ביאור:ירמיהו לא כח

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינהעריכה

בנבואת אחרית הימים של ירמיהו נאמר:

(ירמיהו לא כח): "בימים ההם לא יאמרו עוד 'אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה'", (ירמיהו לא כט): "כי אם איש בעונו ימות, כל האדם האכל הבסר תקהינה שניו"

מדוע דווקא בימים ההם ? מה ישתנה בעתיד, שיגרום לכך ש לא יאמרו עוד 'אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה' ?

1. יש אומרים, שכל המשפט "אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה" הוא שקר, כמו שנאמר גם ב (יחזקאל יח ב): "מה לכם אתם משלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמר אבות יאכלו בסר ושני הבנים תקהינה ? חי אני נאם ד' ה' אם יהיה לכם עוד משל המשל הזה בישראל.  הן כל הנפשות לי הנה כנפש האב וכנפש הבן לי הנה הנפש החטאת היא תמות .... בן לא ישא בעון האב ואב לא ישא בעון הבן צדקת הצדיק עליו תהיה ורשעת רשע עליו תהיה". יחזקאל האשים את בני ישראל שהם מאשימים את ה' בהאשמות שווא, ואולי גם נוהגים באופן דומה בעצמם - מענישים את הבנים על חטאי אבותם; ירמיהו ניבא שבעתיד אנשים יבינו שזה שקר, יפסיקו לטעון שה' נוהג כך ויפסיקו לנהוג כך בעצמם - יתייחסו לכל אדם לפי מעשיו. 

אולם, לדברי חז"ל, המשפט " אבות אכלו בוסר... " דווקא היה נכון בעבר - ה' באמת נהג להעניש את הבנים על חטאי האבות, והנביאים "ביטלו" אותו, כלומר, ניבאו שבעתיד ההנהגה האלהית תשתנה. אם כך, חוזרת השאלה, מדוע ההנהגה תשתנה בעתיד?

2. ההנהגה של " אבות אכלו בוסר... " מתקיימת רק כאשר הבנים הולכים בדרכי אבותם, כי עבירה של שושלת שלמה חמורה יותר מעבירה של דור אחד (ראו פוקד עוון אבות על בנים ). בעתיד תהיה "עליית הדורות", וגם אם דור אחד יחטא, הבנים לא ילכו בדרכי אבותם, ולכן ההנהגה הזאת לא תתקיים עוד: " "לפי שלעתיד לא יתגבר עליהם היצר הרע כל-כך לעשות עבירות חמורות, ושיאחזו הבנים גם המה בהם עד שיענשו גם בעוון אביהם" " ( מצודות ) .

3. ההנהגה של " אבות אכלו בוסר... " מתקיימת רק בחטא של עבודה זרה, שהוא חמור במיוחד (גם המשפט "פוקד עוון אבות על בנים" נאמר בעשרת הדיברות בהקשר של עבודה זרה). הנביאים ניבאו שבעתיד יתבטל יצר הרע של עבודה זרה, ולכן לא יהיה מקום להנהגה זו (מלבי"ם על יחזקאל יח ב) .

4. ההנהגה של " אבות אכלו בוסר... " מתאימה לגישה המקובלת בחברה האנושית מאז ומעולם, שבה אנשים דואגים לילדיהם יותר מאשר לאנשים אחרים. בנים להורים עשירים יותר מקבלים תנאים חומריים טובים יותר וחינוך טוב יותר, ויש להם נקודת פתיחה טובה יותר להצליח בחיים. אבל בחברה המודרנית המצב משתנה: מדינת הרווחה המודרנית משתדלת לדאוג שכל ילד יזכה לרמת חיים סבירה ולרמת חינוך סבירה, וכך הפערים בנקודת הפתיחה הולכים ומצטמצמים. "במידה שאדם מודד - בה מודדים לו" ההנהגה האלהית משקפת את ההתנהגות האנושית, וככל שהחברה האנושית תצמצם את הפערים הנובעים מהירושה החומרית, כך גם בהנהגה האלהית יצטמצמו הפערים הנובעים מה"ירושה" הרוחנית. רעיון דומה נמצא במאמר: איש בעוונו ימות - עבר הווה ועתיד .

5. ההנהגה של " אבות אכלו בוסר... ", אין משמעה שה' מעניש בנים על חטאי אבותם, אלא שהבנים באופן טבעי מושפעים מאבותם והולכים בדרכם, ואז ה' מעניש אותם באשמתם הם. אבל בעתיד, כל אחד יזכה לחינוך באופן אישי ולא יושפע מהוריו, כמו שנאמר בהמשך הנבואה ירמיהו לא לב: " "כי זאת הברית אשר אכרת את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאם ה': נתתי את תורתי בקרבם, ועל לבם אכתבנה; והייתי להם לאלהים, והמה יהיו לי לעם." "ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו" "לאמר 'דעו את ה, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם, נאם ה'; כי אסלח לעונם, ולחטאתם לא" "אזכר עוד" ". " "כל אדם ידע את ה' מקטנותו, מתוך פנימיות ליבו, ולא מתוך חינוך והשפעה חברתית! לכן דור לא יושפע מדור קודם לחטוא לה'." " ( נכספה נפשי, דרישת האלהים באמצעות חקר המקרא ) .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגלעריכה

 • תנ"ך - לימודים ושיעורי בית - פורומים, קהילות בתפוז אנשים : אם אני מבין נכון את השאלה, היא אינה מתייחסת לרחל, אלא לעיקרון הגמול הכללי המוצג בנבואה (" בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה" וכו'). ... ( cache )
 • ביאור:מבנה ירמיהו ל ג€“ ויקיטקסט : " בימים ההם לא יאמרו עוד 'אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה'. כי אם איש בעוונו ימות: כל האדם האוכל הבוסר תקהינה שיניו." " מה הקשר בין "זרע אדם וזרע בהמה" לבין ... ( cache )
 • שבות ישראל ויהודה : והיה כאשר שקדתי עליהם, לנתוש ולנתוץ ולהרוס ולהאביד ולהרע: כן אשקוד עליהם לבנות ולנטוע, נאום ה'. בימים ההם לא יאמרו עוד 'אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה'. ... ( cache )
 • אבות אכלו בוסר : " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה. כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל בוסר תקהינה שיניו." (ירמיהו, ל"ג) ... ( cache )
 • ם על שלשים ועל רבעים [אחריות האבות על הבניםן. פוקד עון אוצר מוסר ... : בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו. בוסר ושיני בנים תקהינה, כי אם איש. בעונו ימות: כי האדם האוכל הבוסר. לא (ירמיה ל�א כח־־־כט). תקהינה שיניו ... ( cache )
 • אבות אכלו בוסר - גוש שלום : אחד העקרונות המתקדמים ביותר של היהדות בימי-קדם עומד עכשיו במבחן: " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה. כי אם איש בעוונו ימות, ... ( cache )
 • בעל הסולם, אגרת 2, שנת 1920 : וז"ס הכתוב: " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהינה וכו' כל האדם האוכל הבוסר תקהנה שניו", פי', שכל עוד שלא באו לידיעה הנ"ל, שלגילוי אהבה ... ( cache )
 • דף קשר מספר 78 - פרשת יתרו : " בימים ההם לא יאמרו חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון". (ירמיהו טז: טו) ... ( cache )
 • ***** ***** : זו הרוח וכך נעשה: " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהינה. כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל בוסר תקהינה שיניו" (ירמיהו לא, כח-כט). ... ( cache )
 • יחזקאל יח' - פורום לימודים ושיעורי בית - תפוז אנשים : " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה". "מה לכם אתם מושלים את המשל הזה על אדמת ישראל לאמור אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה". ... ( cache )
 • אבות אכלו בוסר : אחד העקרונות המתקדמים ביותר של היהדות בימי-קדם עומד עכשיו במבחן: בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה. ... ( cache )
 • לא יהיה פיוס לאומי : יש בתרבות היהודית ביטוי יפה ומובהק של הפרדה כזאת, בלשון הנביאים: " בימים ההם, לא יאמרו עוד, אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה". ... ( cache )
 • יחזקאל 18 : חשוב לזכור כי כבר הנביא ירמיהו ניבא לשינוי בתורת הגמול: " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר....." (ל"א 28) ,אך בעוד אצל ירמיהו זוהי נבואה לעתיד רחוק, ... ( cache )
 • מחוון למתכונת תשסג טור א : השונה : הנביא יחזקאל מדבר על שינוי שיכול בעתיד " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו. בוסר ושיני בנים תקהינה, כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל בוסר תקהינה ... ( cache )
 • ועוד סוגיה המשיקה לטופז - האם ראוי לתבוע פיצויים עונשיים מהעזבון ... : 24 אוגוסט 2009 ... בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה. כי אם איש בעוונו ימות , כל האדם האוכל בוסר תקהינה שיניו. (ירמיהו, לג) ... ( cache )
 • הקהה את שיניו - אומדיה : חברה ומשפט : הקהיית השיניים מעלה בזיכרוני את נבואת ירמיהו: " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה. כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל בוסר תקהינה ... ( cache )
 • בחירה וגזירה בספר יחזקאל : אומר ירמיהו: " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה, כי איש בעוונו ימות. כל האדם האוכל הבוסר תקהינה שיניו" (שם, כט). ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | 'צו פיוס': האם נאמנות למעגלי ... : שהרי בנבואת ירמיהו לאחרית הימים נאמר " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה. כי אם איש בעונו ימות כל האדם האכל הבסר תקהינה שניו". ... ( cache )
 • בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק : ... וראו גם דברי הנביא ירמיהו (ל"א כ"ח-כ"ט): " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה; כי אם איש בעוונו ימות כל האדם האוכל הבסר תקהינה שניו". ... ( cache )
 • בין השמשות : זו הרוח וכך נעשה: " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהינה. כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל בוסר תקהינה שיניו" (ירמיהו לא, כח-כט) ... ( cache )
 • פסק-דין בתיק בג"ץ 9353/08 : 5 ינואר 2009 ... ה'-ו'), אשר חוזר על רעיון זה, וראו גם דברי הנביא ירמיהו (ל"א כ"ח-כ"ט): " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה; ... ( cache )
 • ברכת הקבצן השביעי : ויחל הנסיך הפולני לדבר ויפתח פיו ויאמר: " בימים ההם--לא-יאמרו עוד, אבות אכלו בוסר ; ושיני בנים, תקהינה" (ירמיהו פרק לא, כח), אך המבחן אשר ניסני אבי בו, ... ( cache )
 • בג"צ מס' 2722/92 : " בימים ההם לא-יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה; כי אם-איש בעוונו ימות כל -האדם האכל הבסר תקהינה שניו" (ירמיהו לא, כח - כט [ד]. ... ( cache )
 • שיחות בספר יחזקאל / יהודה איזנברג : בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה. התיאור הנורא של האבות האוכלים את בניהם, וגם בפיו הופך הפסוק למשל: וגם יחזקאל חוזר על הדברים. ... ( cache )
 • 9353/08 ץ " בג בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק : 5 ינואר 2009 ... בימים ההם לא יאמרו עוד. אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה. ;. כי אם איש בעוונו ימות כל האדם האוכל הבסר. תקהינה שניו ... ( cache )
 • 9353/08 ץ " בג בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק : בימים ההם לא יאמרו עוד. אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה. ;. כ. י אם איש בעוונו ימות כל האדם האוכל הבסר. תקהינה שניו. ". אוסיף על כך את דברי הנביא ... ( cache )
 • אוצר המשלים והפתגמים: מבוא / ישראל חיים טביוב : וירמיה אומר (ל"א, כח): " בימים ההם לא יאמרו עוד: אבות אכלו בוסר ושני בנים תקהינה" ג€“ ואינו קורא לו בפירוש משל. אגב אעיר, כי בפי הבריות שגור המשל הזה בנוסחת ... ( cache )
 • מרכז מחקר ומידע/נוסח לא סופי/3603 : בדבר הקשר בין מעמד הילד למעמד הוריו נאמר: " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר שיני בנים תקהינה. כי אם איש בעוונו ימות: כל האדם האוכל הבוסר תקהינה שניו" ... ( cache )
 • מעלות בס"ד בית ספר "אורט מעלות" "עֵת לֶאֱהֹב וְעֵת ... : " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה " ,כי אם איש בעוונו ימות כל האדם האוכל בוסר תקהינה שיניו "והיה ימים באים וכרתתי את בית ישראל ואת ... ( cache )
 • מסמך מממ : בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר. שיני בנים תקהינה . כי אם איש בעוונו ימות. : כל האדם האוכל הבוסר תקהינה שניו. " (. ירמיהו ל ... ( cache )
 • courts | אבי בסר : הישאם אבו דהים נגד אלוף פיקוד העורף וראו גם דברי הנביא ירמיהו (ל"א כ"ח-כ"ט): " בימים ההם לא יאמרו עוד אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה; כי אם איש בעוונו ימות ...
 • more "בימים ההם לא יאמרו " :
 • Peace & shalom : Shabbat Shalom The weekly parsha commentary - parshat : יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה. כי אם איש בעונו ימות כל האדם האכל הבסר תקהינה שניו." גם פרק יח בספר יחזקאל עוסק בשאלה קשה זו. בפרק זה נאמר שהבן ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il - ירמיהו פרק לא : וזרע בהמה: (כז) והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש ולנתוץ ולהרס ולהאביד ולהרע כן אשקד עליהם לבנות ולנטוע נאם יהוה: (כח) בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני ... ( cache )
 • ל ברצועת עזה " מפקד כוחות צה נגד מוחמד אלעמרין 2722/92 ' צ מס " בג : יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה. ;. כי אם. -. איש בעוונו ימות כל. -. האדם האכל הבסר. תקהינה שניו. " (. ירמיהו לא ... ( cache )
 • more "עוד אבות אכלו בסר " :
 • אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה - ויקימילון : אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה . מתוך ויקימילון, מיזם רב לשוני ליצירת מילון חופשי שיתופי. קפיצה אל: ניווט, חיפוש. תוכן עניינים ... ( cache )
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_36041_73.pdf (משלי כ�ג) גיל יגיל אבי צדיק ויולד חכם וישמח בו (שם) בזכות זה - ז -] : רוח שטות (עיי במ�ר הי) אזי אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה (ירמיה. ל�א) שגורם שבניו יהיו חוטאים ופושעים רח�ל, ובת איש כהן כי תחל ... ( cache )
 • מבוא לםפר מעזרי. : כוהמשלה מורגש בו היטב (בדמות �אבות יאכלו בסר, ושני בנים תקהינה �/. ,פוטר מים ראשית מרון"), בין שאין בו המשלה גלויה וברורה כזאת(כברוב ... ( cache )
 • סוג הבחינה: א : הסבר את הביטוי "אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה " (פסוק כח), וכתוב כיצד ביטוי זה ממחיש את תפיסת הגמול המובעת בו. (4 נקודות); במה הגמול שמבטיח ירמיהו יכול ... ( cache )
 • הנביא יחזקאל סותר דברי תורה - Daat Emet : הנה עולה מפרשנות זאת שהפליאה "אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה ?" (יחזקאל יח' ב) היא רק על בנים גדולים, מעל גיל שלוש עשרה, ומזאת יסתבר שמידת הצדק האלוהי היא ... ( cache )
 • קטגוריה:ניבים - ויקימילון : אב בחכמה רך בשנים · אבד עליו כלח · אבדה תקותו · אבדו עשתונותיו · אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה · אבי אבות הטמאה · אבי אבי רכב ישראל ופרשיו · אבל וחפוי ראש ... ( cache )
 • קטגוריה:אכל (שורש) - ויקימילון : אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה · אוכל נבלות. א (המשך). אכל · אכל בכל פה · אכל חרבון. א (המשך). אכל פרי מעלליו · ארץ אוכלת יושביה ... ( cache )
 • גלות יהויכין על רקע המקורות הבבליים : ... (השווה פסוקים כח-ל; מלכים-ב כה, כז-ל; ירמיה נב, לא-לד), מהווה דוגמה קלאסית לפתגם הציני "אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה " (ירמיהו לא, כח; יחזקאל יח, ב). ... ( cache )
 • נואם - The Knesset Website : צדק הנביא ירמיהו בדבריו: "אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה ". אני מניח שהיום הגיע הזמן להיפטר מקיהות השיניים הזאת, אם היא עדיין נשארה. ... ( cache )
 • יציאת מצרים בספר בראשית : ... מעין "אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה ", וכדבריו: "גם יציאתו (של אברהם) מן הארץ שנצטוה עליה בתחילה מפני הרעב ג€“ עוון אשר חטא. כי האלהים ברעב יפדנו ממות, ... ( cache )
 • מאזני צדק ג€“ משפט שמים וארץ : ואמר רבי יוחנן: שלש מאות משלות שועלים היו לו לרבי מאיר, ואנו אין לנו אלא שלש: ' אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה ' (יחזקאל יח); 'מאזני צדק אבני צדק' (ויקרא יט) ... ( cache )
 • שלמה נתיב, הנרצח בפיגוע בבת עין: בנם של זוג מראשוני בת עין ... : "אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה " (יחזקאל יח` 2) (לת), הרה"ג אבנריוס שליט"א, |, 16:37, 02/04/09. 10. אין מתנחלים - אין פיגועים, תל אביבי, |, 16:39, 02/04/09 ... ( cache )
 • כפשוטו - פירוש לתנ"ך - ספר ירמיהו - פרק לא' : ... כז והיה כאשר שקדתי עליהם לנתוש ולנתוץ ולהרס ולהאביד ולהרע כן אשקד עליהם לבנות ולנטע נאם יהוה כח בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה ... ( cache )
 • [http://www.wata.cc/forums/archive/index.php/t-17624.html ״§�…״«״§�„ ״¨״§�„״¹״±״¨��״© �ˆ״×״±״¬�…״×�‡״§ ״¨״§�„״¹״¨״±��״© [״§�„״£״±״´����] - �…�†״×״¯��״§״× ״§�„״¬�…״¹��״© ...] : אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה ״§�„�ˆ�„״¯ ״¹�„�‰ ״³״± ״§״¨���‡ מעשה אבות סימן לבנים ״§״¨״§ ״¹�† ״¬״¯ (״§�„״®�„�� ״¹�† ״§�„״³�„��) מאב לבן �…�† ״´״§״¨�‡ ״§״¨״§�‡ ���…״§ ״¸�„�… כאב כן לבן ... ( cache )
 • במדרש ויקרא רבה מופיע הפתגם דלהלן: : בבבלי סנהדרין לח ע"ב נאמר: "ואמר רבי יוחנן שלש מאות משלות שועלים היו לו לרבי מאיר, ואנו אין לנו אלא שלש 'אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה ', 'מאזני צדק אבני ... ( cache )
 • עיון בתרבות המשל בספרות התלמודית הפתגם ושברו : מאיר, ואנו אין לנו אלא שלש 'אבות יאכלו בסר ושני בנים תקהינה ', 'מאזני צדק אבני צדק',. 'צדיק מצרה נחלץ ויבא רשע תחתיו'": למשל השועל והזאב שכתב רש"י לשם (לט ... ( cache )
 • more "בסר ושני בנים תקהינה " :
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_37563_7.pdf יש להבין תשובחר�גל דאין להעלות על הדעת שיהי� מעשה &חהא זעידא] : בוסר ושיני בנים תקהינ� כי אם איש בעונו ימות.כל האלם האוכל. הבוסר תקהינה שינו.פי� שלא יאמר שהמיתה הוא בחטא אה�ר. שאכל מעץ הרעת אלא כי הזוהמה ההיא היא מושרשת ... ( cache )
 • ללא כותרת שקופית : כי אם-איש בעונו ימות. כל-האדם האכל בוסר. תקהינה שניו. הנה ימים באים, נאם-ה'. וכרתי. את-בית ישראל. ואת-בית יהודה. ברית חדשה. לא כברית אשר כרתי את אבותם, ... ( cache )
 • more "כי אם איש בעונו " :
 • לתולדות התפתחות הדעות והמנהגים בישראל בימי קדם / משה ליב ליליינבלום : ירמיה אומר: "איש בעונו ימות, כל האדם האכל הבסר תקהינה שניו"[89] ויחזקאל עורך מלחמה כנגד המשפט הזה בנבואה ארוכה ומסיים אותה בקול חוצב להבה: "הנפש החוטאת היא ... ( cache )
 • BIBLIA : Jeremֳ­as 30-32:1-176 : כי אם אישׂ בעונו ימות כל האדם האכל הבסר תקהינה שׂניו, Jeremֳ­as 31:30. Versiֳ³n: Original: Hebreu (com vogais) / Grego Transliterado ... ( cache )
 • more "ימות כל האדם האכל " :
 • [http://yi.wikisource.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%99%D7%98%D7%A9:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%A7%D7%90%D7%A4%D7%99%D7%98%D7%9C_%D7%9C%D7%90 טייטש:ירמיהו קאפיטל לא ג€“ �יקיביבליאָטעק] : כט כִּי אִם אִישׁ בַּעֲוֹנוֹ יָמוּת, כָּל הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו . {ס} ל הִנֵּה יָמִים ... ( cache )
 • מילון השפה העברית - אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה : ... כִּי אִם-'אִישׁ בַּעֲוֹנוֹ יָמוּת: כָּל-הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו '" (ירמיהו לא כח). ... ( cache )
 • H1-brit_hadasha : ֹנוֹ, יָמוּת: כָּל-הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר, תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו . ל הִנֵּה יָמִים בָּאִים, נְאֻם-יְהוָה; ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהינה? : ... כָּל-הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו : (לא ) הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם-יְהוָה , וְכָרַתִּי ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | מתי נכתבו עשרת הדברות? : ... כִּי אִם אִישׁ בַּעֲוֹנוֹ יָמוּת כָּל הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו " (ירמיה לא,כו-כט). ... ( cache )
 • ירמיהו ל"א 19-14, 35-26 : ... בָנִים תִּקְהֶינָה:(כט) כִּי אִם אִישׁ בַּעֲוֹנוֹ יָמוּת כָּל הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו : (ל) ... ( cache )
 • בית-חינוך תיכון ע"ש "כצנלסון" : כט כִּי אִם-אִישׁ בּעוונו יָמוּת כָּל-הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו . {ס} ל הִנֵּה יָמִים בָּאִים ... ( cache )
 • שאלות חזרה על ירמיהו : ... אִם אִישׁ בַּעֲוֹנוֹ יָמוּת כָּל הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו : (ל) הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ... ( cache )
 • ימויה ךנ : ּיָמות כָּל־הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו . :ל. הִ נֵּה יָמִ ים. בָּאִים. נְאֻם־יְהוָׁה וְכָרַתִּי ... ( cache )
 • השאלות : כט כִּי אִם-אִישׁ בַּעֲוֹנוֹ, יָמוּת: כָּל-הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר, תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו . ל הִנֵּה יָמִים בָּאִים, ... ( cache )
 • פרק ראשון : קטע שאינו נלמד ( קש"ן ) : כט כִּי אִם-אִישׁ בַּעֲוֹנוֹ, יָמוּת: כָּל-הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר, תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו . ג. 1. ... ( cache )
 • parshablog: April 2009 : כט כִּי אִם-אִישׁ בַּעֲוֹנוֹ, יָמוּת: כָּל-הָאָדָם הָאֹכֵל הַבֹּסֶר, תִּקְהֶינָה שִׁנָּיו . {ס}, 29 But every one shall die ... ( cache )


מקורותעריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-09-15.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yrmyhu/yr-31-2829