"ה: "אביא", "אקבצך" ... ( cache )
 • ישעיהו נט יט - קטגוריה:ישעיהו נט יט ג€“ ויקיטקסט : 25 יוני 2009 ... מציין כי במזרח ששם גלו עשרת השבטים כמ"ש (למעלה מ"ג ה' ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך , שם יתגלו הנסים והמופתים תחלה, כי הגואל יתגלה במזרח כמ"ש מי ... ( cache )
 • עשר השבתות מתמוז לאלול/ אהוד קלפון : "ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך ". הנביא חוזר ושוטח את דברי הכאב, בפני האל ואומר: "רני עקרה לא ילדה". "כי רבים בני שוממה מבני בעולה". אלוהים פונה שוב ישירות לציון ואומר: "קומי ... ( cache )
 • מסמך עקרונות-מצע שס לכנסת ה-18 - אתר הבית של תנועת ש"ס : "ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך . אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ" (ישעיהו, מ"ג. מדיניות שלום. ש"ס דוגלת בסובלנות ביחסים שבין מגזרי החברה ... ( cache )
 • בחירות לכנסת ה-17 -- רשימות המועמדים : "ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך . אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ" (ישעיהו, מ"ג) ש"ס דוגלת בסובלנות כלפי החריג בין המגזרים. תנועת ש"ס ... ( cache )
 • מסמך עקרונות תנועת ש"ס - אתר הבית של תנועת ש"ס : 1 מרץ 2006 ... "ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך . אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ" (ישעיהו, מ"ג). מדיניות שלום. ש"ס דוגלת בסובלנות ביחסים ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 01bereis.rtf : ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך . אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק..." (מ"ג, ה-ו). ואולי הקשר בין הפרשה להפטרה מלמד כי עם גאולתם של ישראל ייסגר גם מעגל נדודיו ... ( cache )
 • המנהיג האנונימי שליווה את ישראל מירושלים לבבל ובחזרה - ספרים - הארץ : 8 יוני 2008 ... ממזרח אביא זרעך, וממערב אקבצך . אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי; הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ" (מג, ג-ו). לנבואותיו של ישעיהו השני מוקדש הפירוש החדש ... ( cache )
 • בהצעות לסדר-היום - Knesset : 19 נובמבר 2001 ... אדוני יושב ראש הכנסת, חברי הכנסת, אורחים נכבדים, "ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך . אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי. הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ" - ... ( cache )
 • אתר הבית של תנועת ש"ס : תנועת ש"ס שואפת לקבץ את כל נידחי ישראל מכל הגלויות, כדי לבנות בית יהודי במדינה יהודית גדולה וחזקה בכל שטחי ארץ ישראל. "ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך . אומר לצפון תני ... ( cache )
 • דף קשר מספר 305 - פרשת בראשית : ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך . אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק..." (מ"ג, ה-ו). ואולי הקשר בין הפרשה להפטרה מלמד כי עם גאולתם של ישראל יסגר גם מעגל נדודיו של ... ( cache )
 • פורטל בחירות 2009 - ש"ס : "ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך . אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ" (ישעיהו, מ"ג) ש"ס דוגלת בסובלנות כלפי החריג בין המגזרים. תנועת ש"ס ... ( cache )
 • ספר הניקוד : ... לאורך ומלכים לנוגה זרחך, וכתיב מי העיר ממזרח צדק, וכתיב ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך , אלו הסתרים הגנוזים כלם סתורים וגנוזים בנקוד שב"א שהוא סוד המלכות שצריכה סמיכה, ... ( cache )
 • מסמך עקרונות תנועת שס ג€“ לצדק חברתי | ש"ס : 9 פברואר 2009 ... "ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך . אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ" (ישעיהו, מ"ג). מדיניות שלום. ש"ס דוגלת בסובלנות ביחסים ... ( cache )
 • ספר שערי צדק : ונקרא גם כן - מערב והטעם שהוא סוד מקום הנטיעות וצמיחות הזרעים והנני רומז ממזרח אביא זרעך וממערב אקבצך והנני מוסיף רמז חמה ולבנה וכבר אמרו רבותינו זכרונם לברכה שכינ"ה ... ( cache )
 • more "אביא זרעך וממערב אקבצך " :
 • הורדת פרק שירה : רוח אומר: אמר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ: ברקים אומרים: ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו: טל אומר: אהיה כטל לישראל, יפרח כשושנה ... ( cache )
 • שירת הבריאה פרק שירה : ... חשכת מים עבי שחקים: ענני כבוד אומרים - אף ברי יטריח עב, יפיץ ענן אורו: רוח אומר - אמר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ: ברקים אומרים - ברקים ... ( cache )
 • הסרת עין רעה, תפילות לשמירה,הגנה והצלחה : רוח אומר: אמר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ: ברקים אומרים: ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו: טל אומר: אהיה כטל לישראל, יפרח כשושנה ... ( cache )
 • הפסוק הראשון בפרשת שמות - בזכות נשים צדקניות : ונאמר, אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ (ישעיה מ"ג). ט. זכות נשים צדקניות, ניתן ללמוד ממעשה קמחית אמו של ר' ישמעאל כהן גדול המובא בתלמוד: ... ( cache )
 • שירת הבריאה סגולה גדולה מאוד...... כנסו ותבינו! - שְׁמַע בְּנִי מוּסַר... : רוח אומר: אמר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ: ברקים אומרים: ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו: טל אומר: אהיה כטל לישראל, יפרח כשושנה ... ( cache )
 • Jewish Poetry : ... יפיץ ענן אורו: רוח אומר: אמר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ: ברקים אומרים: ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו: טל אומר: אהיה כטל לישראל ... ( cache )
 • האמונות והדעות : אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק וגו'24. [תחיית המתים]. וכאשר יתקבצו מן המאמינים החיים עם החיים כמו שתיארתי, תהיה אז תחית המתים כמו שביארתי במאמר שלפני זה ... ( cache )
 • ר' יוסף קרא - בית המדרש הוירטואלי : למשל, בישעיהו מ"ג, ו אומר הפסוק " אמר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ", ורי"ק מעיר: לאומות שבתימן אל תכלאי...וכן בהרבה מקראות תקצר מידת הניגון ... ( cache )
 • more "אמר לצפון תני ולתימן " :
 • שירת הבריאה : רוח אומר: אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ: ברקים אומרים: ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו: גשמים אומרים: גשם נדבות תניף א-להים, נחלתך ... ( cache )
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - פרקי שירה; : אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ. טל מה הוא אומר? אהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויך שרשיו כלבנון. גשמים מה הם אומרים? גשם נדבות תניף אלהים ... ( cache )
 • מדרש רבא - בשבילי התנ"ך : ... אבל לעתיד לבא אמר הקב"ה: אני מביא ארגסטס בעולם שמשמשות בו שתי רוחות, הדא הוא דכתיב: (שם מג)אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ. ... ( cache )
 • מדרש רבה - צו : ... דרומית מנשבת אבל לעתיד לבא אמר הקב"ה אני מביא ארגסטס בעולם שמשמשות בו שתי רוחות הה"ד (שם מג) אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ אמר ... ( cache )
 • תשובות - yeshiva.org.il - מבחנים | | : "אמר לצפון תני לתימן אל-תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ" (מא, ו). 56. א.עניה סוער לא נחמה ב.בנבואה לסריסים. 57. בפרק כד' פסוק ב'. 58. "הלוא פרס לרעב לחמך ועניים ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : ורוח צפון אומרת: אני מביאה גלות צפון והמקום נותן שלום ביניהם והם נכנסות בפתח אחד, לקיים מה שנאמר: (שם מג) אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק וגו'. רבי חוניא בשם ... ( cache )
 • גלות מופיע בפרויקט השו"ת המקוון ג€“ מאגר ספרות תורנית ושו"ת 5 | Responsa : ... צפון אומרת אני מביאה גלות צפון והמקום נותן שלום ביניהם והם נכנסות בפתח אחד לקיים מה שנא' (שם /ישעיהו/ מג) אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק וגו', רבי חוניא בשם ... ( cache )
 • איגרות מספרות : אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ. "הנה ימים באים נאום ה ' וזרעתי את בית ישראל ואת בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה. והיה כאשר שקדתי עליהם ... ( cache )
 • מדרש רבה - אסתר : ... לעתיד לבא בקיבוץ גליות אמר הקדוש ברוך הוא אני מביא רוח ארגסטיס לעולם ששתי רוחות משמשות בו הה"ד (ישעיה מ"ג) אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה ... ( cache )
 • more "אל תכלאי הביאי בני " :
 • פרק שירה - Shuva Israel - שובה ישראל : ... יפיץ ענן אורו: רוח אומר: אמר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ : ברקים אומרים: ברקים למטר עשה, מוצא רוח מאוצרותיו: טל אומר: אהיה כטל לישראל ... ( cache )
 • מילים לשיר: דוד גבאי - הביאי -> שיא מיוזיק : חביבים ישראל | יום שלישי א' ניסן התשע"א, 05-04-2011 בשעה 12:08צפיות: 1022. דוד גבאי. מילות השיר: אומר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ ... ( cache )
 • דף קשר מספר 425 - פרשת בשלח : הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ . בשבת פרשת "וארא" התארחו בישיבה כמאה עולים חדשים מברה"מ, בוגרי סמינרי הישיבה בשנים האחרונות. התרגשות גדולה אחזה בתלמידים, כאשר ... ( cache )
 • דף קשר מספר 43 - פרשת אמור : הביאי בני מרחוק, ובנותי מקצה הארץ ". (ישעיה,מג,ה-ו). "הנני מביא אותם מארץ צפון וקבצתים מירכתי ארץ... שמעו דבר ה' גויים והגידו באיים ממרחק, ויאמרו מזרח ישראל יקבצנו" (ירמיה, לא, ... ( cache )
 • שיעור הדף היומי ליום כה סיוון, מסכת מנחות קי : 27 יוני 2011 ... מנהון וממאי דעיר ההרס לישנא דשימשא היא דכתיב {איוב ט-ז} האומר לחרס ולא יזרח {ישעיה מג-ו} הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ הביאי בני מרחוק אמר רב הונא ... ( cache )
 • יהדות הגולה והכמיהה לציון, 1240-1840 - תכלת : ... מגדולי פרשני התנ"ך, מצא רמזים לכך בנבואה המופיעה בישעיה מג:ו: "אֹמַר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בנַי מרחוק, ובנותי מקצה הארץ ". לדברי אברבנאל, ניתן ללמוד מן הפסוק ... ( cache )
 • אל המקדש - נוסח חלופי מימי הגאונים למנחות פרק י"ג / עזרא שבט : הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ , הביאי בני מרחוק - אמר רב הונא [77]: אלו גליות של בבל שדעתן מיושבת עליהן כבנים, ובנותי מקצה הארץ - אלו גליות (של שאר) [ שבשאר] ארצות שאין ... ( cache )
 • מוסדות תיקון המידות - לקוטי מוהר"ן חג הפסח - חגי ישראל מועדי השנה שלשה... : כמאמר חכמינו, זכרונם לברכה (מנחות ק"י): "הביאי בני מרחוק ובנותי מקצה הארץ ", 'הביאי בני אלו גליות שבבבל שדעתן מישבת כבנים'. 'בנותי אלו גליות שבשאר ארצות שדעתן אינן מישבת ... ( cache )
 • יהדות הגולה והכמיהה לציון, 1240-1840 | תכלת : ... מגדולי פרשני התנ"ך, מצא רמזים לכך בנבואה המופיעה בישעיה מג:ו: "אֹמַר לצפון תני, ולתימן אל תכלאי, הביאי בנַי מרחוק, ובנותי מקצה הארץ ". לדברי אברבנאל, ניתן ללמוד מן הפסוק ... ( cache )
 • more "מרחוק ובנותי מקצה הארץ " :


תגובות עריכה

ספר עובדיה פרק א (כ) וְגָלֻת הַחֵל הַזֶּה לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר כְּנַעֲנִים עַד צָרְפַת וְגָלֻת יְרוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בִּסְפָרַד יִרְשׁוּ אֵת עָרֵי הַנֶּגֶב:

ספר מלכים א פרק יז (ט) קוּם לֵךְ צָרְפָתָה אֲשֶׁר לְצִידוֹן וְיָשַׁבְתָּ שָׁם הִנֵּה צִוִּיתִי שָׁם אִשָּׁה אַלְמָנָה לְכַלְכְּלֶךָ:

צרפת זה בצידון דרום לבנון

וספרד היא במזרח בממלכת בבל לכן ספרדי הוא מזרחי

-- daian moshe, 2011-10-07 08:08:13

איך אתה יודע שספרד היא בבבל?

-- אראל, 2011-10-07 09:17:52

וְגָלֻת יְרוּשָׁלִַם אֲשֶׁר בִּסְפָרַד

וירושלים גלתה לבבל

-- daian moshe, 2011-10-07 10:27:29


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:כמה עדות יש בישראל?


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-10-21.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yjayhu/yj-43-0506