ביאור:ישעיהו ז יט

ביאורי המילים נהלולים ונעצוצים בהתאם להסברי הפרשנים:

א. נהלולים - משורש הל"ל והפסוק מתנבא על חילות סנחריב העצומים שיכבשו את מצרים כשהם מתפזרים ברחובות קריה וגם מתהוללים בבית המשתה (עפ"י התרגום בתי תושבחתא)

ב. נהלולים - משורש יל"ל והכוונה לקוצים שדוקרים בני אדם וגורמים להם יללה.

ג. נהלולים - משורש נה"ל, קוצים ודרבנים חדים שבהם מנהלים את הבהמות.

ד. נעצוצים - משורש נע"ץ, סוג של קוץ שננעץ בבשר.